Obsah

Projekty EU

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
obrázek

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).
MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovatzákladní digitální vybavení (např. notebook, chromebook, tablet nebo software).

Opatření je určeno pro základní školy, střední školy a konzervatoře.

Záměrem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti.

EU - Rodilí mluvčí do škol

Naše škola se v říjnu 2014 zapojila do projektu

#

EU Dětský klubík ZŠ Hulín

Dětský klubík ZŠ Hulín
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008973

#

EU peníze školám

Projekt Čtenářské dílny rg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.0528
Projekt Školní dílničky rg.č. CZ.1.07/1.1.00/57/0412

obrázek

Šablony OP JAK

CÍL VÝZVY:
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu
a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky
a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím
podpůrných personálních pozic, vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného
sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění
inovativních metod výuky

Výzva - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva - Šablony pro MŠ a ZŠ I
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002064

Výzva Šablony II

INKLUZE II V ZŠ HULÍN
rg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011523

Výzva Šablony III

Inkluze III v ZŠ Hulín
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020837