Obsah

Sběrová aktivita


Sběr pomerančové a citronové kůry - celoročně - pavilon 1. stupně - L. Odstrčilíková

Sběr papíru - 24.10. 2018, 13:00 - 16:30 - H. Škopíková 

Sběr kaštanů - sbíráme kaštany na pavilonu 1. stupně každé ráno 7:40 - 7:55

Vršky od PET lahví - celoročně - budova (pavilon) 1. stupně

Baterie - celoročně - zelená krabice v přízemí hlavní budovy školy a na budově 1. stupně

Drobná elektrozařízení - celoročně - červená popelnice v přízemí hlavní budovy školy a na budově 1. stupně

Tonery a cartridge - celoročně - krabice v přízemí hlavní budovy

Sběr použitého kuchyňského oleje - celoročně - černá popelnice v prostorách šaten hlavní budovy ( u pana školníka )

Hliník - jednorázově - akce D. Hozová

 

 

Sběr  hliníku

Letošní sběr hliníku se opět vydařil. Celkem jsme nasbírali 500 kg tenkostěnného hliníku a 200 kg objemného hliníku. Naším velkým dodavatelem je pan Měrka, který už několikátý rok přiváží přes sto kilogramů hliníkového odpadu z firmy Pilana Wood s.r.o., další je Spolek zdravotně postižených, jehož členové pro školu nasbírali 35 kg. Všem bychom chtěli touto cestou poděkovat za ochotu a trpělivé sbírání. (Osobně bych chtěla ještě poděkovat za každý pytlík a igelitovou tašku, které občas nacházím doma před dveřmi J)

Po domluvě nám opět firma Metalšrot Tlumačov přivezla ke škole kontejner. Hliníkové plechovky od nápojů jsme třídili zvlášť do čtyř velkých pytlů. Kontejner jsme naplnili úplně.

I přesto, že ekotýmáci v každé třídě udělali osvětu, jak poznat hliník, museli jsme vybírat plastové obaly od brambůrků, oplatků nebo kávy. Také jsme pomocí nových, silných magnetů vytahovali kovové plechovky od nápojů. Chtěli bychom proto poprosit všechny naše sběrače, aby zkontrolovali magnetem, zda se jedná o hliníkovou plechovku. Bývá označena zkratkou AL nebo číslem 41 v trojúhelníku.  S firmou Metalšrot jsme se domluvili, že od nás železné plechovky letos vykoupí, bylo jich docela dost, kolem 20kg.

Vítěze sběru čekají dorty (vyrobené ekotýmáky) a peníze, za hliník utržené, použijeme na vylepšování školní zahrady, loni jsme nechali vyrobit popisky k budkám na ptáky a s pomocí rodičů založili malinový záhon. Na tento rok máme v plánu označit popisky stromy na zahradě a koupit nový stanový přístřešek.

Prosíme všechny sběrače, aby na příští sběr dále třídili plechovky od nápojů zvlášť. Děkujeme ještě jednou za skvělou spolupráci. A třiďte, má to smysl J

DH    

Výsledková listina sběru hliníku