Obsah

Historie školy


Škola


V únoru 1957 bylo přijato rozhodnutí o stavbě nové školní budovy v Hulíně. Vybrána byla typizovaná stavba pro 24 tříd podle návrhu bystřického architekta ing. Flašara. Stavební dozor přijímá hulínský stavitel ing. Vlastimil Šamánek, stavbu provádí Pozemní stavby Zlín, brigádnicky pomáhají občané města. 10. října 1958 byla budova předána řediteli školy Janu Klusalovi a 12. 10. 1958 bylo slavnostní otevření školy. Vyučování zahajuje 32 učitelů, 773 žáků ve 23 třídách.V roce 1959 byl ředitelem školy ustanoven Ludvík Bublík. V září 1967 byla zahájena stavba tělocvičny; akce byla prováděna svépomocí za účasti občanů. 30. června 1970 byl Ludvík Bublík odvolán z funkce ředitele školy, na jeho místo byl jmenován Jaroslav Beneš. 7. listopadu 1970 byla slavnostně otevřena nová tělocvična. V únoru 1973 bylo započato se  stavbou školní družiny a školní kuchyně s jídelnou. 1. září 1976 byla školní kuchyně s jídelnou a školní družinou se šesti odděleními předány k užívání. 1. září 1977 byl  novým ředitelem školy ustanoven Antonín Pospíšil a  2. listopadu 1977 bylo otevřeno dopraví hřiště za školou. 1. září 1983 byl předán do užívání devítitřídní učebnový pavilon, který postavil OSP Kroměříž za 2 roky. 1. srpna 1985 byla ředitelkou školy jmenována Mgr. Alena Zapletalová. 1. srpna 1988 nastupuje do školy nový ředitel Mgr. Josef Vaculík, 1. srpna 1998 ředitel školy Mgr. Josef Vaculík odchází do důchodu a na jeho místo nastupuje Mgr. Tomislav Kolařík.

 

Od 1. února 2009 je ředitelkou školy jmenována Mgr. Hana Fuksová.