Obsah

Mimoškolní činnost


Naše škola je i místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.
Aby žáci trávili svůj volný čas smysluplně, mohou navštěvovat tyto zájmové útvary.

Logopedická intervence - aktualizujeme

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a ČJ
ČTVRTEK 7:00 - 7:45 (M a ČJ se bude střídat) - začínáme od října 2019, Mgr. Marie Černošková, Mgr. Zdeňka Zemanová

Badatelský klub - Mgr. Dana Hozová, středa 13:00-14:30

Žákovská knihovna  - Mgr. Daniela Naučová, středa 14:30 - 15:45

Čtenářský klub - Mgr. Daniela Naučová, středa 13:00 - 14:30

Hravá angličtina pro nejmenší - Mgr. Daniela Naučová, Mgr. Lenka Říhová aktualizujeme

Laboratorní praktika z chemie pro 9. ročník - Ing. J. Sokolová, aktualizujeme

Doučování  Aj - Mgr. L. Koňárková , aktualizujeme

Doučování  - 1. stupeň, Mgr. Zdeňka Veselá, čtvrtek 12:40 - 13:40

                   -2. stupeň, Ing. Jaromíra Sokolová, čtvrtek 13:45 - 14:45

Tabletíci - školní družina - Barbora Bublová, čtvrtek 12:40 - 13:30

Školní sportovní klub

Sportuj ve škole - Mgr. Svatopluk Štípek - atualizujeme

                              Mgr. Martin Lendel - aktualizujeme
Barevný Minivolejbal- Mgr. Martina Kovářová- aktualizujeme

Bodyform - Mgr. Monika Dundová - středa 15:30-16:15
Florbal - aktualizujeme
Taneční skupina TRICK