Obsah

2017/2018

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Ekosetkání 2018

18.6. se naše tělocvična proměnila ve velkou „konferenční“ místnost. Své celoroční úsilí na miniprojektech EVVO prezentovali žáci od druhých do devátých tříd. I když na některých byla vidět nervozita, všichni svá vystoupení zvládli. Mohli jsme sledovat témata velmi různá – o zvířatech, rostlinách, zdravém stravování, kořenové čističce… Zajímavá témata byla například i o recyklaci knihy, celebrity a ochrana přírody nebo pozorování líhnutí motýlů. Prostě všichni svá témata zpracovali a prezentovali úspěšně. celý text

ostatní | 27. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Sportovní den 2018

S koncem školního roku proběhl II. ročník sportovní soutěže „O PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELKY ŠKOLY“. celý text

ostatní | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze

V úterý 5. června měli žáci volitelného předmětu mediální výchova možnost se naživo seznámit s tím, jak to chodí ve skutečné redakci novin. Díky ochotě pracovníků Týdeníku Kroměřížska se mohli podívat do prostor, kde Týdeník vzniká, a seznámit se poměrně detailně s prací těch, kteří jej každý týden vytváří. Žáci si prošli všemi odděleními redakce, popovídali si s redaktory jednotlivých rubrik a na závěr ještě dostali malý dárek v podobě nejčerstvějšího výtisku novin. Děkujeme tímto všem pracovníkům redakce Týdeníku a především Liboru Kopčilovi, který byl naším milým průvodcem.

/O. Zapletalová/
celý text

ostatní | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Letošní sběr papíru

V tomto školním roce se sběr papíru uskutečnil třikrát. Na 1. stupni byla nejúspěšnější třída 3. C s 2 364 kg starého papíru. Na 2. stupni nejvíce nasbírala třída 7. B, která odevzdala 1 828 kg.

Všem, kteří se zúčastnili sběrových akcí, děkujeme.
celý text

ostatní | 17. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Sběr pomerančové a citronové kůry ve školním roce 2017/2018

Sběr pomerančové a citronové kůry celý text

ostatní | 13. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 4. 6. 2018 se uskutečnila Olympiáda v anglickém jazyce 5. tříd. Nominovaní žáci z pátých tříd měli ukázat, co se za tři roky naučili. Plnili různé úkoly – pohotově odpovídat na dané otázky, ze čteného textu získat určité informace , souvisle vyprávět a popsat vybraný obrázek, prokázat znalost poznávání hodin, vyluštit křížovku. Nejúspěšnější a na prvním místě se shodným počtem bodů se umístil žák 5. A František Horáček a žák 5. B Martin Doležal. Úspěšní také byli Julie Nedbalová z 5. A na druhém místě a na třetím místě Simona Pivodová z 5. C a Lukáš Vyvlečka z 5.A. Všichni soutěžící si odnesli pěkné ceny. V dalším studiu jim přejeme hodně hodně úspěchu.

Mgr. Hana Škopíková
celý text

ostatní | 13. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Ekokonference v Přerově

Zástupci našeho ekotýmu se v pondělí 4.6. zúčastnili žákovské environmentální konference v ZŠ Trávník v Přerově na téma „Klima se mění, my musíme také“. Po přivítání proběhlo představení škol a jejich aktivit, následovala zajímavá přednáška doc. RNDr. Pavla Nováčka, CSc. s názvem „ Budoucnost už není co bývala“ a poté workshop o vodě s Pavlou Vrbovou z knihy Udržitelný rozvoj. Teoreticky i prakticky jsme se zamysleli nad klimatickými změnami, jejich příčinách a důsledcích, jak se na ně adaptovat, co může udělat každý z nás. Setkání bylo velmi přínosné a inspirativní. Kromě nových nápadů jsme si přivezli knihu Udržitelný rozvoj s pracovními listy, kterou určitě využijeme ve výuce a seznámíme i ostatní žáky s touto problematikou. celý text

ostatní | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Ekokonference v Přerově

Zástupci našeho ekotýmu se v pondělí 4.6. zúčastnili žákovské environmentální konference v ZŠ Trávník v Přerově na téma „Klima se mění, my musíme také“. Po přivítání proběhlo představení škol a jejich aktivit, následovala zajímavá přednáška doc. RNDr. Pavla Nováčka, CSc. s názvem „ Budoucnost už není co bývala“ a poté workshop o vodě s Pavlou Vrbovou z knihy Udržitelný rozvoj. Teoreticky i prakticky jsme se zamysleli nad klimatickými změnami, jejich příčinách a důsledcích, jak se na ně adaptovat, co může udělat každý z nás. Setkání bylo velmi přínosné a inspirativní. Kromě nových nápadů jsme si přivezli knihu Udržitelný rozvoj s pracovními listy, kterou určitě využijeme ve výuce a seznámíme i ostatní žáky s touto problematikou. celý text

ostatní | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Štafetový pohár - krajské kolo

