Obsah

V průběhu celého školního roku probíhala výuka v souladu se „Školním vzdělávacím programem“ pro základní vzdělávání „Ekologicky myslet, zdravě žít´´. Celoroční plán práce byl splněn. Výchovně vzdělávací činnost byla obohacována atraktivními metodami práce a mnoha zajímavými aktivitami organizovanými pro naše žáky, jak ve škole, tak i mimo školu.

Více zde

Aktuality školy

12.11.2019

Vydařený sběr papíru

První sběr papíru v tomto školním roce se opravdu vydařil, i když předpověď počasí pro tuto akci nebyla moc příznivá. Nakonec nám nepršelo a ve středu 6.11. se ke škole už od 13 hodin sjížděla auta plná starého papíru. Za vydatné pomoci některých žáků z 5. B a 6. třídy se zaplnily 3 kontejnery. Vysbíralo se asi 11 000 kg. Děkujeme všem, kteří se zapojili do této sběrové aktivity. H. Š.

Detail 2019⁄2020

11.11.2019

„Dušičkový den“

První listopadový den jsme si ve 4.A hned po příchodu do školy vysvětlili význam svátku Památka zesnulých. Každý si nakreslil svou vlastní „dušičku“, kterou rozstříhal na čtyři kousky, aby ji postupně zase dával dohromady. Po splnění čtyř „dušičkových úkolů“ (z matematiky, češtiny, angličtiny a přírodovědy) naši třídu zdobily veselé obrázky. Na závěr si někteří naši spolužáci připravili kvízy a básničky o dušičkách. Den se vydařil, všichni jej zvládli na jedničku. DH

Detail 1. stupeň

11.11.2019

Oslavy 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE na naší škole

U příležitosti 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE jsme v průběhu října s žáky 9. ročníku vytvořili projekt s tématem: „Sametová revoluce - 30 let svobody“. Žáci v hodinách dějepisu nahlédli do událostí, které předcházeli revoluci, do událostí 17. listopadu a porevolučního období. Protřídili veškeré informace a vytvořili soupis událostí tohoto období. Projekty k tomuto výročí můžete vidět v hlavní budově školy u učebny dějepisu ve 2. patře. V rámci 30. výročí se uskuteční v měsíci listopadu i beseda s pamětníkem – panem F. Pivodou, relace do školního rozhlasu a výstava výtvarných prací žáků. Mgr. F. Potyka, Mgr. Z. Zemanová

Detail Dějepis

11.11.2019

Halloween u druháků

Přesně na čas, 31. října, jsme s žáčky druhých ročníků oslavili anglosaský lidový svátek Halloween. Děti i paní učitelky přišly do školy v nejrůznějších kostýmech a maskách, takže na chodbách bylo rázem ještě veseleji než obvykle. Řádili tu kostlivci, čarodějnice, hulkové, zombíci a další halloweenské postavy. Počítali až se z nich kouřilo, psali recepty kouzelných nápojů, četli v angličtině pohádku o hodné a rozpustilé čarodějnici, tvořili dýňové postavičky a zabývali se přírodou a jejími proměnami. Povídání o tomto svátku paní učitelky propojily písničkami a příběhy se strašidelnými motivy v angličtině. A aby zapojily co nejvíce smyslů u žáků, připravily ve spolupráci s maminkami hrůzostrašné svačinky. Uááá! Mňam!

Detail 1. stupeň

11.11.2019

Podzimní paleta

V rámci hodin prvouky žáci druhých ročníků od října poznávali stromy v okolí školy. Přiřazovali listy a plody žaludů, kaštanů, bukvic k těm pravým stromům. Už ví, že jírovec maďal si mohou plést s kaštanem a také jak je lípa srdčitá. Park a bezprostřední upravene okolí školy je náš poklad. Prostředí, které každá škola nemá. Příroda v okolí školy nás každoročně přijímá do své náruče. Mandaly, labyrinty i všechny další obrazy tak mohly vzniknout bez štětce.

Detail 1. stupeň