Obsah

Pedagogický sbor

 

obrázek

 

1. stupeň


Šk. rok 2021/2022
Titul, jméno, příjmení

Funkce, třídnictví

Konzultační
hodiny
E-mail
Mgr. Hana Fuksová

Ředitelka školy,

TV, VZ,

výchovný poradce

dle sjednaných termínů zs.hulin@volny.cz
Mgr. Irena Janů

Zástupce
ředitele,

koordinátor ŠVP

dle tel. domluvy janu.irena@seznam.cz
Mgr. Dana Hozová

1.A

Koordinátor EVVO

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

danahozova@seznam.cz 
Mgr. Petra Karlíková 1.B

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

petrad@c-box.cz
Mgr. Eva Cupáková 1.C

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

cupakova.eva@seznam.cz
Mgr. Zuzana Podhorská 2.A

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

podhorskaz@seznam.cz
Mgr. Monika Dundová 2.B

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

monika.svobodova@seznam.cz
PhDr. Alena Krutilová

3.A

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

brezinovalena@seznam.cz
Mgr. Šárka Chudějová

3.B

Výchovný poradce pro I.stupeň

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

s.chudejova@seznam.cz
Mgr. Andrea Bublová 3.C

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

a.bub@seznam.cz
Mgr. Daniela Naučová 4.Aúterý      12.30-13.30

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

daniela.naucova@email.cz 
Mgr. Jana Ševčíková Stárková

4.B

Metodik prevence pro I. stupeň

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

starkova07@email.cz
Mgr. Lenka Šišková roz. Říhová 4.C

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

rihova.lenka89@gmail.com
Mgr. Veronika Svobodová
5.A

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

sveronika@centrum.cz
Mgr. Michaela Bartáková, Dis. 5.B

dle domluvy

Mishka84@seznam.cz
Barbora Bublová

5.C

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

b.bublova@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Veselá  

úterý      12.30-13.30

dle domluvy

veselazshulin@seznam.cz