Obsah

Vychovatelky školní družiny se zapojily do projektu Adventní kalendář pro děti do školní družiny. 

 

Adventní kalendář

Konec kalendářního roku v hulínské družince

Kalendářní rok se chýlí ke svému závěru. Můžeme se za ním postupně otáčet, přemýšlet a bilancovat, jak jsme jím prošli, co nás potkalo a jakým příležitostem jsme vyšli vstříc. Snad všechny zaskočila soudobá epidemiologická situace, která tomuto roku přidělila velmi neobvyklou atmosféru, jenž jsme do té doby neznali. Nejen ve špatném slova smyslu, ale mohli jsme si všimnout, jak se všichni spojili a táhneme za jeden provaz. Doufám, že tomu bude i tak nadále.

Mezi každoroční činnosti družinky patří zpříjemnění předvánočního času seniorům ve zdejším pečovatelském domě. Vzhledem k situaci, která neumožňuje přímou návštěvu dětí ŠD v domově, jsme vymysleli alternativu. Děti ve svých domovech, paní asistentka a vychovatelky – ty všechny vyráběly drobné dárečky a přáníčka, které se předaly pečovatelskému domu. Věříme, že malá pozornost nejen od těch nejmenších, udělala velkou radost všem tamním babičkám a dědečkům.

Tímto bychom chtěli popřát všem pokojný Advent, milé prožití vánočních dní. Do nového roku 2021 si všichni přejme zdraví, klid a mír v duši, a nechť je nový rok lepším než jeho předchůdce.

Za kolektiv vychovatelek Eva Formánková

adventadvent

Školní družina

Vychovatelky družiny
Naše družinové motto: ,,Každý den s úsměvem"
Školní družina

telefon:   573 352 688
mobil:     739 516 886

Vedoucí vychovatelka
Vychovatelky

 

ŠD je umístěna v komplexu ZŠ. Pro svoji činnost užíváme 4 kmenová oddělení a cvičebnu.  K dispozici máme také tělocvičny ZŠ a hřiště.

Provoz je denně

od 6:00 do 8:00 hod.- ranní družina 
od 11:30 do 16:00 hod.- odpolední družina

Zabezpečujeme také odvádění dětí do ZUŠ i zpět.

 

 

 

Fotogalerie

16.09.2019

Nové prostory ŠD

Nové prostory ŠD

Pro nový školní rok 2019-2020 jsme upravili prostory školní družiny a také jsme zbudovali nové šatní přihrádky, aby děti školní družiny měly přehledný systém pro uchování svých aktovek a různých osobních věcí.

Detail

10.01.2019

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Detail