Obsah

Pedagogický sbor

 

pedagogický sbor

 

1. stupeň


Šk. rok 2019/2020
Titul, jméno, příjmení

Funkce, třídnictví

Konzultační
hodiny
E-mail
Mgr. Hana Fuksová

Ředitelka školy,

TV, VZ,

výchovný poradce

dle sjednaných termínů zs.hulin@volny.cz
Mgr. Irena Janů

Zástupce
ředitele,

koordinátor ŠVP

dle tel. domluvy janu.irena@seznam.cz
PhDr. Alena Krutilová

1.A

Metodik prevence pro 1. stupeň

úterý
13:00 - 14:00,
dle domluvy
brezinovalena@seznam.cz
Mgr. Šárka Chudějová

1.B

Výchovný poradce pro I.stupeň

úterý
13:00 - 14:00,
dle domluvy
s.chudejova@seznam.cz
Mgr. Eva Cupáková 1.C úterý
13:00 - 14:00,
dle domluvy
cupakova.eva@seznam.cz
Mgr. Daniela Naučová 2.A úterý
13:00 - 14:00, dle domluvy
daniela.naucova@email.cz 
Mgr. Jana Ševčíková Stárková
2.B
úterý
13:00 - 14:00, dle domluvy
starkova07@email.cz
Mgr. Lenka Říhová 2.C úterý
13:00 - 14:00, dle domluvy
rihova.lenka89@gmail.com
Mgr. Veronika Svobodová
3.A
 dle domluvy
sveronika@centrum.cz
Mgr. Michaela Bartáková, Dis. 3.B úterý
13:00 - 14:00, dle domluvy
Mishka84@seznam.cz
Mgr. Dana Hozová

4.A

Koordinátor EVVO

úterý
13:00 - 14:00, dle domluvy
 
 danahozova@seznam.cz 
Mgr. Andrea Bublová 4.B úterý
13:00 - 14:00, dle domluvy
a.bub@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Veselá 4.C úterý
13:00 - 14:00, dle domluvy
veselazshulin@seznam.cz
Mgr. Zuzana Podhorská 5.A úterý
13:00 - 14:00, dle domluvy
podhorskaz@seznam.cz
Mgr. Hana Škopíková 5.B úterý
13:00 - 14:00, dle domluvy
hanaskopikova@seznam.cz
Barbora Bublová 5.C úterý
13:00 - 13:45,
dle domluvy
b.bublova@seznam.cz
Mgr. Eva Svobodová  
dle domluvy
esvobhu@seznam.cz