V letošním roce jsme se přihlásili do soutěže „Štafetový pohár“, který pořádá český atletický svaz. Okresní kolo proběhlo v Holešově, kde naši žáci obsadili krásné druhé místo a postoupili do kola krajského, které se konalo v Uherském Hradišti. Soutěžilo se ve štafetovém běhu ve smíšených štafetách 8 x 100 m a 8 x 200 m v kategorii 1.-3. třída a 4.-5. třída. Časy jednotlivých štafet se sčítaly a rozhodly o konečném pořadí. celý text

ostatní | 16. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Návštěva ZŠ Vsetín Rokytnice

Ekotým a školní parlament se 9.5. vydal na návštěvu do ZŠ Vsetín Rokytnice, která je mimo jiné vyhlášená i svou školní zahradou a semínkovnou. celý text

ostatní | 10. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Návštěva ZŠ Vsetín Rokytnice

Ekotým a školní parlament se 9.5. vydal na návštěvu do ZŠ Vsetín Rokytnice, která je mimo jiné vyhlášená i svou školní zahradou a semínkovnou. celý text

ostatní | 10. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Spolupráce s Dubnicí

První pátek v květnu se uskutečnilo setkání partnerských škol, tentokrát v Dubnici nad Váhom. celý text

ostatní | 10. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Spolupráce s Dubnicí

První pátek v květnu se uskutečnilo setkání partnerských škol, tentokrát v Dubnici nad Váhom. celý text

ostatní | 10. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Den Země

Dne 20. dubna 2018 proběhl na naší škole Den Země. Akce probíhala 5 vyučovacích hodin na druhém stupni a 4 vyučovací hodiny na prvním stupni. celý text

ostatní | 6. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Strýček Skrblík z 2.C u lékaře

Zvířecí mazlíčci ve třídách nejsou dnes ničím neobvyklým. Kanárci, želvičky, osmáci, pískomilové, králíci, achatiny. Patří k dětem jako kornout ke zmrzlině J . Třídním mazlíčkem 2.C je morče jménem Strýček Skrblík. Ještě ani ne půlroční angorák je chlupatá barevná kulička. celý text

ostatní | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Štafetový pohár

V pátek 27.4. se žáci 1.stupně naší školy zúčastnili Štafetového poháru v Holešově, který pořádá Český atletický svaz. Obsadili krásné druhé místo a postupují do kola krajského. Soutěžilo se ve štafetovém běhu ve smíšených štafetách 8 x 170 m v kategorii 1.-3. třída a 4.-5. třída. Časy jednotlivých štafet se sčítaly a rozhodly o konečném pořadí. celý text

ostatní | 1. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Setkání Ekoškol opět v Hulíně

Na školní zahradě se v dubnu sešli zástupci sedmi škol, které jsou zapojeny v programu Ekoškola. 8 učitelek a 21 žáků z různých koutů Moravy sdílelo své zkušenosti (Zbyslavice, Boršice, Hrabová, Troubky, Kyjov, Litovel, Horka nad Moravou). celý text

ostatní | 26. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Výlet do veterinární školy

V rámci Dne Země se vydali žáci druhých tříd navštívit Tauferovu střední odbornou školu veterinární v Kroměříži. Přivítala nás paní ředitelka Mgr. B Kubíčková a studentky, které si děti převzaly. Ve třech skupinkách postupně navštívili chemickou laboratoř, pitevnu a výběh se zvířaty. Na každém stanovišti je čekali oborníci z řad profesorů. V pitevně se seznámili s kostrou kočky a viděli srdce krávy, v chemické laboratoři si odvážlivci vyzkoušeli oheň na dlaních a nakonec si všichni pohladili ovce, kozy i koně. Malí druháčci odjížděli plní dojmů a ještě cestou vlakem nadšeně diskutovali o svých zážitcích. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne a těšíme se na příští návštěvu. celý text

ostatní | 26. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Rodiče a děti na školní zahradě

V pátek 20. 4. uskutečnila velmi vydařená akce KRPŠ s názvem „Otevírání školní zahrady“. Cílem bylo připravit zahradu na další sezónu. Rodiče udělali nový malinový záhon, zasadili rybíz, vyčistili květinový i bylinkový záhon. Mezitím děti mohly plnit úkoly, které jim připravili „ekotýmáci“, například poznávaly stromy, bylinky, ptáky, a za každý splněný úkol je čekala malá sladká odměna. Všichni účastníci se mohli občerstvit ovocem a oplatkem. Svačinku, pití a sadbu (maliny, rybíz) zajistil KRPŠ, materiál na záhon (obrubníky, hnojivo, kůly, drát) byl koupen z výtěžku za sběr hliníku.

Počasí nám přálo, všechno jsme zasadili a připravili. Cíl akce byl splněn na 100%. Děkuji všem za hojnou účast, za organizaci, za skvělou spolupráci.
celý text

ostatní | 23. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Výstava ke Dni letectví a kosmonautiky

12. duben je Mezinárodním dnem letectví a kosmonautiky. Žáci 1. st. ZŠ v tento den zhlédli výstavku leteckých přileb a letecké výstroje ze soukromé sbírky pana M. Škopíka. Vyslechli si i popisy jednotlivých přileb a kombinéz stíhacích letců. Na závěr besedy si mohli žáci jednu z přileb vyzkoušet. Podle všetečných otázek bylo znát, že výstavka i beseda o letectví děti zaujala. celý text

ostatní | 16. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Informační cedulky na ptačích budkách

Na školní zahradě si můžeme prohlédnout různé typy budek a polobudek, které nainstalovali členové ČSOP v loňském roce. Od minulého týdne k nim přibyly i informační cedulky. Najdete na nich druhy ptáků, kteří v budkách nebo v polobudkách bydlí, jejich velikost, barvu a počet vajíček, potravu a místo výskytu a také fotografie. Tyto informace využijí jak žáci v rámci výuky, ale také návštěvníci zahrady, kteří se chtějí dozvědět něco nového. celý text

ostatní | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Informační cedulky na ptačích budkách

Na školní zahradě si můžeme prohlédnout různé typy budek a polobudek, které nainstalovali členové ČSOP v loňském roce. Od minulého týdne k nim přibyly i informační cedulky. Najdete na nich druhy ptáků, kteří v budkách nebo v polobudkách bydlí, jejich velikost, barvu a počet vajíček, potravu a místo výskytu a také fotografie. Tyto informace využijí jak žáci v rámci výuky, ale také návštěvníci zahrady, kteří se chtějí dozvědět něco nového. celý text

ostatní | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Týden zdraví

Projektový týden – TÝDEN ZDRAVÍ se zaměřuje na posílení pozitivního postoje žáků ke svému zdraví, na budování jejich povědomí o důležitosti zdraví jako základní lidské hodnotě. celý text

ostatní | 27. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Společenský večírek

Jako tradičně každý rok uspořádala Základní škola v Hulíně společenský večírek, který připadl na pátek, začátek zaslouženého víkendového odpočinku. O to více nás potěšilo, že mnoho přátel a podporovatelů školy se naladilo na taneční a slavnostní večer. Vyvrcholením společenské události byla bohatá tombola, za kterou musíme poděkovat mnoha našim sponzorům. Bez jejich ochoty a vstřícnosti bychom tak nádherné ceny do tomboly nemohli pořídit. Také vystoupení tanečníků (Štěpánky Dunajové a partnera)bylo až mrazivě nádherné. Za krásně upravené stoly a výzdobu sálu velmi děkujeme paní Jagošové – Jaga Kreativ. Plný parket, radostné veselení a spokojení hosté nám pořadatelům bylo odměnou. Děkujeme. Těšíme se na vás opět za rok. celý text

ostatní | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Lyžák 2018

Na lyžák jsme se strašně dlouho těšili, a najednou to bylo tady. V sobotu 3. března jsme od sokolovny vyrazili směr Petříkov. Dvouhodinová cesta rychle uběhla a my vjeli do pohádkové zimy. Haldy sněhu a velké rampouchy byly všude. Rychle jsme se ubytovali a už nás vedoucí volali na kopec paní Zetochové, kde nás rozřadili do družstev. Většina z nás stála na lyžích poprvé a tak jsme se báli, jak to všechno zvládneme. Ale obavy se postupně rozplývaly, a my si to lyžování začali užívat. A i když to některým ze začátku šlo ztuha a počasí se pořád střídalo, nakonec se všichni naučili jezdit na vleku a lyžovat ‚jako Ledecká‘. Dokonce většina z nás sjela kopec „Smrťák“! celý text

ostatní | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Setkání se spisovatelkou

Druháčci, díky pozvání paní Zakravačové, mohli opět zažít nevšední setkání. V Městské knihovně Hulín proběhla beseda s opravdovou paní spisovatelkou jménem Daniela Krolupperová. Některé děti její knížky už četly a tak není divu, že doslova koukaly! Daniela za námi přijela vlakem až z Prahy a podle jejích slov, celou cestu psala a psala. Ano, pracovala ve svém počítači na nové knize. Má jich na svém kontě už 36 a jak sama říká, práce je to krásná, ale není lehká. Jejím zaměstnáním je totiž překladatelství ze severských jazyků. Psaní knížek pro děti se věnuje ve svém volném čase. celý text

ostatní | 8. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Kinball na 1. stupni

Jaro už je ve vzduchu, ale než se nám počasí opravdu ustálí a budeme moci vyběhnout na „ovál“, trávíme hodiny tělocviku objevováním nevšední hry Kimball. Míč pro tuto hru je obrovský. Vypadá to, že paní učitelka Silva Morongová snad nafukuje kompresorem vzducholoď. Neuvěřitelné! Ať nám neuletí?! Uf, neuletěla. Míč je jen o hlavy nižší než ona. celý text

ostatní | 8. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Projektový den na téma čas

Jak plout proti proudu času a podívat se do dob minulých? Tak stroj času pro potřeby dějepisu ještě vynalezen nebyl, ale druháčkům a třeťáčkům se něco podobného podařilo v jednom projektovém dopoledni. A to skrze předměty našich předků. celý text

ostatní | 8. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1. tříd 2017/2018

Zápis do 1. tříd 2017/2018 celý text

ostatní | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Lyžák 2018

Chtěl bych krátce informovat o dění na LVZ 2018 + nějaké "fotečky". celý text

ostatní | 3. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední