Obsah

OBNOVA VITRÍNKY „LES NENÍ SMETIŠTĚ“


V hodině pracovních činností jsme vyměnili ukázky odpadků ve vitrínce na školní zahradě.