Obsah

Naše družinka opět žije

Prvních zářijových dnů se nemohly dočkat nejen děti, ale i my vychovatelky. Vždyť školní družinka skrze současnou epidemiologickou situaci smutněla od měsíce března. Na půdě ŠD pro naše nejmenší proběhla v měsíci září spousta společných akcí, kdy děti v rámci hygienických možností poznávaly své nové kamarády a prostory. V odděleních s nimi střídaly různé zájmové aktivity zkušené, usměvavé paní vychovatelky.

Při celodružinovém sportovním odpoledni si školáci zasoutěžili ve družstvech v netradičních disciplínách či plnili „sportovní stezku“ pro nejmenší.

O skutečnosti, že zvládneme i dramatickou výchovu, svědčilo zdařilé pohádkové odpoledne. Ať již pohádka „O veliké řepě“, „O pejskovi a kočičce“ – malí diváci se zaujetím sledovali herecké výkony svých kamarádů a odměnou byl upřímný dětský potlesk. O pohádkových postavičkách, které znají kluci a holčičky, jsme si též povídali i je výtvarně zpracovali. Při pohádkovém karnevalu, který byl uspořádán pro prváčky, se nejmladší děti do sytosti vydováděly, zasoutěžily a nechyběla sladká odměna.

První školní měsíc máme všichni za sebou. Stále našim svěřencům připomínáme bezpečnost při pohybu v silničním provozu. Skvělá myšlenka „Koloběžkové odpoledne“ se proměnila v realitu. Dětem jsme zopakovali pravidla silničního provozu, dopravní značky a hurá na start. Slalom, jízda zručnosti, ohleduplnost ke kamarádům – jako by se areál u školy proměnil v malou dopravní křižovatku.

Z vydařené akce odcházeli spokojené nejen děti, ale i rodiče i my, vychovatelky, jsme odcházeli s úsměvem. Když školáci odjížděli na koloběžce v doprovodu maminek a tatínků domů, zamávali jsme ji s přáním...AŤ SE LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK ROZJEDE ÚSPĚŠNĚ I SE ZDRAVÍM TAK, JAKO PÁTEČNÍ VYDAŘENÁ AKCE.

Za kolektiv vychovatelek Eva Formánková                                                                                                                 školní družina

Školní družina

Vychovatelky družiny
Naše družinové motto: ,,Každý den s úsměvem"
Školní družina

telefon:   573 352 688
mobil:     739 516 886

Vedoucí vychovatelka
Vychovatelky

 

ŠD je umístěna v komplexu ZŠ. Pro svoji činnost užíváme 4 kmenová oddělení a cvičebnu.  K dispozici máme také tělocvičny ZŠ a hřiště.

Provoz je denně

od 6:00 do 8:00 hod.- ranní družina 
od 11:30 do 16:00 hod.- odpolední družina

Zabezpečujeme také odvádění dětí do ZUŠ i zpět.

 

 

 

Fotogalerie

16.09.2019

Nové prostory ŠD

Nové prostory ŠD

Pro nový školní rok 2019-2020 jsme upravili prostory školní družiny a také jsme zbudovali nové šatní přihrádky, aby děti školní družiny měly přehledný systém pro uchování svých aktovek a různých osobních věcí.

Detail

10.01.2019

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Detail