Obsah

 

Pravidla pro provoz školní jídelny

v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020

 

Stravování žáků

Stravují se přihlášení žáci, odhlašování obědů probíhá standartním způsobem /telefonicky, internetovým objednávkovým systémem/.

Žáci přicházejí do jídelny tak, jak jsou společně ve skupinách v doprovodu pověřeného pedagogického pracovníka v časovém odstupu nejméně 15ti minut. Vstup do budovy je povolen pouze žákům a pracovníkům školy, kteří vykonávají doprovod žáků, nebo se v jídelně stravují.

Výdej oběda probíhá v době od 11,15 do 14,00 hodin. Podává se pouze chod číslo jedna.

Ve všech prostorách platí povinnost zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky po celou dobu pobytu, kromě doby konzumace pokrmů u stolu. Roušku si odloží každý do vlastního sáčku.

Před vstupem do jídelny si všichni myjí ruce v umývárně rukou dle tohoto postupu:

1. Umyjí si ruce mýdlem a vodou

2. Osuší si ruce papírovým ručníkem

3. Nanesou si na ruce dezinfekci, kterou si již neomývají ani neotírají.

Strávníci stojí před výdejním okénkem v předepsaných rozestupech . Pokrmy včetně pití a čistých balených příborů vydává personál. Při stravování je zajištěn zasedací pořádek v rozestupech jako ve skupině.

Po skončení konzumace každý strávník /s již nasazenou rouškou/odloží použité nádobí na odkládací okénko.

Žáci opouštějí jídelnu opět ve skupinách. U východu je odpadkový koš určený pouze k likvidaci použitých roušek.

Hygienická pravidla se dodržují zvýšenou měrou. Po odchodu každého žáka je provedena dezinfekce jeho místa k sezení u stolu.

Kliky dveří, vypínače, vodovodní baterie, výdejní okénko a okénko na odkládání použitého nádobí, výdejový terminál, jsou dezinfikovány opakovaně během výdeje. Dezinfekce ostatních ploch probíhá jedenkrát denně. K provádění dezinfekce se používají dezinfekční prostředky dle sanitačního řádu v předepsaném ředění.

Stravování zaměstnanců

Zaměstnanci, kteří mají objednaný oběd jej konzumují ve školní jídelně, nelze vnášet do budovy vlastní nádoby. Jednorázové obaly jsou určeny pouze pro cizí strávníky. Zbytkové obědy se neprodávají.

 

V Hulíně 19. 5. 2020                                                      Fuksová Eva

                                                                              vedoucí školní jídelny

 

Školní jídelna

Zaměstnankyně ŠJ
 
 
 
 
 
E-mail


Eva Fuksová - vedoucí
Alena Přikrylová - hlavní kuchařka                
Martina Syřenová
Dana Zapletalová
Miroslava Žitná
Veronika Mikulíková  
Vlasta Hodná


Přihláška pro nové žáky

Zdravá svačina

Zdravá svačina pro školáky

Alergeny