Obsah

Oznámení o obnovení provozu školní jídelny

 

Od úterý 6. 4. 2021 obnovujeme provoz školní jídelny pro žáky s distanční výukou i pro cizí strávníky.

 

Žáci se musí k odběru stravy přihlásit v internetovém objednávkovém systému na webových stránkách školy nebo u vedoucí školní jídelny telefonicky na tel čísle 737 196 235.

Oběd je nutné objednat do dvanácté hodiny předcházející den. Žáci mají nárok odebírat oběd za dotovanou cenu – 24,-, 26,-, 28,- Kč. Stravné je inkasováno obvyklým způsobem z účtu.

Výdej bude probíhat: ve výdejním okénku u kanceláře ŠJ – ze zadní strany budovy. Oběd si strávník převezme v jednorázovém obalu a zaplatí  cenu obalu– 6,- Kč- hotově při převzetí oběda.

Výdej pro žáky: 11,30 až 12,30 hodin.

 

Cizí strávníci

Výdej pro cizí strávníky : 11,00 až 11,25 – je nutné dodržovat z hygienických důvodů čas výdeje.

Pro cizí strávníky bude výdej probíhat také výdejním okénkem u kanceláře ŠJ – ze zadní strany budovy.

 

Do budovy školní družiny a jídelny je všem osobám vstup zakázán.

 

Děkujeme za pochopení

 

Eva Fuksová, vedoucí ŠJ

Tel: 737 196 235

Z důvodu dostupnosti jednorázových obalů pro výdej oběda od dodavatele jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny z 5,- Kč na 6,- Kč od 18.1.2021.

Děkujeme za pochopení.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

 

Z důvodu neustálého růstu cen potravin se nám nedaří do jídelního lístku zařazovat dostatečné množství ovoce a zeleniny tak, aby strava odpovídala zásadám správné výživy.

Proto je od 1. září 2020 upravena cena stravného

 

nová cena stravného:

 

pro žáky 7 až 10 let 24,00 Kč.

pro žáky 11 až 14 let 26 00 Kč.

pro žáky 15 let a více 28,00 Kč

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se v novém školním roce na všechny strávníky.

 

 

 

V Hulíně dne 18. 8. 2020

 

Eva Fuksová, vedoucí ŠJ

Základní škola Hulín, příspěvková organizace

                Nábřeží 938, Hulín, 76824

Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu ŠJ – Č.j.:  ZSHU

 

 

Pravidla pro stravování cizích strávníků

ve školním roce 2020/2021 v období od 1. 9. 2020 do odvolání

 

Dbáme na přísnou hygienu provozu. Do prostoru školní jídelny mohou cizí strávníci vstupovat pouze v době výdeje oběda cizím strávníkům to je od 11,00 do 11,30 hodin. V jiném čase nebude cizím strávníkům vstup povolen ani jim nebude jídlo vydáno, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.

Při vstupu strávník provede dezinfekci rukou

Všechny osoby musí používat zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

Do jídelny nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Výdej probíhá do jídlonosičů. Manipulace s přineseným nádobím je povolena pouze v označeném výdejním místě.  V ostatních prostorách se cizí strávníci nesmějí zdržovat.           Je zakázáno odkládat přinesené předměty /jídlonosiče/ na stoly či jiné plochy.

Cizí strávníci, kteří konzumují oběd v prostorách školní jídelny, musí dodržet vyčleněný čas pobytu v jídelně, aby ukončili stravování do 11,45 hodin, kdy následně  proběhne dezinfekce povrchů. Nesmí docházet ke kontaktu cizích strávníků s žáky.

Úhrada stravného bude bezhotovostně, nebo v předem dohodnutém termínu v kanceláři Základní školy Hulín.

S těmito pravidly jsou všichni cizí strávníci seznámeni při přihlášení ke stravování.

 

 

20. 8. 2020

Eva Fuksová, vedoucí školní jídelny

Školní jídelna

Zaměstnankyně ŠJ
 
 
 
 
 
E-mail


Eva Fuksová - vedoucí
Alena Přikrylová - hlavní kuchařka                
Martina Syřenová
Dana Zapletalová
Michaela Masaříková
Veronika Mikulíková  
Vlasta Hodná


Přihláška pro nové žáky

Přihláška ke stravování

Zdravá výživa

Zdravá svačina pro školáky

Alergeny