Obsah

Důležité informace


Školní družina je umístěna v komplexu ZŠ v prvním poschodí pavilonu ŠD a ŠJ. Pro svou činnost užíváme vlastní prostory - 4 kmenové oddělení a cvičebnu. K dispozici máme také tělocvičnu ZŠ, hřiště a zahradu. Školní družinu navštěvuje 120 dětí prvního až pátého ročníku základní školy. Jsou rozděleny do čtyř oddělení. Provoz máme denně od 6,00 - 8,00 hod. – ranní družina, od 11,30 - 16,00hod. – odpolední družina. Do ranní družiny docházejí děti dojíždějící a ty, jejichž rodiče chodí ráno do zaměstnání. Zabezpečujeme také provoz v době všech prázdnin, vždy podle zájmu rodičů dětí zapsaných do školní družiny. V době vedlejších prázdnin organizujeme celodenní výlety - turistika, plavání, koně……Též nabízíme žákům konkrétně zaměřené kroužky, které si vybírají podle svých schopností a zájmů. Nabízíme angličtinu, výtvarný kroužek, sportovní hry, dětský fotbálek, country tance. Kroužky jsou provozovány v rámci činnosti školní družiny - neplatí se. Školné v ŠD je měsíčně 120 Kč. Školné je nutno uhradit vždy do 15.dne uvedeného měsíce v daném období. Ve školní družině pracujeme 4 vychovatelky. Všechny vychovatelky máme patřičné odborné pedagogické vzdělání s různou specializací, kterou uplatňujeme při práci s dětmi v různých činnostech i kroužcích.


Zápis do školní družiny budoucích žáků 1. tříd, den otevřených dveří v ŠD při základní škole v Hulíně

Co pro budoucí prvňáčky nabízíme:

 • s dětmi pracují kvalifikované vychovatelky s dlouholetou praxí
 • 4 herny, cvičebnu, malou i velkou tělocvičnu, areál v zahradě s průlezkami a pískovištěm
 • odvádění a přivádění dětí z ŠD do všech oborů v ZUŠ
 • výlety v době vedlejších prázdnin (plavání, ZOO, DINOPARK, hry na sněhu, koníci...)
 • provoz ŠD od 6,00 hod. do 16,00 hod.
 • zájmová aktivita v rámci ŠD
  sportovní hry
  dětský fotbálek
  country tance
  angličtina hrou
  výtvarný kroužek


Měsíční školné: 120 Kč


Informace pro rodiče dětí prvních tříd pro školní rok 2019/2020

Informace o vyzvednutí a odevzdání závazných přihlášek do ŠD při ZŠ Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín
Závazné přihlášky do ŠD pro školní rok  2019/2020 si osobně vyzvedněte na informační schůzce rodičů - akce Škola hrou dne 22.5.2019 v 16,00 hod. nebo ve dnech 22.-24.5.2019 v kanceláři základní školy (7,00-13,00hod.). Vyplněné závazné přihlášky svého dítěte, prosím, osobně odevzdejte do kanceláře školy (7,00-13,00hod.) nebo zašlete poštou na adresu:  ZŠ Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín 768 24, a to nejpozději do 31.5. 2019. 

Žáci budou přijímáni do ŠD podle kritérií o přijímání žáků do ŠD ZŠ Hulín, které jsou přístupné k nahlédnutí v prostorách školní družiny a na   Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu.

Přihláška do ŠD pro 1. třídy ZDE

Informace pro rodiče dětí druhých a třetích tříd pro školní rok 2019/2020

Informace o vyzvednutí a odevzdání závazných přihlášek do ŠD při ZŠ Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín
Závazné přihlášky do ŠD pro školní rok 2019/2020 si osobně vyzvedněte  ve dnech 22.-24.5.2019  ve školní družině. Vyplněné závazné přihlášky svého dítěte, prosím, osobně odevzdejte do školní družiny ( 6,00 - 16,00 hod.)  nebo zašlete poštou na adresu: ZŠ Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín 768 24 nejpozději do 31.5.2019.

Žáci budou přijímáni do ŠD podle kritérií o přijímání žáků do ŠD ZŠ Hulín, které jsou zveřejněny ve školní družině a na . Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu.

Přihláška do ŠD pro 2. a 3. třídy ZDE

 


Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny ZŠ Hulín

1. Žáci 1. ročníku

2. Žáci 2. ročníku

3. Žáci 3. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn v ŠD

4. Žáci 3. ročníku

5. Žáci 4. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn v ŠD

Oddělení mohou být naplněna do vyčerpání kapacity ŠD. Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu. Dojíždějící žáci 3. ročníku mají možnost do odjezdu autobusu využít školní studovnu. V případě vyššího počtu žádostí dle platných kritérií rozhoduje termín podání závazné přihlášky.