Obsah

Mimoškolní činnost


Naše škola je i místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.
Aby žáci trávili svůj volný čas smysluplně, mohou navštěvovat tyto zájmové útvary.

Logopedická intervence - 5 skupin pro žáky 1. a 2. třídy; út, st,čt a pá 7:00-7:45

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a ČJ
v pátek 7:00 - 7:45 (M a ČJ se bude střídat) - začínáme od října 2018, Mgr. Marie Černošková, Mgr. Zdeňka Zemanová

Zahrádka - Mgr. Dana Hozová, st 14:00-15:00

Žákovská knihovna  - Mgr. Daniela Naučová, středa 14:00 - 15:45

Hravá angličtina pro nejmenší - Mgr. Daniela Naučová, Mgr. Barbora Němečková, po 13:15-14:00

Laboratorní praktika z chemie pro 9. ročník - Ing. J. Sokolová, st 14:00 - 15:00

Doučování  Aj - Mgr. L. Koňárková , čt 7:00 - 7:45

Doučování  - 1. stupeň - Mgr. Zdeňka Veselá

Školní sportovní klub

Sportuj ve škole - Mgr. Svatopluk Štípek - čt 12.45-13.30
Barevný Minivolejbal- Mgr. Martina Kovářová- čt 15:30-17:00
Florbal - po 15:15 - 16:30, čt 7:00 - 7:45
Taneční skupina TRICK