Obsah

Organizace školního roku 2023/24

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024

Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne: 19. 2. - 25. 2. 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno: v pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny: od 29. června 2024 do 1. září 2024

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024