Obsah

Sběrová aktivita


Sběr pomerančové a citronové kůry - celoročně - pavilon 1. stupně - E. Cupáková

Sběr papíru -  I. Hudcová

Sběr kaštanů -  Mgr. Eva Cupáková                                                  

Vršky od PET lahví - celoročně - odevzdat  třídní učitelce, třídnímu učiteli

Baterie - celoročně - zelená krabice v přízemí hlavní budovy školy a na budově 1. stupně

Drobná elektrozařízení - celoročně - červená popelnice v přízemí hlavní budovy školy a na budově 1. stupně

Tonery a cartridge - celoročně - krabice v přízemí hlavní budovy

Sběr použitého kuchyňského oleje - celoročně - černá popelnice v prostorách šaten hlavní budovy ( u pana školníka )

Hliník - jednorázově - akce D. Hozová

 

 

Sběr  hliníku 

2020/2021

Letos se podařilo nasbírat 399 kg tenkostěnného hliníku a 217 kg hliníku objemného.

K tomu 25 kg od sběračů, kteří ve škole žádné děti nemají a 40 kg od členů STP. Moc všem děkujeme.

A vítězům blahopřejeme!

Výsledkovou listinu najdete v aktivitách Ekoškoly a také žáci na nástěnce EVVO ve škole.

2019/2020

Celkem jsme letos nasbírali 493 kg tenkostěnného hliníku a 86,6 kg objemného hliníku. Z toho přes 85 kg jsme dostali od Svazu tělesně postižených a dalších obyvatel Hulína, kteří ve škole děti už nemají.

Děkujeme všem, vítězové se mohou těšit na dort a drobnou finanční odměnu.

Výsledková listina sběru hliníku

2018/2019

Letošní sběr hliníku se opět vydařil. Celkem jsme nasbírali 500 kg tenkostěnného hliníku a 200 kg objemného hliníku. Naším velkým dodavatelem je pan Měrka, který už několikátý rok přiváží přes sto kilogramů hliníkového odpadu z firmy Pilana Wood s.r.o., další je Spolek zdravotně postižených, jehož členové pro školu nasbírali 35 kg. Všem bychom chtěli touto cestou poděkovat za ochotu a trpělivé sbírání. (Osobně bych chtěla ještě poděkovat za každý pytlík a igelitovou tašku, které občas nacházím doma před dveřmi J)

Po domluvě nám opět firma Metalšrot Tlumačov přivezla ke škole kontejner. Hliníkové plechovky od nápojů jsme třídili zvlášť do čtyř velkých pytlů. Kontejner jsme naplnili úplně.

I přesto, že ekotýmáci v každé třídě udělali osvětu, jak poznat hliník, museli jsme vybírat plastové obaly od brambůrků, oplatků nebo kávy. Také jsme pomocí nových, silných magnetů vytahovali kovové plechovky od nápojů. Chtěli bychom proto poprosit všechny naše sběrače, aby zkontrolovali magnetem, zda se jedná o hliníkovou plechovku. Bývá označena zkratkou AL nebo číslem 41 v trojúhelníku.  S firmou Metalšrot jsme se domluvili, že od nás železné plechovky letos vykoupí, bylo jich docela dost, kolem 20kg.

Vítěze sběru čekají dorty (vyrobené ekotýmáky) a peníze, za hliník utržené, použijeme na vylepšování školní zahrady, loni jsme nechali vyrobit popisky k budkám na ptáky a s pomocí rodičů založili malinový záhon. Na tento rok máme v plánu označit popisky stromy na zahradě a koupit nový stanový přístřešek.

Prosíme všechny sběrače, aby na příští sběr dále třídili plechovky od nápojů zvlášť. Děkujeme ještě jednou za skvělou spolupráci. A třiďte, má to smysl J

DH    

Výsledková listina sběru hliníku

 

 

SBĚR POMERANČOVÉ A CITRONOVÉ KŮRY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

POMERANČOVÁ

CITRONOVÁ

POŘADÍ

TŘÍDA

HMOTNOST

POŘADÍ

TŘÍDA

HMOTNOST

         1.          

1.C

18  020  g

1.

1.A

1  500  g  

2.

2.B

15  950  g

2.

2.A

1  160  g

3.

2.A

12  752  g

3.

3.B

1  035  g

4.

3.A

12  411  g

4.

1.C

660  g

5.

1.A

11  496  g

5.

5.B

650  g

6.

3.B

9 735  g

6.

3.C.

500  g

7.

4. A

7  720  g

7.

3.A

240  g

 

5.C

7  720  g

8.

KANC.

192  g

9.

1.B

3  746  g

9.

7.A

       156  g

10.

5.A

2  258  g

10.

4.A

100  g         

11.

KANC.

1  966  g

11.

1.B

83  g

12.

4.B

1  877  g

12.

5.A

38  g

13.

3.C

1  875  g

13.

2.B

27  g

14.

6.B

1  700  g

CELKEM

6,341  kg

15.

8.B

1  330  g

 

 

16.

4.C

1  200  g

17.

9.B

1  000  g

CELKEM

112,756 kg

 

 

 

Vše o sběru starého papíru ve školním roce 2018/2019

 

  Poslední sběr papíru v tomto školním roce se uskutečnil dne 23.5.2019. Do Kromeximu

v Kroměříži se odvezlo asi 6 400 kg papíru.

  V tomto školním roce se konaly tři sběry starého papíru a vysbíralo se asi 29 700 kg.

Nejúspěšnějšími sběrači na 1. stupni byli žáci 4. C, kteří odevzdali 2 502 kg papíru a

na 2. stupni byli úspěšní žáci 6. B s 1 412 kg papíru.

  Děkujeme všem, kteří se zapojili do této sběrové aktivity a díky patří i těm žákům, kteří

balíky papíru nakládali do kontejnerů. Doufáme, že i příští rok bude ve sběru papíru úspěšný.

                                                                                                                     Hana Škopíková

 

 

  1.

  4. C

         2 502     kg

 

  1.

   6. B

          1 412 kg

  2.

  3. A

         2 430.50 kg

 

  2.

   8. B

             977 kg

  3.

  4. A

         1 970,50 kg

 

  3.

   6. A

             950 kg

  4.

  4. B

         1 798 kg

 

  4.

   8. A

             706 kg

  5.

  5. C

         1 755,50 kg

 

  5.

   7. A

             705 kg

  6.

  3. B

         1 695 kg

 

  6.

   7. B

             330 kg

  7.

  1. A

         1 685,50 kg

 

  7.

   9. A

             276 kg

  8.

  1. C

         1 434 kg

 

  8.

   9. B

             230 kg

  9.

  2. B

         1 392 kg

 

 

 

 

10.

  5. A

         1 323 kg

 

 

 

 

11.

  2. A

            981,50 kg

 

 

 

 

12.

  3. C

            872 kg

 

 

 

 

13.

  1. B

            835,50 kg

 

 

 

 

14.

  5. B

            700 kg