Obsah

Získali jsme certifikát Ekoučitel!

Školní recyklační program Recyklohraní , jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů vyhlašuje již několikátý rok projekt Ekoučitel roku. Přihlásit se může každý pedagog, který aktivně v průběhu celého školního roku vede své žáky a studenty k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Pro zisk certifikátu je zapotřebí splnit několik kritérií: pedagog spolu se svými žáky zrealizuje minimálně jeden ekologický projekt s libovolným zaměřením, připraví osvětovou kampaň na podporu zpětného odběru použitých baterií nebo elektrozařízení ve svém městě, sdílí minimálně jeden návrh na vyučovací hodiny projektu s ekologickou tematikou, navrhne úkol vhodný do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Také se spolu se svými žáky zapojí do minimálně 2 vyhlašovaných osvětových úkolů v daném školním roce. Splnění kritérií posoudí odborná porota. Tito pedagogové budou oceněni formou 500 bodů v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a certifikátem Ekoučitel roku.

V letošním školním roce se podařilo splnit všechna kritéria i naší paní učitelce Daně Hozové. Sdílela své zkušenosti s projektem Aluminiáda, který před dvěma lety ve škole probíhal a je zaměřen na osvětu a sběr hliníku. Osvětovou kampaň na sběr elektrozařízení v „době koronavirové“ pomáhala vymýšlet děvčata ze čtvrté třídy Anetka a Eliška. Plakát s veršovaným textem a podařenými obrázky určitě využijeme.

Paní učitelce blahopřejeme a přejeme stálé nadšení do další „ekopráce“.                  vedení školy

 

plakát

Zprávy

Získali jsme certifikát Ekoučitel! 1

Získali jsme certifikát Ekoučitel!

Školní recyklační program Recyklohraní , jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů vyhlašuje již několikátý rok projekt Ekoučitel roku. Přihlásit se může každý pedagog, který aktivně v průběhu celého školního roku vede své žáky a studenty k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. celý text

ostatní | 13. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové pro všechny

Když se před několika týdny v rámci nařízení vlády uzavřely dveře škol, byli učitelé v podstatě ze dne na den postaveni před úkolem, jak udržet v chodu rozběhlý vzdělávací proces a poradit si s nastalou situací. Bylo a stále je nutné hledat způsoby, jak v naprosto odlišných a nestandartních podmínkách zvládnout výuku dětí. celý text

ostatní | 1. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

WWW.UMIMEXCEL.CZ.

Po dobu 3 měsíců se poskytuje žákům bezplatný přístup k Vámi vybraným kurzům Office.


Bc. Petr Kohoutek | MOS MPS ECDL
ITLektor.cz | Školení, konzultace Microsoft Office
UmimExcel.cz | e-learning online kurzy s certifikátem
ITLektor.cz - mé volné termíny | UmimExcel.cz | info@itlektor.cz | Tel: +420 775 678 186 celý text

ostatní | 30. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

A co na to děti?

Média jsou plná informací, čísel, zpráv, prohlášení a rozhovorů o současné situaci. A ptá se někdo dětí?
My jsme se zeptali. Oslovili jsme zástupce tříd, kteří jsou členové Žákovského parlamentu a položili jsme jim pár otázek.
celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Zásobujeme rouškovník


Také učitelky a vychovatelky a vedení školy přiložilo ruku k dílu a v této době, kdy je důležitá solidarita, pomoc a ochota, šijí roušky, aby mohly přispět na rouškovníky města Hulín. Ač je pro nás tato situace nová a nelehká, my se s ní popereme a budeme dělat maximum pro ochranu zdraví našich spoluobčanů, především dětí.
Přestože se snažíme vést domácí výuku pomocí moderních technologií a připravujeme plán pro další období, které je nové a nesnadné, dokážeme se semknout a přispět pro potřebné.
Dokonce využíváme odstřižků látek, které jsme získaly od maminek a babiček dětí v ŠD. Tímto jim velmi děkujeme a jejich pomoci si velice vážíme.
Zásobujeme rouškovníky města i dětskými rouškami. 
Pevně věříme, že opět uvidíme děti a jejich úsměvy a také jejich rodiče, ústenky odhodíme a stanou se minulostí.

Poklidné dny a pevné zdraví!
celý text

ostatní | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Úpravy záhonu

Bylinkový záhon projde letos rekonstrukcí. Protože bylinky rostly v dolíku, bude zde navezena hlína na vyrovnání povrchu a umístěny kameny, které jsou nyní kolem velkého jezírka. 4.A v pátek byliny vyryla a zasadila  do velkého záhonu, odkud budou přesazeny zase zpět. Úpravy bude provádět ČSOP v čele s panem Šálkem. Už teď se těšíme na nový krásný záhon.                                  DH celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Kroužek BODYFORM

Děvčata z 2. stupně ZŠ Hulín pravidelně na lekcích kroužku BODYFORM zpevňují a formují postavu. Cvičební lekce se soustřeďují na formování svalů celého těla.
celý text

ostatní | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Veselé bádání

Ve středu 12.2. 2020 proběhla akce 2. stupně s názvem „Veselé bádání“. Tuto badatelskou výuku připravili vyučující předmětové komise přírodovědných předmětů a byla určena pro žáky 1. až 4. tříd. Jednotlivé třídy postupně obcházely pracovny zeměpisu, chemie, fyziky a přírodopisu, kde mohli vidět zajímavé aktivity, které doprovází výuku přírodovědných předmětů na 2. tupni a mnohé z nich si i zkusili. celý text

ostatní | 14. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Vánoční přání 4.B

Přejeme Vám Veselé Vánoce a Šťastný nový rok 2020 celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vánoční jarmark

12. prosinec se v základní škole nesl jako už tradičně v tomto adventním čase v duchu tvořivé atmosféry. Chodby a třídy naplnila vůně jehličí a žáci se pustili do tvorby vánočních dekorací a ozdob, které každoročně zpříjemní vánoční čas spoustě hulínských obyvatel. Na dopolední tvořivé dílny navázalo odpolední přátelské setkání na vánočním jarmarku před budovou školy, které letos otevřeli svým milým vystoupením ti nejmenší - žáčci 1. stupně. A pak už si mohli návštěvníci jarmarku vybírat z velkého množství vánočních výrobků, které pro ně žáci vytvořili. Výtěžek jarmarku i letos poputuje k nadaci Dobrý anděl, která pomáhá rodinám zasaženým těžkou nemocí. Jsme rádi, že můžeme alespoň takto pomoci těm, kterým bude pod stromečkem chybět dárek nejcennější – zdraví. OZ
celý text

ostatní | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Potravinová sbírka

Dne 23.11.2019 se dobrovolníci z 9.B – Verča Kojecká, Dominika Konečná, Nicol Pecháčková, Denisa Rohlederová, Dan Obdržálek, Anita Ženožičková a Katka Janušová spolu s Mgr. P. Karlíkovou a Mgr. O. Zapletalovou vydali na potravinovou sbírku do Otrokovic, která probíhala v rámci celorepublikové potravinové sbírky. celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Vydařený sběr papíru 1

Vydařený sběr papíru

První sběr papíru v tomto školním roce se opravdu vydařil, i když předpověď počasí pro tuto akci nebyla moc příznivá. Nakonec nám nepršelo a ve středu 6.11. se ke škole už od 13 hodin sjížděla auta plná starého papíru. Za vydatné pomoci některých žáků z 5. B a 6. třídy se zaplnily 3 kontejnery.
Vysbíralo se asi 11 000 kg. Děkujeme všem, kteří se zapojili do této sběrové aktivity.
H. Š.
celý text

ostatní | 12. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Adaptační pobyt 6.B

23. září jsme se sešli na hulínském náměstí. Své kufry jsme předali do auta panu školníkovi a mohla začít naše dobrodružná cesta hromadnou dopravou směr Rusava. Na Rusavě nás čekala 20 minutová cesta do hotelu Ráztoka. celý text

ostatní | 10. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Přespolní běh 2019 1

Přespolní běh 2019

Začátek školního roku je již pravidelně zahájen sportovní soutěží okresní úrovně „Přespolní běh“. Koná se v Bystřici pod Hostýnem a jedná se o terénní běh pro kategorie mladších i starších žáků či žákyň.

Naše škola obsadila všechny kategorie, přičemž nejlépe se dařilo starším žákům. Na tří kilometrové trati získali 5. místo. Dalšími úspěšnými byly mladší žákyně, které vybojovaly místo šesté.

Také bychom ocenili individuální umístění v podání S. Pivodové, která doběhla na skvělém 2. místě.

Všem zúčastněným děkujeme za snahu reprezentovat školu. SŠ celý text

ostatní | 3. 10. 2019 | Autor: Správce Webu