Obsah

měsíční plány ekotýmu na školní rok 2023/2024

plány ekoškola - energie 2023/2024

plány ekoškola - odpady 2023/2024

plány ekoškola - voda 2023/2024

plány ekoškola - prostředí školy 2023/2024

___________________________________________________________________________________________________________

Titul Ekoškola jsme obhájili

V prosinci se konal na naší škole už pátý audit. Poprvé jsme titul Ekoškola obhajovali v roce 2009. Podmínky se za ty roky trochu změnily a „zelenou cestu“ dostanou jen ty nejlepší školy na dobu tří let. Kritéria jsme splnili, počet získaných bodů nás zařadil do nejvyššího stupně programu a to „Zelené cesty“. To znamená, že opět dostaneme zelenou vlajku, logo a certifikát Ekoškoly.

Tentokrát příprava na obhajobu nebyla vůbec jednoduchá. Covidová pandemie nám kladla neustále nějaké překážky, ale i přesto se nám podařilo udělat analýzu školy, vyhodnotit ji, udělat srovnání s minulou analýzou a na základě těchto zjištění sestavit plán činností na tento školní rok. Členové ekotýmu se scházeli každý týden, někdy i dvakrát, aby všechno zvládli do prosince. V listopadu k nám do školy přijela paní konzultantka, aby nám pomohla a poradila, co ještě máme k auditu připravit. Zároveň byla i auditorkou při obhajobě, což byla výhoda, protože ji členové ekotýmu již znali a lépe se jim spolupracovalo.

Máme velkou radost, že pokračujeme v nastavené cestě dál a doufáme, že naši žáci  budou díky programu Ekoškola, který zaštiťuje ekologické sdružení Tereza v Praze, motivovaní k tomu, aby si všímali problémů životního prostředí a budou schopni je i aktivně řešit.

1

 

 Informace k obhajobě z kanceláře Ekoškoly

 

3. ZELENÁ CESTA

Získání titulu Ekoškola, nyní Zelená škola, se oproti stávajícímu stavu prakticky nezmění. Být nositelem Zelené vlajky ukazuje, že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíte schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí a ovlivňujete tak i celou Vaši školu. Jakmile dosáhnete v kritériích minimální úrovně pro Zelenou vlajku, proběhne na Vaší škole konzultace a pak audit s dětmi z Ekotýmu. Zelenou vlajku a další insignie následně škola dostane při slavnostní ceremonii

Kdy se škola hlásí: nejpozději do 15.10.

Časová posloupnost: 1. V termínu září až 15. 10. škola vyplní přihlášku k auditu. Tím dáváte najevo, že v daném školním roce chcete získat nebo obhajovat titul programu Ekoškola.

2. Škole, která již odeslala přihlášku, se od 1. listopadu do 15. listopadu na email nebo telefonicky ozve konzultant Ekoškoly a společně si dohodnete termín konzultace k auditu. Během konzultace vám konzultant pomůže zhodnotit stav realizace programu a domluvíte si termín auditu (audity probíhají od listopadu do května), který by měl proběhnout v době od listopadu do 1. května..

3. Po domluvě s konzultantem, zašle škola podklady k auditu prostřednictvím formuláře: podklady k auditu.

Podklady, které škola zasílá:

Výstupy, které nám budete zasílat, není potřeba přepisovat či jinak upravovat. Stačí nám pouze kvalitní a čitelná fotografie nebo scan výstupu případně odkaz na web.. Fotografie i scany prosím pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná. · souhlas koordinátora a vedení školy · vyplněný formulář 8 otázek – Zelená cesta (ke stažení zde)

· vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ke stažení od 18.9. zde)

· výstup z Analýzy – přehled silných a slabých stránek

· Plán činností včetně monitorování a vyhodnocování · vyplněný příklad dobré praxe ze školy

· fotografie nástěnky a Ekokodexu

Audit – hodnotící návštěva se odehrává na škole a trvá cca 4 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu, žáky z Ekotýmu a vedením školy. Přibližný průběh hodnotící návštěvy najdete zde.

Zpětnou vazbu (Zprávu z auditu) obdrží škola do 1 měsíce od auditu. Zpětná vazba bude zaznamenána v dokumentu „Zpráva z auditu“ a bude obsahovat ocenění a doporučení ke všem 7 krokům v programu Ekoškola a ekologickému provozu na škole. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. „Certifikát za projití Zelené cesty“ a vlajku programu Ekoškola škola obdrží na Slavnostním předávání titulů v červnu