Obsah

 Informace k obhajobě z kanceláře Ekoškoly

 

3. ZELENÁ CESTA

Získání titulu Ekoškola se, nyní Zelená škola oproti stávajícímu stavu prakticky nezmění. Být nositelem Zelené vlajky ukazuje, že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíte schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí a ovlivňujete tak i celou Vaši školu. Jakmile dosáhnete v kritériích minimální úrovně pro Zelenou vlajku, proběhne na Vaší škole konzultace a pak audit s dětmi z Ekotýmu. Zelenou vlajku a další insignie následně škola dostane při slavnostní ceremonii

Kdy se škola hlásí: nejpozději do 15.10.

Časová posloupnost: 1. V termínu září až 15. 10. škola vyplní přihlášku k auditu. Tím dáváte najevo, že v daném školním roce chcete získat nebo obhajovat titul programu Ekoškola.

2. Škole, která již odeslala přihlášku, se od 1. listopadu do 15. listopadu na email nebo telefonicky ozve konzultant Ekoškoly a společně si dohodnete termín konzultace k auditu. Během konzultace vám konzultant pomůže zhodnotit stav realizace programu a domluvíte si termín auditu (audity probíhají od listopadu do května), který by měl proběhnout v době od listopadu do 1. května..

3. Po domluvě s konzultantem, zašle škola podklady k auditu prostřednictvím formuláře: podklady k auditu.

Podklady, které škola zasílá:

Výstupy, které nám budete zasílat, není potřeba přepisovat či jinak upravovat. Stačí nám pouze kvalitní a čitelná fotografie nebo scan výstupu případně odkaz na web.. Fotografie i scany prosím pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná. · souhlas koordinátora a vedení školy · vyplněný formulář 8 otázek – Zelená cesta (ke stažení zde)

· vyplněný formulář sebehodnotící kritéria (ke stažení od 18.9. zde)

· výstup z Analýzy – přehled silných a slabých stránek

· Plán činností včetně monitorování a vyhodnocování · vyplněný příklad dobré praxe ze školy

· fotografie nástěnky a Ekokodexu

Audit – hodnotící návštěva se odehrává na škole a trvá cca 4 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu, žáky z Ekotýmu a vedením školy. Přibližný průběh hodnotící návštěvy najdete zde.

Zpětnou vazbu (Zprávu z auditu) obdrží škola do 1 měsíce od auditu. Zpětná vazba bude zaznamenána v dokumentu „Zpráva z auditu“ a bude obsahovat ocenění a doporučení ke všem 7 krokům v programu Ekoškola a ekologickému provozu na škole. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola. „Certifikát za projití Zelené cesty“ a vlajku programu Ekoškola škola obdrží na Slavnostním předávání titulů v červnu