Obsah

Do nového školního roku naše družinové motto:

„Každý den s úsměvem“

Opět začíná nový školní rok – i ve školní družině, která je umístěna v komplexu ZŠ v prvním poschodí pavilonu ŠD a ŠJ.

ŠD může navštěvovat až 120 dětí prvního stupně ZŠ. Ve školní družině vítáme žáčky každý den od rána s úsměvem. Její zájmovou činnost zajišťují 4 kmenové oddělení, cvičebna. Nabízí se nám též prostory tělocvičny ZŠ, hřiště či školního pozemku s průlezkami a pískovištěm.

Provoz 6:00 – 8:00 hodin – ranní družina, od 11:30 – 16:00 hodin – odpolední družina.

Do ranní družiny přicházejí dojíždějící děti a ty, jejichž rodiče chodí ráno do zaměstnání. Každodenní zájmové činnosti (výtvarná, hudební, dramatická, sportovní, pracovně technická, dopravní) přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte.

Zabezpečujeme také provoz v době vedlejších prázdnin, vždy podle zájmů rodičů dětí navštěvujících školní družinu. Organizujeme celodenní výlety, turistiku, plavání. Spolupracujeme s mnoha organizacemi, například městskou knihovnou, MŠ, SVČ, Pečovatelským domem v Hulíně či Centrem pro seniory v Holešově. Též nabízíme zájmové útvary Malvínek, Sporťák, Angličtina hrou, Zpívánky, Fotbálek.

Přejeme všem dětem úspěchy ve škole a nová kamarádství.

Eva Formánková

Vedoucí vychovatelka

obrázekobrázek

Školní družina

Vychovatelky družiny
Naše družinové motto: ,,Každý den s úsměvem"

 

Školní družina

telefon:   573 352 688
mobil:     739 516 886

 

Vedoucí vychovatelka
  • Eva Formánková
  • email: for.e@seznam.cz
Vychovatelky
  • Iveta Frátriková
  • Lenka Filandrová
  • Iveta Vajdová
  • email: iveta.vajdova18@gmail.com

 

ŠD je umístěna v komplexu ZŠ. Pro svoji činnost užíváme 4 kmenová oddělení a cvičebnu.  K dispozici máme také tělocvičny ZŠ a hřiště.

Provoz je denně

od 6:00 do 8:00 hod.- ranní družina 
od 11:30 do 16:00 hod.- odpolední družina

Zabezpečujeme také odvádění dětí do ZUŠ i zpět.