Obsah

Mimoškolní činnost


Naše škola je i místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.
Aby žáci trávili svůj volný čas smysluplně, mohou navštěvovat tyto zájmové útvary.

Logopedie - 3 skupiny, Mgr. A. Bublová, Mgr. E. Cupáková, Mgr. J. Ševčíková Stárková  -  

pátek 7:00 - 7:45

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a ČJ
ČTVRTEK 7:00 - 7:45 (M a ČJ se bude střídat) - začínáme od října 2019, Mgr. Marie Černošková, Mgr. Zdeňka Zemanová

Badatelský klub - Ing Jaromíra Sokolová, úterý 14:00 - 15:30

Žákovská knihovna  - Mgr. Daniela Naučová, středa 14:30 - 15:45

Čtenářský klub - Mgr. Daniela Naučová, středa 13:00 - 14:30

Hravá angličtina pro nejmenší - Mgr. Daniela Naučová, Mgr. Lenka Říhová, pondělí 12:15 - 12:45

Francouština - Jelena S. Finková, středa 7:00 - 7:40

Doučování  Aj - Mgr. L. Koňárková , středa 14:00 - 15:00

Doučování  - 1. stupeň, Mgr. Zdeňka Veselá, čtvrtek 12:40 - 13:40

                   -2. stupeň, Bc. Dagmar Štěbrová, čtvrtek 14:00 - 15:00

Tabletíci - školní družina - Barbora Bublová, čtvrtek 12:40 - 13:30

Přírodovědný kroužek - Mgr. Dana Hozová, středa 13.00 - 14.00

Školní sportovní klub

Sportuj ve škole - Mgr. Martin Lendel - čtvrtek 12:45 - 13:30

                            Mgr. Svatopluk Štípek  - pátek 7:00 - 7:45
Barevný Minivolejbal- Mgr. Martina Kovářová- čtvrtek 15.30-17.00

Bodyform - Mgr. Monika Dundová - středa 15:30-16:15
Florbal - Mgr. Svatopluk Štípek - pondělí 15:15 - 16:30
Taneční skupina TRICK