Obsah

Školní rok 2022 / 2023 

Září 2022

- 9.9. - Návštěva policejní stanice Kroměříž

- 16.9. Seznamovací sportovní odpol. (spolupráce s SVČ)

- 23.9. Koloběžkové odpoledne

- 30.9. Odpoledne s pohádkou v družince

 

1.9.2022 je provoz školní družiny do 13 hodin.

 

 

 

  

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

1

DĚTI Z DRUŽINY DOSTALY DÁREČKY OD SENIORŮ Z DOMOVA

Do školní družiny zavítala milá návštěva paní Edita Horná, pečovatelka z Centra pro seniory v Holešově. celý text

ostatní | 9. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Těšíme se na prázdniny

Za letošní školní rok jsme pro žáky připravili nespočet akcí, výletů, projektových dní, nevšedních besed. celý text

ostatní | 31. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
1

Přání ke Dni matek

Družina s přáníčkem ke Dni matek nezapomněla ani na ty, které jsou dnes již babičkami a žijí v Domově pro seniory v Holešově. celý text

ostatní | 6. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Od dubna k máji

Jako mávnutím jarního proutku duben přenechal vše v rukou jednomu z nejkrásnějších, nejvoňavějších měsíců – máji. Avšak i duben se v družince stal stejně pěkný svými akcemi. celý text

ostatní | 29. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
Tvoření pro onkologické pacienty

Spolupráce s nadací Amélie

Školní družina se v březnu opět zapojila do projektu Tulipánový měsíc na podporu onkologicky nemocných pacientů zasláním dárků ve tvaru tulipánu. celý text

ostatní | 8. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
Tvoření kraslic pro MKC 2

Tvoření kraslic pro MKC

Školní družina se také připojila k výzvě MKC o velikonoční zdobení stromů na náměstí. celý text

ostatní | 30. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Školní družina v knihovně

Spolupráce školní družiny a městské knihovny vznikla před mnoha lety v rámci projektu Česko čte dětem. celý text

ostatní | 7. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Příchod jara

Sněženky, bledule, kočičky se probouzí...už pomalu všichni cítíme vůni jara...S jeho příchodem dostala naše školní družinka zcela nový kabátek. celý text

ostatní | 27. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Leden

Třebaže v měsíci únoru se dny pomalu prodlužují, jak praví pranostika ,,Na Hromnice o hodinu více‘‘ přetrvává v tento zimní měsíc chlad a zima. celý text

ostatní | 1. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Přišel mezi nás...

Příchod nového kalendářského roku 2022 s sebou nese předsevzetí, naději... celý text

ostatní | 23. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
1

ŠKOLNÍ DRUŽINA SE RADUJE 

Školní družina se přihlásila do čtenářské soutěže ,,Krajánek ve světě."    celý text

ostatní | 6. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Říjen

Barevné listí padá ze stromů, čerstvý vítr silně fouká a ve výšce se vznáší třepotající papírový drak...podzim se ujal vlády. celý text

ostatní | 28. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
Poděkování 1

Poděkování

Dobrý den,
velmi bych Vám chtěla poděkovat za aktivity, které pořádají vychovatelky školní družiny pro naše děti. celý text

ostatní | 22. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Pohádkové září 2021

Slunečné dny měsíce září byly příjemné nejen obdobím babího léta, ale i dětským smíchem. Snad jakoby v pohádce. I pohádkovým odpolednem jsme zahájili nespočet celodružinových akcí naplánovaných na letošní školní rok. celý text

ostatní | 14. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Červen

Chtěly bychom poděkovat rodičům za jejich spolupráci a důvěru. Až se s posledním zvoněním a vysvědčením naši nejmenší rozběhnou na prázdniny, my vychovatelky se budeme již znovu těšit na společné setkání v září. celý text

ostatní | 9. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Květen

Neodmyslitelně k činnostem v šd patří ,,Dopravní sazka" zaměřená na bezpečnost v provozu. Součástí dne byla i akce „Koloběžky na start,“ kde si děti zopakovaly důležitá pravidla silničního provozu. celý text

ostatní | 26. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Duben

Připravili jsme pro děti projektové odpoledne ke Dni Země. Ať již povídáním o planetě Zemi,soutěžemi, kvízy či výtvarným zpracováním. S příchodem Filipojakubské noci do družiny přiletělo spousta malých čarodejnic a čarodějů. Zábavné odpoledne provázelo dětský smích a radost. celý text

ostatní | 2. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Březen

Vychovatelky, asistentka i děti ze ŠD se snažily zahřát nejedno srdíčko seniorů v Domově důchodců v Holešově i v Pečovatelském dome v Hulíně. Vyrobily drobné dárečky a přáníčka, aby babičkám i dědečkům aspoň takto zpříjemnily Velikonoce. celý text

ostatní | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
Spolupráce se SVČ Hulín 1

