Obsah

Mimoškolní činnost

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023


Naše škola je i místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.
Aby žáci trávili svůj volný čas smysluplně, mohou navštěvovat tyto zájmové útvary.

Zájmový útvar

Vedoucí

Den konání

Od – do  (hod.)

Poznámka

Angličtina hrou

Lenka Filandrová

pondělí 14:30 - 15:00

Zpívánky

Iveta Frátriková

úterý 14:30 - 15:00
Malvínek Eva Formánková středa 14:30 - 15:00
Sporťák Lenka Filandrová čtvrtek 14:30 - 15:00
Dětský fotbálek Iveta Vajdová pátek 13:45 - 14:30

Hravá angličtina pro nejmenší

Mgr. Silvie Málková Morongová

pondělí

 13:30 - 14:00

 

Čtenářský klub

Mgr. Daniela Naučová

středa 13:00 - 14:30

 

Pohybové hry pro starší žáky

Barbora Bublová

Mgr. Andrea Bublová

pátek 7:00 - 7:45

 

Pohybové hry

Iveta Vajdová

Eva Formánková

čtvrtek, pátek 6:45 - 7:30  
Florbal

Mgr. Svatopluk Štípek

Mgr. Martin Lendel

úterý 14:00 - 15:00  

Žákovská knihovna

Mgr. Daniela Naučová

středa 13:00 – 15:00

Doučování

1. stupeň

dle rozpisu

 

 

Doučování

2. stupeň

dle rozpisu

 

 

Minivolejbal

Mgr. Martina Kovářová

čtvrtek

15:30 – 17:00

 

Příprava na příjmací zkoušky  v ČJ a M

Mgr. Olga Zapletalová

Mgr. Zdena Zemanová

Mgr. Marie Černošková

Mgr. Dagmar Štěbrová

čtvrtek

 

čtvrtek

 

středa

 

čtvrtek

13:40 - 14:25

 

7:00 - 7:45

 

7:00 - 7:45

 

7:00 - 7:45

Badatelský klub

Mgr. Dana Hozová středa 12:15 - 13:45

Logopedická prevence

dle rozpisu na 1. stupni

 

 

 

Keramika Mgr. Filip Potyka úterý 14:30 - 15:30