Obsah

Školní psycholog


PhDr. Pavel Čapka – školní psycholog

Kontakt: capkapav@gmail.com, 604 651 097


Zastihnete mě: 

úterý

6:30 - 10:30/ 6:30-7:30 pouze obj. konzultace

středa

sudý týden: 6:30 - 10:30/ 6:30-7:30 pouze obj. konzultace

lichý týden: 7:30 - 11:30 

 

Prosím zákonné zástupce dětí, aby si osobní konzultace sjednali dopředu emailem nebo telefonicky. 

Dále poradenství prostřednictvím internetu.


Kdo za mnou může přijít?

Žák, který

 • má problém se spolužáky, s kamarády, necítí se ve třídě dobře
 • si nerozumí s učiteli. …má obtíže doma, s rodiči, se sourozenci
 • má problémy s učením, nebo neví, jak se má učit
 • se cítí osaměle, smutně, něco jej trápí
 • si potřebuje popovídat a neví s kým
 • potřebuje poradit s výběrem dalšího studia
 • má z něčeho strach a rád by si o tom s někým promluvil

Rodič, který

 • má pocit, že jeho dítě má problémy se spolužáky
 • zjišťuje výchovné problémy s dítětem
 • objeví výukové problémy a neprospívání u svého dítěte
 • má pocit, že učitelé nerozumí jemu ani dětem
 • chce svému dítěti více porozumět
 • má dítě, které se bojí chodit do školy, nebo se mu do ní chodit nechce

Učitel, který

 • řeší výukové problémy svých žáků
 • řeší výchovné problémy žáků
 • cítí narušení v třídním kolektivu
 • chce pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků
 • chce pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě
 • potřebuje radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • chce více poznat svoje žáky


Náplň mé práce je

 • individuální práce se žáky (konzultace, poradenství)
 • práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě, mapování třídního klimatu
 • pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv
 • spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtížích
 • konzultace pro učitele a rodiče
 • spolupráce s výchovným poradcem a metodikem školní prevence
   
PhDr. Pavel Čapka

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF v Olomouci. Profesně se zaměřuje na psychologické poradenství, psychodiagnostiku a psychoterapii. Při práci se žáky čerpá ze své praxe v oblasti psychologické práce a pedagogické psychologie. Několik let působil na pozici metodika pro kariérové poradenství Krajské pedagogicko-psychologické poradny. Pracoval také jako školní psycholog na několika základních školách a stále pracuje na střední odborné škole.