Obsah

Školní rok 2021 - 2022

ŘÍJEN 2021

 

-  8.10.  PŘÍRODOVĚDNÁ SAZKA - celodružinový projekt 

- 13.10. NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - promítání kina

- 14.10.  NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - beseda s knihovnicí MěK Hulín

- 15.10.  ZAVÍRÁNÍ ZAHRADY ŠD -  celodružinový projekt na školní zahradě

-22.10. NÁVŠTĚVA  VE SVČ ( spolupráce se SVČ - Halloween)

- 27.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY (výlet -plavání v KM)

- DRAKIÁDA v jednotl. odděleních dle počasí

 

 

 

   

 

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Pohádkové září

Slunečné dny měsíce září byly příjemné nejen obdobím babího léta, ale i dětským smíchem. Snad jakoby v pohádce. I pohádkovým odpolednem jsme zahájili nespočet celodružinových akcí naplánovaných na letošní školní rok. celý text

ostatní | 14. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Červen

Chtěly bychom poděkovat rodičům za jejich spolupráci a důvěru. Až se s posledním zvoněním a vysvědčením naši nejmenší rozběhnou na prázdniny, my vychovatelky se budeme již znovu těšit na společné setkání v září. celý text

ostatní | 9. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Květen

Neodmyslitelně k činnostem v šd patří ,,Dopravní sazka" zaměřená na bezpečnost v provozu. Součástí dne byla i akce „Koloběžky na start,“ kde si děti zopakovaly důležitá pravidla silničního provozu. celý text

ostatní | 26. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Duben

Připravili jsme pro děti projektové odpoledne ke Dni Země. Ať již povídáním o planetě Zemi,soutěžemi, kvízy či výtvarným zpracováním. S příchodem Filipojakubské noci do družiny přiletělo spousta malých čarodejnic a čarodějů. Zábavné odpoledne provázelo dětský smích a radost. celý text

ostatní | 2. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Březen

Vychovatelky, asistentka i děti ze ŠD se snažily zahřát nejedno srdíčko seniorů v Domově důchodců v Holešově i v Pečovatelském dome v Hulíně. Vyrobily drobné dárečky a přáníčka, aby babičkám i dědečkům aspoň takto zpříjemnily Velikonoce. celý text

ostatní | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
Spolupráce se SVČ Hulín 1

Spolupráce se SVČ Hulín

I přes nelehkou situaci v naší republice, jsme stále aktivní a snažíme se tyto dny zpříjemnit dětem a rodičům.
Zapojili jsme se do výzvy SVČ Hulín o Velikonoční rekord řetězu z véfuků. Předali jsme 80 véfuků zdobených i nezdobených.
Těšíme se na další spolupráci a společné akce. ŠD celý text

ostatní | 16. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Maškarní karneval v ŠD

Oblíbená dětská akce se chlapcům a děvčatům líbila. Snad nejmilejší překvapení byl pro ně pozdrav asistentky pedagoga Kateřiny Nedbalové, která pro ně vyrobila kašpárky ze sladkostmi a namalovala velkého klauna, který nám splnil úlohu při soutěži. EF celý text

ostatní | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

HULÍNSKÝ KARNEVAL V ŠD - TROŠKU JINAK

Abychom děti o tolik očekávaný maškarní karneval nepřipravili, zorganizovali jsme jej trochu neobvykle – tentokrát v každém oddělení družinky zvlášť. Program byl bohatý, kde nechybělo představení masek, následováno kvízem a soutěžemi. Ať již princezny, čarodějové, každý si zábavné odpoledne užil. celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu
tvoření

Dělat radost nás těší

S dětmi jsme vyráběli přáníčka a malé dárkové předměty pro nemocné pacienty. Povídali jsme si o tom, jak je kolem nás spousta lidí, kteří zápasí s vážnou nemocí a třeba leží v nemocnici. Právě jim jsme chtěli udělat radost a poslat vzkaz, že nejsou sami, a že na ně někdo venku myslí.

