Obsah

Pedagogický sbor

 

obrázek

 

1. stupeň


Šk. rok 2019/2020
Titul, jméno, příjmení

Funkce, třídnictví

Konzultační
hodiny
E-mail
Mgr. Hana Fuksová

Ředitelka školy,

TV, VZ,

výchovný poradce

dle sjednaných termínů zs.hulin@volny.cz
Mgr. Irena Janů

Zástupce
ředitele,

koordinátor ŠVP

dle tel. domluvy janu.irena@seznam.cz
Mgr. Zuzana Podhorská 1.A

úterý

12:30 - 13:30

a dle domluvy

podhorskaz@seznam.cz
Mgr. Monika Dundová 1.B dle domluvy monika.svobodova@seznam.cz
PhDr. Alena Krutilová

2.A


dle domluvy
brezinovalena@seznam.cz
Mgr. Šárka Chudějová

2.B

Výchovný poradce pro I.stupeň

úterý

12:30 -13:30

 
a dle domluvy

s.chudejova@seznam.cz
Mgr. Eva Cupáková 2.C

čtvrtek

13:00-14:00 


a dle domluvy

cupakova.eva@seznam.cz
Mgr. Daniela Naučová 3.A

úterý

13:00 - 14:00

a dle domluvy

daniela.naucova@email.cz 
Mgr. Jana Ševčíková Stárková

3.B

Metodik prevence pro I. stupeň

úterý

13:00-15:00

a dle domluvy

starkova07@email.cz
Mgr. Lenka Říhová 3.C

úterý

13:00 - 14:00

a dle domluvy

rihova.lenka89@gmail.com
Mgr. Veronika Svobodová
4.A

pondělí

13:00 -14:00

a dle domluvy

sveronika@centrum.cz
Mgr. Michaela Bartáková, Dis. 4.B

úterý

14:00 - 15:00

a dle domluvy

Mishka84@seznam.cz
Barbora Bublová

4.C

úterý

7:00 - 7:40

a dle domluvy

b.bublova@seznam.cz
Mgr. Dana Hozová

5.A

Koordinátor EVVO

úterý

13:00 - 14:00

a dle domluvy

 danahozova@seznam.cz 
Mgr. Andrea Bublová 5.B

úterý

13.00-14.00

a dle domluvy

a.bub@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Veselá 5.C

úterý

13.30-14.30 

a dle domluvy

veselazshulin@seznam.cz
Mgr. Petra Karlíková  

úterý

8:30-10:00 

a dle domluvy

petrad@c-box.cz