Spolupráce se SVČ Hulín

I přes nelehkou situaci v naší republice, jsme stále aktivní a snažíme se tyto dny zpříjemnit dětem a rodičům.
Zapojili jsme se do výzvy SVČ Hulín o Velikonoční rekord řetězu z véfuků. Předali jsme 80 véfuků zdobených i nezdobených.
Těšíme se na další spolupráci a společné akce. ŠD celý text

ostatní | 16. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Maškarní karneval v ŠD

Oblíbená dětská akce se chlapcům a děvčatům líbila. Snad nejmilejší překvapení byl pro ně pozdrav asistentky pedagoga Kateřiny Nedbalové, která pro ně vyrobila kašpárky ze sladkostmi a namalovala velkého klauna, který nám splnil úlohu při soutěži. EF celý text

ostatní | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

HULÍNSKÝ KARNEVAL V ŠD - TROŠKU JINAK

Abychom děti o tolik očekávaný maškarní karneval nepřipravili, zorganizovali jsme jej trochu neobvykle – tentokrát v každém oddělení družinky zvlášť. Program byl bohatý, kde nechybělo představení masek, následováno kvízem a soutěžemi. Ať již princezny, čarodějové, každý si zábavné odpoledne užil. celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
tvoření

Dělat radost nás těší

S dětmi jsme vyráběli přáníčka a malé dárkové předměty pro nemocné pacienty. Povídali jsme si o tom, jak je kolem nás spousta lidí, kteří zápasí s vážnou nemocí a třeba leží v nemocnici. Právě jim jsme chtěli udělat radost a poslat vzkaz, že nejsou sami, a že na ně někdo venku myslí.

celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Nová kniha 2021

Jednu pomyslnou knihu života jsme uzavřeli. Rok 2020 se od nás den ode dne vzdaluje do nenávratna. Někdo na něj bude vzpomínat s pocitem uspokojení, radosti z příchodu nového života do rodiny, druhému nadělil starosti. Všichni si ho budeme spojovat s nepříjemnostmi kolem epidemiologické situace. Záchranné složky ukázaly svoji sílu a jednotnost a i my v družině jsme se snažili napomoci v tolik složité situaci.
V rukou nyní držíme novou životní knihu 2021. Zatím má téměř nepopsané listy. Každý má v hloubi duše určité plány a cíle. I v prvních okamžicích roku 2021 jsem si vzpomněla na svoji práci, která se mi během mnohaleté praxe stala velkým koníčkem. Vždyť mít před sebou třicet malých žáčků tolik nabíjí a dává spoustu radosti. Spoluprací s rodiči vytváříme z malých neposedných srdíček osobnosti dětí. celý text

ostatní | 2. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Konec kalendářního roku

Kalendářní rok se chýlí ke svému závěru. Můžeme se za ním postupně otáčet, přemýšlet a bilancovat, jak jsme jím prošli, co nás potkalo a jakým příležitostem jsme vyšli vstříc. Snad všechny zaskočila soudobá epidemiologická situace, která tomuto roku přidělila velmi neobvyklou atmosféru, jenž jsme do té doby neznali. Nejen ve špatném slova smyslu, ale mohli jsme si všimnout, jak se všichni spojili a táhneme za jeden provaz. Doufám, že tomu bude i tak nadále. Mezi každoroční činnosti družinky patří zpříjemnění předvánočního času seniorům ve zdejším pečovatelském domě. Vzhledem k situaci, která neumožňuje přímou návštěvu dětí ŠD v domově, jsme vymysleli alternativu. Děti ve svých domovech, paní asistentka a vychovatelky – ty všechny vyráběly drobné dárečky a přáníčka, které se předaly pečovatelskému domu. Věříme, že malá pozornost nejen od těch nejmenších, udělala velkou radost všem tamním babičkám a dědečkům.
Tímto bychom chtěli popřát všem pokojný Advent, milé prožití vánočních dní. Do nového roku 2021 si všichni přejme zdraví, klid a mír v duši, a nechť je nový rok lepším než jeho předchůdce.  celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Září 2020

