Obsah

Výdej oběda dne 1. 9. 2022 bude od 9.30 do 11.30 hod., v dalších dnech dle běžného provozu školní jídelny.

Podmínky ke stravování platné od 1.9.2022 (49 kB)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

 

Z důvodu růstu cen základních potravin se nám nedaří do jídelního lístku zařazovat dostatečné množství ovoce a zeleniny tak, aby strava odpovídala zásadám správné výživy.

Proto je od 1. září 2022 upravena cena stravného

 

nová cena stravného:

pro žáky 7 až 10 let 27,00 Kč.

pro žáky 11 až 14 let 29 00 Kč.

pro žáky 15 let a více 31,00 Kč

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se v novém školním roce na všechny strávníky.

 

V Hulíně dne 24. 6. 2022

 

Eva Fuksová, vedoucí ŠJ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podmínky ke stravování platné od 1.9.2021

podmínky ke stravování od 1.9.2021 (51.5 kB)


 

Ukázka jídel z naší školní jídelny.

Dobrou chuť.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pravidla pro stravování cizích strávníků ve školním roce 2021/2022 v období od 1. 9. 2021 do odvolání

Cizím osobám /včetně cizích strávníků/ je vstup do jídelny zakázán.

Konzumování oběda v prostorách školní jídelny do odvolání není možné z kapacitních důvodů.

Dbáme na přísnou hygienu provozu. Cizím strávníkům je oběd vydáván výdejním okénkem u kanceláře školní jídelny v době od 11,00 do 11,30 hodin. V jiném čase nebude cizím strávníkům jídlo vydáno. Cizí strávník odloží na určeném místě jídlonosič, který mu byl naší organizací pronajat. Tyto jídlonosiče jsou denně dezinfikovány.

Všechny osoby musí používat zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky.

U výdejního okénka je prostředek k dezinfekci rukou.

Výdej obědů do jednorázových obalů probíhá výdejním okénkem u kanceláře školní jídelny. Cena obalu je 6,- Kč. Tuto částku platí strávník hotově při převzetí oběda. Výdej probíhá od 11.00 do 11,30 hodin. V jiném čase nebude jídlo vydáno.

Úhrada stravného bude bezhotovostně, nebo v předem dohodnutém termínu v kanceláři Základní školy Hulín.

S těmito pravidly jsou všichni cizí strávníci seznámeni při přihlášení ke stravování a upozorněním na nástěnce ŠJ.

1. 9. 2021

Eva Fuksová, vedoucí školní jídelny

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

 

Z důvodu neustálého růstu cen potravin se nám nedaří do jídelního lístku zařazovat dostatečné množství ovoce a zeleniny tak, aby strava odpovídala zásadám správné výživy.

Proto je od 1. září 2020 upravena cena stravného

 

nová cena stravného:

 

pro žáky 7 až 10 let 24,00 Kč.

pro žáky 11 až 14 let 26 00 Kč.

pro žáky 15 let a více 28,00 Kč

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se v novém školním roce na všechny strávníky.

 

 

 

V Hulíně dne 18. 8. 2020

 

Eva Fuksová, vedoucí ŠJ

Základní škola Hulín, příspěvková organizace

                Nábřeží 938, Hulín, 76824

Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu ŠJ – Č.j.:  ZSHU

 

 

Pravidla pro stravování cizích strávníků

ve školním roce 2020/2021 v období od 1. 9. 2020 do odvolání

 

Dbáme na přísnou hygienu provozu. Do prostoru školní jídelny mohou cizí strávníci vstupovat pouze v době výdeje oběda cizím strávníkům to je od 11,00 do 11,30 hodin. V jiném čase nebude cizím strávníkům vstup povolen ani jim nebude jídlo vydáno, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.

Při vstupu strávník provede dezinfekci rukou

Všechny osoby musí používat zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

Do jídelny nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Výdej probíhá do jídlonosičů. Manipulace s přineseným nádobím je povolena pouze v označeném výdejním místě.  V ostatních prostorách se cizí strávníci nesmějí zdržovat.           Je zakázáno odkládat přinesené předměty /jídlonosiče/ na stoly či jiné plochy.

Cizí strávníci, kteří konzumují oběd v prostorách školní jídelny, musí dodržet vyčleněný čas pobytu v jídelně, aby ukončili stravování do 11,45 hodin, kdy následně  proběhne dezinfekce povrchů. Nesmí docházet ke kontaktu cizích strávníků s žáky.

Úhrada stravného bude bezhotovostně, nebo v předem dohodnutém termínu v kanceláři Základní školy Hulín.

S těmito pravidly jsou všichni cizí strávníci seznámeni při přihlášení ke stravování.

 

 

20. 8. 2020

Eva Fuksová, vedoucí školní jídelny

Školní jídelna

Zaměstnankyně ŠJ
 
 
 
 
 
E-mail


Eva Fuksová - vedoucí
Alena Přikrylová - hlavní kuchařka                
Martina Syřenová
Dana Zapletalová
Michaela Masaříková
Ivana Drozdková
Vlasta Hodná


Přihláška pro nové žáky

Přihláška ke stravování

Zdravá výživa

Zdravá svačina pro školáky

Alergeny