celý text

ostatní | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Nová kniha 2021

Jednu pomyslnou knihu života jsme uzavřeli. Rok 2020 se od nás den ode dne vzdaluje do nenávratna. Někdo na něj bude vzpomínat s pocitem uspokojení, radosti z příchodu nového života do rodiny, druhému nadělil starosti. Všichni si ho budeme spojovat s nepříjemnostmi kolem epidemiologické situace. Záchranné složky ukázaly svoji sílu a jednotnost a i my v družině jsme se snažili napomoci v tolik složité situaci.
V rukou nyní držíme novou životní knihu 2021. Zatím má téměř nepopsané listy. Každý má v hloubi duše určité plány a cíle. I v prvních okamžicích roku 2021 jsem si vzpomněla na svoji práci, která se mi během mnohaleté praxe stala velkým koníčkem. Vždyť mít před sebou třicet malých žáčků tolik nabíjí a dává spoustu radosti. Spoluprací s rodiči vytváříme z malých neposedných srdíček osobnosti dětí. celý text

ostatní | 2. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Konec kalendářního roku

Kalendářní rok se chýlí ke svému závěru. Můžeme se za ním postupně otáčet, přemýšlet a bilancovat, jak jsme jím prošli, co nás potkalo a jakým příležitostem jsme vyšli vstříc. Snad všechny zaskočila soudobá epidemiologická situace, která tomuto roku přidělila velmi neobvyklou atmosféru, jenž jsme do té doby neznali. Nejen ve špatném slova smyslu, ale mohli jsme si všimnout, jak se všichni spojili a táhneme za jeden provaz. Doufám, že tomu bude i tak nadále. Mezi každoroční činnosti družinky patří zpříjemnění předvánočního času seniorům ve zdejším pečovatelském domě. Vzhledem k situaci, která neumožňuje přímou návštěvu dětí ŠD v domově, jsme vymysleli alternativu. Děti ve svých domovech, paní asistentka a vychovatelky – ty všechny vyráběly drobné dárečky a přáníčka, které se předaly pečovatelskému domu. Věříme, že malá pozornost nejen od těch nejmenších, udělala velkou radost všem tamním babičkám a dědečkům.
Tímto bychom chtěli popřát všem pokojný Advent, milé prožití vánočních dní. Do nového roku 2021 si všichni přejme zdraví, klid a mír v duši, a nechť je nový rok lepším než jeho předchůdce.  celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Září 2020

Prvních zářijových dnů se nemohly dočkat nejen děti, ale i my vychovatelky. Vždyť školní družinka skrze současnou epidemiologickou situaci smutněla od měsíce března. Na půdě ŠD pro naše nejmenší proběhla v měsíci září spousta společných akcí, kdy děti v rámci hygienických možností poznávaly své nové kamarády a prostory. V odděleních s nimi střídaly různé zájmové aktivity zkušené, usměvavé paní vychovatelky.
Při celodružinovém sportovním odpoledni si školáci zasoutěžili ve družstvech v netradičních disciplínách či plnili „sportovní stezku“ pro nejmenší.
O skutečnosti, že zvládneme i dramatickou výchovu, svědčilo zdařilé pohádkové odpoledne. Ať již pohádka „O veliké řepě“, „O pejskovi a kočičce“ – malí diváci se zaujetím sledovali herecké výkony svých kamarádů a odměnou byl upřímný dětský potlesk. O pohádkových postavičkách, které znají kluci a holčičky, jsme si též povídali i je výtvarně zpracovali. Při pohádkovém karnevalu, který byl uspořádán pro prvňáčky, se nejmladší děti do sytosti vydováděly, zasoutěžily a nechyběla sladká odměna.
První školní měsíc máme všichni za sebou. Stále našim svěřencům připomínáme bezpečnost při pohybu v silničním provozu. Skvělá myšlenka „Koloběžkové odpoledne“ se proměnila v realitu. Dětem jsme zopakovaly pravidla silničního provozu, dopravní značky a hurá na start. Slalom, jízda zručnosti, ohleduplnost ke kamarádům – jako by se areál u školy proměnil v malou dopravní křižovatku.
Z vydařené akce odcházeli spokojené nejen děti, ale i rodiče i my, vychovatelky, jsme odcházeli s úsměvem. Když školáci odjížděli na koloběžce v doprovodu maminek a tatínků domů, zamávali jsme jim s přáním...AŤ SE LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK ROZJEDE ÚSPĚŠNĚ I SE ZDRAVÍM TAK, JAKO PÁTEČNÍ VYDAŘENÁ AKCE. celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V ŠD HULÍN

