Obsah

Provoz školní družiny 1.9.2022 je ukončen v 13:00 hod, od 2.9.2022 je provoz školní družiny dle vnitřího řádu ŠD.

 

Do nového školního roku naše družinové motto:

„Každý den s úsměvem“

 

Opět začíná nový školní rok – i ve školní družině, která je umístěna v komplexu ZŠ v prvním poschodí pavilonu ŠD a ŠJ.

ŠD může navštěvovat až 120 dětí prvního stupně ZŠ. Ve školní družině vítáme žáčky každý den od rána s úsměvem. Její zájmovou činnost zajišťují 4 kmenové oddělení, cvičebna. Nabízí se nám též prostory tělocvičny ZŠ, hřiště či školního pozemku s průlezkami a pískovištěm.

 

Provoz 6:00 – 8:00 hodin – ranní družina, od 11:30 – 16:00 hodin – odpolední družina.

Do ranní družiny přicházejí dojíždějící děti a ty, jejichž rodiče chodí ráno do zaměstnání. Každodenní zájmové činnosti (výtvarná, hudební, dramatická, sportovní, pracovně technická, dopravní) přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte.

 

Zabezpečujeme také provoz v době vedlejších prázdnin, vždy podle zájmů rodičů dětí navštěvujících školní družinu. Organizujeme celodenní výlety, turistiku, plavání. Spolupracujeme s mnoha organizacemi, například městskou knihovnou, MŠ, SVČ, Pečovatelským domem v Hulíně, či Domovem důchodců v Holešově. Též nabízíme zájmové útvary Malvínek, Sporťák, Angličtina hrou, Zpívánky, Fotbálek.

 

Do nového školního roku 2022 – 2023 ŠD vstoupí v „novém kabátku“. Během letních prázdnin proběhla celková rekonstrukce ve všech prostorách ŠD – nové podlahy, nábytek, vymalované herny, nové obklady.

Přejeme všem dětem úspěchy ve škole a nová kamarádství.

 

 

Eva Formánková

Vedoucí vychovatelka

obrázekobrázek

Informace pro rodiče, jejichž dítě navštěvuje školní družinu

 

Od úterý 28.6.2022 provoz ranní i odpolední školní družiny bude probíhat

na pavilonu 1.stupně ZŠ. Důvodem je zahájení rekonstrukce školní družiny.

 

Provoz ŠD:

  • Úterý 28.6.2022 : 6:00-8:00 hod       11:30-16:00 hod
  • Středa 29.6.2022: 6:00-8:00 hod       11:30-16:00 hod
  • Čtvrtek 30.6.2022: 6:00-8:00 hod      9:00-13:00 hod

 

 

Prosíme, abyste si své dítě v den vysvědčení vyzvedli nejpozději do 13:00 hod.

Ve čtvrtek 1.9.2022 bude školní družina otevřena od 6:00-8:00 hod a 9:00-13:00 hod.

 

Všem přejeme krásné léto, kolektiv vychovatelek ŠD

Školní družina

Vychovatelky družiny
Naše družinové motto: ,,Každý den s úsměvem"
Školní družina

telefon:   573 352 688
mobil:     739 516 886

Vedoucí vychovatelka
Vychovatelky

 

ŠD je umístěna v komplexu ZŠ. Pro svoji činnost užíváme 4 kmenová oddělení a cvičebnu.  K dispozici máme také tělocvičny ZŠ a hřiště.

Provoz je denně

od 6:00 do 8:00 hod.- ranní družina 
od 11:30 do 16:00 hod.- odpolední družina

Zabezpečujeme také odvádění dětí do ZUŠ i zpět.