Obsah

Pedagogický sbor

1

 

1. stupeň
šk. rok 2023/2024

 

Titul, jméno, příjmení

Funkce, třídnictví

Konzultační
hodiny
E-mail
Mgr. Hana Fuksová

ředitelka školy,

TV, VZ,

výchovný poradce

dle sjednaných termínů zshulin@zshulin.cz
Mgr. Irena Janů

zástupce
ředitele,

koordinátor ŠVP

dle tel. domluvy janu.irena@seznam.cz

 

Mgr. Daniela Naučová

 

1.A

středa 12:30 - 13:15

dle domluvy

daniela.naucova@email.cz 

 

Mgr. Jana Ševčíková Stárková

1.B

metodik prevence pro I. stupeň

středa 12:30-13:15

dle domluvy

starkova07@email.cz

 

Mgr.  Silvie Málková Morongová

1.C

středa 12:45-13:30

dle domluvy

silvinka333@seznam.cz
PhDr.  Alena Krutilová 2.A

středa 13.00 - 14.00

dle domluvy

brezinovalena@seznam.cz
Mgr. Šárka Chudějová

2.B

výchovný poradce pro I.stupeň

středa 12:30-13:30

dle domluvy

s.chudejova@seznam.cz
Mgr. Veronika Svobodová 2.C

středa 13:00-14:00

dle domluvy

sveronika@centrum.cz
Mgr. Dana Hozová

3.A

koordinátor EVVO

středa 13:30-14:30

dle domluvy

danahozova@seznam.cz 
Mgr. Petra Karlíková

3.B

speciální pedagog

středa 13:00-14:00

dle domluvy

petrad@c-box.cz
Mgr. Eva Cupáková 3.C

středa 13.00 - 14.00

dle domluvy

cupakova.eva@seznam.cz

 

Mgr. Zuzana Podhorská

4.A

Po-pá 6:45 - 7:15

dále dle domluvy

podhorskaz@seznam.cz
Mgr. Monika Dundová 4.B

úterý 12:45 - 13:30

dle domluvy

monika.svobodova@seznam.cz
Mgr. Michaela Bartáková, Dis. 5.A

středa 14:00-14:30

dle domluvy

Mishka84@seznam.cz
Barbora Bublová 5.B

středa 13:15-14:00

dle domluvy

b.bublova@seznam.cz
Mgr. Andrea Bublová 5.C

středa 13:15-14:00

dle domluvy

a.bub@seznam.cz

 

Mgr. Zdeňka Veselá

VL, PŘD

středa 13:30-14:30

dle domluvy

veselazshulin@seznam.cz

 

Mgr. Eva Svobodová 

AJ

dle domluvy

esvobhu@seznam.cz