Za pololetní vysvědčení obdrželi malí školáci odměnu nejen od rodičů, ale i od nás, vychovatelek. Připravily jsme pro ně výlet do Kroměříže s oblíbenou zastávkou na krytém bazéně. Chlapci a děvčata se do sytosti vyplavali, vydováděli, zasoutěžili. Nechyběly ani skoky do vody. Po důkladném vysušení a posilnění svačinkou od maminek nechybělo ani zpestření sladkostmi z místního bufetu. Domů jsme se všichni vraceli sic unaveni, ale s dobrou náladou a novými zážitky. Na vlakovém nádraží malí plavci byli předáni rodičům. Již další den se mnozí ptali, kdy podobnou akci pro děti opět uspořádáme.

celý text

ostatní | 10. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Začátek roku 2020  1

Začátek roku 2020

…vlak vyjíždí ze stanice… projíždí města i vesnice… Chtěli bychom velmi poděkovat panu Jaromíru Vaculíkovi, díky kterému jsme měli možnost během projektového dne sledovat vláčky, lokomotivy při návštěvě Českých drah v Přerově.
Stejně jako vlaky po trati se rozjel rok 2020.Dětem v ŠD je vždy do zpěvu, třebaže venku je nevlídné počasí a zima. O svých výborných výkonech nás přesvědčily během ‚,Hudebního odpoledne‘‘. Po zpěváčcích se rozezněly tóny klavíru, trumpety i flétničky. Všichni vystupující obdrželi diplom, medaili a sladkou odměnu. Nechyběl potlesk. Zpěv, ale i sport nechyběly v lednové zájmové činnosti našich malých svěřenců. celý text

ostatní | 2. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Přišel čas Adventu 1

Přišel čas Adventu

...za okny poletuje první sníh, lidé podléhají shonu a nákupům, děti odpočítávají dny… štědrovečerní večeře, zazvonění zvonečku, právě na něj se nejvíce těší děti, přijde totiž Ježíšek.S příchodem prosince i ve školní družince na všechny dýchá kouzelná atmosféra Adventu. Vždyť družinka je pro mnohé nejmenší druhým domovem, kde tráví svůj volný čas. Přichází Mikuláš s čerty, kteří kluky a holčičky odmění sladkostí a některé zlobílky čertík trošku pokárá. Všichni se zapojíme do příprav a výroby dárečků na školní vánoční jarmark, koledování v pečovatelském domě pro babičky a dědečky, zdobení stromečku na náměstí. Rádi přijímáme pozvání na vánoční koncert ZUŠ.Tolik dětmi a rodiči oblíbené ,,vánoční dílničky‘‘, kdy u vůně cukroví a koled si tátové a mámy s dětmi při příjemném posezení a povídání odnesou vlastnoručně vytvořenou vánoční výzdobu, ať již kapříka, stromeček či přáníčko.Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům za velmi pěknou spolupráci se školní družinou a za sponzorské dárky, které od září pro děti od září přinesli.
Poslední adventní neděli roku 2019 jsme se s dětmi účastnili vyhlášení soutěže ,, O nejhezčí hulínské stromeček,"kde jsme získali 2.místo, což nás velice potěšilo, nečekali jsme takový úspěch a především děkujeme organizátorům této soutěže.Také jsme se s dětmi přihlásili do celorepublikové soutěže školních družin ,,O nejkrásnější vánoční přání" tvořené vychovatelem a dítětem. Soutěže se účastnilo 54 školních družin.Počet zaslaných přání na jednu školní družinu bylo 1-10, a my to pojali velmi zodpovědně a vyrobili 10 nejrozmanitějších přání, které po ukončení soutěže putovaly dětem do Dětských domovů po celé republice. A jak jsme dopadli? Ještě před Vánoci jsme obdrželi telefonát se slovy díků za účast a pomoci při realizaci tohoto projektu s oznámením, že naše školní družina získává ,,bramborovou medaili" a dle získaných bodů porotou jsme utekli 3. místu jen o vlásek. Radost dětí byla obrovská, ale bylo znát i malé zklamání. Není však důležité stát vždy na bedně vítězů, ale dělat radost druhým, a to se nám snad podařilo -). Naše škola získala také malou finanční odměnu jako poděkování za účast. celý text