Prvních zářijových dnů se nemohly dočkat nejen děti, ale i my vychovatelky. Vždyť školní družinka skrze současnou epidemiologickou situaci smutněla od měsíce března. Na půdě ŠD pro naše nejmenší proběhla v měsíci září spousta společných akcí, kdy děti v rámci hygienických možností poznávaly své nové kamarády a prostory. V odděleních s nimi střídaly různé zájmové aktivity zkušené, usměvavé paní vychovatelky.
Při celodružinovém sportovním odpoledni si školáci zasoutěžili ve družstvech v netradičních disciplínách či plnili „sportovní stezku“ pro nejmenší.
O skutečnosti, že zvládneme i dramatickou výchovu, svědčilo zdařilé pohádkové odpoledne. Ať již pohádka „O veliké řepě“, „O pejskovi a kočičce“ – malí diváci se zaujetím sledovali herecké výkony svých kamarádů a odměnou byl upřímný dětský potlesk. O pohádkových postavičkách, které znají kluci a holčičky, jsme si též povídali i je výtvarně zpracovali. Při pohádkovém karnevalu, který byl uspořádán pro prvňáčky, se nejmladší děti do sytosti vydováděly, zasoutěžily a nechyběla sladká odměna.
První školní měsíc máme všichni za sebou. Stále našim svěřencům připomínáme bezpečnost při pohybu v silničním provozu. Skvělá myšlenka „Koloběžkové odpoledne“ se proměnila v realitu. Dětem jsme zopakovaly pravidla silničního provozu, dopravní značky a hurá na start. Slalom, jízda zručnosti, ohleduplnost ke kamarádům – jako by se areál u školy proměnil v malou dopravní křižovatku.
Z vydařené akce odcházeli spokojené nejen děti, ale i rodiče i my, vychovatelky, jsme odcházeli s úsměvem. Když školáci odjížděli na koloběžce v doprovodu maminek a tatínků domů, zamávali jsme jim s přáním...AŤ SE LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK ROZJEDE ÚSPĚŠNĚ I SE ZDRAVÍM TAK, JAKO PÁTEČNÍ VYDAŘENÁ AKCE. celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V ŠD HULÍN

Za pololetní vysvědčení obdrželi malí školáci odměnu nejen od rodičů, ale i od nás, vychovatelek. Připravily jsme pro ně výlet do Kroměříže s oblíbenou zastávkou na krytém bazéně. Chlapci a děvčata se do sytosti vyplavali, vydováděli, zasoutěžili. Nechyběly ani skoky do vody. Po důkladném vysušení a posilnění svačinkou od maminek nechybělo ani zpestření sladkostmi z místního bufetu. Domů jsme se všichni vraceli sic unaveni, ale s dobrou náladou a novými zážitky. Na vlakovém nádraží malí plavci byli předáni rodičům. Již další den se mnozí ptali, kdy podobnou akci pro děti opět uspořádáme.

celý text

ostatní | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Začátek roku 2020  1

Začátek roku 2020

…vlak vyjíždí ze stanice… projíždí města i vesnice… Chtěli bychom velmi poděkovat panu Jaromíru Vaculíkovi, díky kterému jsme měli možnost během projektového dne sledovat vláčky, lokomotivy při návštěvě Českých drah v Přerově.
Stejně jako vlaky po trati se rozjel rok 2020.Dětem v ŠD je vždy do zpěvu, třebaže venku je nevlídné počasí a zima. O svých výborných výkonech nás přesvědčily během ‚,Hudebního odpoledne‘‘. Po zpěváčcích se rozezněly tóny klavíru, trumpety i flétničky. Všichni vystupující obdrželi diplom, medaili a sladkou odměnu. Nechyběl potlesk. Zpěv, ale i sport nechyběly v lednové zájmové činnosti našich malých svěřenců. celý text

ostatní | 2. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Přišel čas Adventu 1

Přišel čas Adventu

...za okny poletuje první sníh, lidé podléhají shonu a nákupům, děti odpočítávají dny… štědrovečerní večeře, zazvonění zvonečku, právě na něj se nejvíce těší děti, přijde totiž Ježíšek.S příchodem prosince i ve školní družince na všechny dýchá kouzelná atmosféra Adventu. Vždyť družinka je pro mnohé nejmenší druhým domovem, kde tráví svůj volný čas. Přichází Mikuláš s čerty, kteří kluky a holčičky odmění sladkostí a některé zlobílky čertík trošku pokárá. Všichni se zapojíme do příprav a výroby dárečků na školní vánoční jarmark, koledování v pečovatelském domě pro babičky a dědečky, zdobení stromečku na náměstí. Rádi přijímáme pozvání na vánoční koncert ZUŠ.Tolik dětmi a rodiči oblíbené ,,vánoční dílničky‘‘, kdy u vůně cukroví a koled si tátové a mámy s dětmi při příjemném posezení a povídání odnesou vlastnoručně vytvořenou vánoční výzdobu, ať již kapříka, stromeček či přáníčko.Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům za velmi pěknou spolupráci se školní družinou a za sponzorské dárky, které od září pro děti od září přinesli.
Poslední adventní neděli roku 2019 jsme se s dětmi účastnili vyhlášení soutěže ,, O nejhezčí hulínské stromeček,"kde jsme získali 2.místo, což nás velice potěšilo, nečekali jsme takový úspěch a především děkujeme organizátorům této soutěže.Také jsme se s dětmi přihlásili do celorepublikové soutěže školních družin ,,O nejkrásnější vánoční přání" tvořené vychovatelem a dítětem. Soutěže se účastnilo 54 školních družin.Počet zaslaných přání na jednu školní družinu bylo 1-10, a my to pojali velmi zodpovědně a vyrobili 10 nejrozmanitějších přání, které po ukončení soutěže putovaly dětem do Dětských domovů po celé republice. A jak jsme dopadli? Ještě před Vánoci jsme obdrželi telefonát se slovy díků za účast a pomoci při realizaci tohoto projektu s oznámením, že naše školní družina získává ,,bramborovou medaili" a dle získaných bodů porotou jsme utekli 3. místu jen o vlásek. Radost dětí byla obrovská, ale bylo znát i malé zklamání. Není však důležité stát vždy na bedně vítězů, ale dělat radost druhým, a to se nám snad podařilo -). Naše škola získala také malou finanční odměnu jako poděkování za účast. celý text

ostatní | 27. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Očima rodičů

Ve středu 23.10.2019 se v budově školy uskutečnilo setkání prvňáčků, kteří navštěvují školní družinku. Děti pro nás, pro rodiče, nacvičily krásné vystoupení plné tanců, písniček, básniček a soutěží, které se v družince naučily.
K tomuto vystoupení si děti samy vyrobily krásné indiánské oblečky. Děkujeme paní učitelce Formánkové a paní asistentce Nedbalové, že naše děti tak skvěle připravují a těšíme se na další ukázky jejich práce.
celý text

ostatní | 1. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Říjen 2019

Barevný podzim
Předposlední měsíc roku přišel. Listí postupně opadává, vítr se zvedá, dny se zkracují. My se však ohlédneme za měsícem říjnem a jeho prožitím ve školní družince. Abychom si užili čerstvého vzduchu a radosti z pohybu, svolaly jsme nejen naše malé svěřence, ale i holky a kluky ze SVČ. Všechny ratolesti pak spolu prožili sportovní odpoledne, kde se vydováděl úplně každý.Zdraví je to nejdůležitější, co máme. Musíme o něj pečovat. Naši žáčci jsou si vědomi toho, že se staráme nejen o lidské zdraví, kdy se pravidelně chodí na prohlídky k lékaři, ale vědí i to, že zvířátka mají taktéž svého doktora. Pana doktora Žáka jsme navštívili, aby prohlédl naši morčecí kamarádku Lilinku. Neodmyslitelně k podzimu patří pouštění draků. Draků malých, velkých, usměvavých, hrozivých.Mezitím, co některé děti draky na špagátcích pouštěly do oblak, jiné malovaly draky na chodník křídami.I družinová zahrada si musí odpočinout, aby načerpala síly na to být zázemím po jarní, letní a teplejší část podzimních měsíců. Proto jsme ji našim klíčem zamkli, rozloučili se s ní.Při sychravých večerech je dobré mít vždy po ruce nějakou hezkou knížku. Snažíme se vést kluky i holčičky k tomu, aby rádi četli, listovali v knihách. Vydali jsme se společně do knihovny, kde si každý mohl vybrat právě takovou, jaká se mu líbí nejvíce. Listopad nám zaklepal se svými krásnými dny na dveře. Užívejte si proto každé chvíle, všímejte si každého spadlého listí, jeho barev, tónů. Na chvilku se však také odmlčíme, a to tehdy, kdy přijde čas ,,Dušiček‘‘ a s ním i zapálení svíček za naše nejbližší, kteří si s námi každodenních krás mohou užít tak, že jsou s námi neustále v našich srdcích.
celý text

ostatní | 31. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední