Obsah

Podávání oznámení dle Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů

V případě oznámení dle zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů pozici řešitele oznámení naší organizace zastává:

Ing. Milan Seidler, SEID, s.r.o.,

684 01 Nížkovice 142,

IČ: 066 32 017,

tel.: +420 724 094 634,

mail: milan.seidler@seid.cz

 

Oznámení lze podávat: · Elektronicky mailem na mailovou adresu: milan.seidler@seid.cz. V případě anonymního oznámení si může oznamovatel zřídit anonymní mailovou schránku u libovolného provozovatele mailových schránek (např. seznam.cz, gmail.com, apod.), prostřednictvím které může podat oznámení a prostřednictvím které bude řešitel oznámení komunikovat s oznamovatelem. Upozorňujeme, že v případě anonymního oznámení se na oznamovatele nevztahuje ochrana oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů.

· Elektronicky nástrojem provozovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ ) ,

· Telefonicky na tel. číslo: +420 724 094 634, Ing. Milan Seidler.

· Písemně – zasláním na adresu řešitele – Ing. Milan Seidler, SEID, s.r.o., 684 01 Nížkovice 142 nebo na adresu organizace. V případě, že bude písemné podání na adresu organizace je oznamovatel povinen na obálku uvést text: „Neotevírat! – písemné oznámení předat osobě v pozici řešitele oznámení dle Zákona o ochraně oznamovatelů č.171/2013 Sb.“

· Osobně ústně na místě a v čase předem dohodnutých s řešitelem oznámení organizace (kontakty viz výše). Podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu i po žádosti oznamovatele, nejpozději do 14 dnů na místě dle vzájemné dohody oznamovatele a řešitele oznámení. Pokud mezi mini nedojde ke vzájemné dohodě o místě setkání, bude místo setkání sídlo organizace, kde si řešitel vyčlení samostatnou místnost pro realizaci ústního oznámení.

· Formou uveřejnění.

Organizace (povinný subjekt) nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro organizaci nevykonává práci nebo jinou činnost podle §2 odst. 3 písmeno a), b),h) nebo i) zákona č. 171/2023 Zákon o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (viz. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171?text=o+ochran%C4%9B+oznamovatel ).