ostatní | 27. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Očima rodičů

Ve středu 23.10.2019 se v budově školy uskutečnilo setkání prvňáčků, kteří navštěvují školní družinku. Děti pro nás, pro rodiče, nacvičily krásné vystoupení plné tanců, písniček, básniček a soutěží, které se v družince naučily.
K tomuto vystoupení si děti samy vyrobily krásné indiánské oblečky. Děkujeme paní učitelce Formánkové a paní asistentce Nedbalové, že naše děti tak skvěle připravují a těšíme se na další ukázky jejich práce.
celý text

ostatní | 1. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Říjen 2019

Barevný podzim
Předposlední měsíc roku přišel. Listí postupně opadává, vítr se zvedá, dny se zkracují. My se však ohlédneme za měsícem říjnem a jeho prožitím ve školní družince. Abychom si užili čerstvého vzduchu a radosti z pohybu, svolaly jsme nejen naše malé svěřence, ale i holky a kluky ze SVČ. Všechny ratolesti pak spolu prožili sportovní odpoledne, kde se vydováděl úplně každý.Zdraví je to nejdůležitější, co máme. Musíme o něj pečovat. Naši žáčci jsou si vědomi toho, že se staráme nejen o lidské zdraví, kdy se pravidelně chodí na prohlídky k lékaři, ale vědí i to, že zvířátka mají taktéž svého doktora. Pana doktora Žáka jsme navštívili, aby prohlédl naši morčecí kamarádku Lilinku. Neodmyslitelně k podzimu patří pouštění draků. Draků malých, velkých, usměvavých, hrozivých.Mezitím, co některé děti draky na špagátcích pouštěly do oblak, jiné malovaly draky na chodník křídami.I družinová zahrada si musí odpočinout, aby načerpala síly na to být zázemím po jarní, letní a teplejší část podzimních měsíců. Proto jsme ji našim klíčem zamkli, rozloučili se s ní.Při sychravých večerech je dobré mít vždy po ruce nějakou hezkou knížku. Snažíme se vést kluky i holčičky k tomu, aby rádi četli, listovali v knihách. Vydali jsme se společně do knihovny, kde si každý mohl vybrat právě takovou, jaká se mu líbí nejvíce. Listopad nám zaklepal se svými krásnými dny na dveře. Užívejte si proto každé chvíle, všímejte si každého spadlého listí, jeho barev, tónů. Na chvilku se však také odmlčíme, a to tehdy, kdy přijde čas ,,Dušiček‘‘ a s ním i zapálení svíček za naše nejbližší, kteří si s námi každodenních krás mohou užít tak, že jsou s námi neustále v našich srdcích.
celý text

ostatní | 31. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Září 2019

Jak se roztáčela při ,,Koloběžkovém odpoledni‘‘ kolečka koloběžek a nevídaná radost zářila z očí dětí – stejně tak se ,,roztáčejí kola‘‘ letošního školního roku. Měsíci září můžeme už jen zamávat. A jaký byl v družince? Nejmladší prvňáčci se rychle zadaptovali v tolik příjemně barevném a moderním prostředí. S úsměvem, bez ostychu se zúčastnili celodružinových akcí, což svědčí o skutečnosti, že v družině se nejmladším opravdu líbí.Krásného babího léta jsme využili k celodružinové akci ,,Koloběžky na start‘‘. Na cyklisty s helmami čekalo překvapení. Na zahájení přijala pozvání policistka, která děti seznámila s dodržováním bezpečnostních pravidel a nebezpečí číhající na silnicích. Prohlídkou policejního auta a výzbroje policistky byla zakončena úvodní část. Pak už hurá na start. Na 50 koloběžek se rozjelo parkem. Ukázněnost, disciplína, ohleduplnost – všechny tyto vlastnosti u dětí utužujeme při všech zájmových aktivitách. ,,V zdravém těle zdravý duch‘‘ – takto bylo nazváno sportovní odpoledne. Ať již chůze na chůdách, chytání rybiček či prolézání strachovým pytlem a i další disciplíny – malí sportovci nás překvapili, že prázdniny trávili opravdu zdravě a s pohybem.Pro děti v ŠD nechybí ani kulturní vyžití. Co takhle divadlo? Nejstarší kamarádi, herci, třeťáci si pro své nedočkavé obecenstvo tvořené z prvňáčků připravili pohádku. Nechybělo otevření opony, ani zvoneček… a představení mohlo začít. Dobrodružství, napětí, zápletka a radost z dobrého konce. Divadelní vystoupení herců bylo odměněno potleskem.Stejně jak v hrané pohádce zvítězilo kamarádství, přátelství, dobro, to stejné přejeme všem dětem.
celý text

ostatní | 30. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Červen 2019

Do červnových dnů vstupují školáci s rozzářeným úsměvem. Vždyť koupání a letní prázdniny jsou v dohlednu. Chtěli bychom i za děti všem poděkovat – p. kuchařkám za naplněná bříška výbornými obědy, p. školníkovi a p. uklízečkám za čisté a voňavé prostředí, zřizovateli a vedení školy za modernizaci zařízení, ve kterém s dětmi radostně a šťastně trávíme jejich volný čas. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VÁM, RODIČŮM! Vážíme si vzorné spolupráce, sportovních dárků, přátelství. Soudržnost vás, rodičů a vychovatelek přispívá k radosti, spokojenosti a štěstí dětí..
celý text

ostatní | 31. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Květen 2019

Koloběžky se rozjížděly, jejich kola se otáčela stejnou rychlostí jako pomyslné „kolečko“ letošního školního roku. Ani jsme se nenadáli – s měsícem červnem se školáci blíží k vysněnému cíli – letním prázdninám. I když v květnu májový deštík dostatečně kropil půdu, děti ze školní družiny využily odpoledne, kdy sluneční paprsky doslova vytáhly malé cyklisty z budovy ŠD k projížďce na koloběžkách. Jízda zručnosti, zopakování dopravních pravidel i vybavení koloběžky či kola – to vše přispělo k prevenci bezpečného pobytu nejmladších v silničním provozu. Blížící se letní období je typické pro rozdělávání ohýnků, táboráků. Proto jsme naplánovali pro naše svěřence poznávací exkurzi v hulínské požární zbrojnici. Poutavými informacemi paní Zapletalové, prohlídkou vybavení zbrojnice a samotným vstupem do hasičského auta si chlapci a děvčata ujasnili a uvědomili důležité povolání hasiče. Chladnějších dnů jsme využili k besedě v městské knihovně. Ani vítězství dobra nad zlem spojené s návštěvou kina a shlédnutí pohádky nechybělo.
celý text

ostatní | 31. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Duben 2019

V uplynulém měsíci jsme s dětmi stihli opravdu hodně. Ale nejenom s našimi svěřenci, ale také s předškoláčky. Přibližně 60 školkou povinných dětí si přišlo podívat do školní družiny, vytvořit výrobky se staršími kamarády a zahrát si společně hry. Nyní už tedy vědí, co je bude další školní rok čekat, vždyť většina budoucích prváčků a jejich rodičů se rozhodli právě pro přihlášení do našeho zařízení - školní družinky. Tím bychom chtěly, my vychovatelky poděkovat rodičům za projevenou důvěru.
Pozvání ze SVĆ přijalo 4. odd. školní družiny. Jarně a pomlázkově laděné odpoledne přispělo k prohloubení dlouholeté spolupráce. Všichni si připomněli blížící se svátky jara, jejich zvyky, tradice.
Velikonočních prázdnin jsme využili k uspořádání výletu do Dinoparku Vyškov. Zde jsme obdivovali dinosaury, domácí dvorek plný zvířátek. Neméně přitažlivá se stala jízda vláčkem a kino v areálu Dinoparku. Děkujeme za zajištění dopravy panu Pavlu Novákovi, který s námi jel jako ,,se zlatem‘‘.
S Velikonocemi se pojil i náš projektový týden, kdy jsme tvořili nejen s dětmi, ale i s rodiči.
Drobné vyrobené dárečky jsme přinesli i milým starším spoluobčanům do pečovatelského domu. Děti babičkám a dědům zazpívaly, chlapci babičky vymrskali-nechť zdraví slouží, děvčata zase přinesla seniorům domácí cukroví…… ani jedna tvář nezůstala bez úsměvu. Tradičně jsme stihli spálit čarodějnici. Zimě jsme dali najevo, že už je opravdu čas na teplejší část a období roku, také, že nemoci a zlo zde nemají žádnou šanci, protože my s dětmi chceme pouze zdraví, poznávat pravá přátelství, dobro a lásku. celý text

ostatní | 30. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Březen 2019

Přišlo jaro
Dešťové kapky pohladily nedočkavě vyhlížející trávu, sluneční paprsky probudily svým teplem první sněženky, bledule, z hlíny se tlačí nedočkavě tulipány.V hulínských polích vesele skotačí zajíci, pilné včelky se hostí na kočičkách v parku, snad ještě více skotačí veverky a hlasí všem – PŘIŠLO JARO.Únorové a první březnové dny prožili žáci třetí třídy na škole v přírodě v Sluňákově. Všichni prožili nezapomenutelné dny,kdy poznávali „bobří dobrodružství“. Po jarních prázdninách se pro družinu otvíralo tolik všemi očekávané a krásné období jara – Otvírání školní zahrady. Nejen říkadla, písničky, básničky a úsměv dětí byl slyšet v tento den. Soutěže, dětské radovánky a průlezky ukázaly jarnímu sluníčku, že 120 dětí školní družiny vítá jaro.
V březnu měsíci knihy, jsme pro malé čtenáře naplánovali projekt ,,Z pohádky do pohádky‘‘. Formou hry, kvízu a sazky jsme děti seznamovali s nejznámějšími českými spisovateli pohádek. Nezapomněli jsme si taky připomenout krásné, tolik oblíbené pohádky. BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM. I s paními knihovnicemi se ještě schoulíme do tepla. Vždy jejich besedy a „hulínská kina" která malým žáčkům zpestřují družinová odpoledne, jsou pro nejmenší vstupem do dobrodružství a života.
celý text

ostatní | 31. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Únor 2019

Družinové veselí  
Hromnice,Masopust, karneval, rej masek, veselí.. Nebo? Zasněžené stráně hor s lyžaři, kterak tráví v klidné, čisté přírodě odpočinkové dny
jarních prázdnin - to vše k sobě pojí právě uplynulý měsíc únor.  celý text

ostatní | 1. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Leden 2019

Zasněžený leden
Jak melodicky, příjemně vkročilo celé město Hulín Novoročním benefičním koncertem do prvních lednových dnů – se stejnou něžností otevřela očka i školní družina. Koledy, které zněly všemi prostory školní družiny, vystřídaly písničky různého žánru, obtíží, jazyka. Jedno páteční odpoledne již tradičně náleželo pěvecké přehlídce ,,Družinový slavíček‘‘. Porota i obecenstvo odměnily všechny zúčastněné potleskem. Na odvážné účinkující čekala sladká odměna. Vždyť každý zpěvák vyhrál. Přísloví ,,Co Čech – to muzikant‘‘ je vskutku pravdivé. Jakoby hlásky dětí probudily i andílky, kteří z nebe začali sypat tolik vytoužené sněhové vločky. To se rázem ze zpěváků stali sportovci-bobisté, sáňkaři. Na celé sněhové království dohlíželi dětmi postavení sněhuláci. V některých momentech zasněžený Hulín, sněhuláci, dětské koulovačky připomínali Ladovu zimu. A že v dřívější době nechyběla při večerních černých hodinkách knížka? Třeba že vychováváme děti v 21.století, chceme občas tyto chvilky dětem připomenout, vytvořit. Paní knihovnice pravidelně připravují pro malé čtenáře besedy v knihovně. Rovněž povídáním a četbou knih v odděleních ŠD rozvíjíme u dětí mluvené slovo a čtenářskou gramotnost. celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Prosinec 2018

Hodně štěstí do nového roku celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Listopad 2018

Když se ohlédneme za měsícem listopadem, děti v projektovém týdnu ,,Co s odpadky" využily své fantazie, kterou my dospělí občas postrádáme, a vytvářely městečko z krabiček od čajů, komíny byly alternovány korkovými vršky. Nevěnovali jsme se však jen ekologii. Dveře školy se otevřely dne 23.listopadu nejen dětem a všem žákům, ale taktéž jejich rodičům a prarodičům, kteří kdysi bývali sami studenti, možná právě té naší školy. Všichni příchozí zde mohli zavzpomínat na své první slabikáře, známky, nebo školní lásky u příležitosti 60.výročí založení školy. celý text

ostatní | 30. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Říjen 2018

Země česká, domov můj ... celý text

ostatní | 31. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Září 2018

Dny babího léta v družince celý text

ostatní | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Červen 2018

Měsíc červen se přihlásil o své místo, a tak rychle utekl... celý text

ostatní | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Květen 2018

Stejně tak jako v každém měsíci, i tento měsíc byl v družince plný těch nejzajímavějších akcí, které jsme pro naše svěřence s láskou vymýšleli a organizovali. celý text

ostatní | 31. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední