Obsah

Mimoškolní činnost

Školní rok 2020-2021


Naše škola je i místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.
Aby žáci trávili svůj volný čas smysluplně, mohou navštěvovat tyto zájmové útvary.

Zájmový útvar

Vedoucí

Den konání

Od – do  (hod.)

Poznámka

Logopedie

Mgr.Eva Cupáková

aktualizujeme

 

 

Přírodovědný kroužek

Mgr. Dana Hozová

středa

13:00 - 14:00

 

Míčové hry

Barbora Bublová

čtvrtek

7:00 -  7:40

 

Hravá angličtina pro nejmenší

Mgr. Lenka Říhová

pondělí

 13:30 - 14:00

 

Čtenářský klub

Mgr. Daniela Naučová

středa

13:00 – 14:00

 

Divadelní hrátky

Mgr. Michaela Bartáková, Dis.

čtvrtek

13:00 – 14:00

 

Žákovská knihovna

Mgr. Daniela Naučová

středa

13:00 – 15:00

 

Tabletík

Barbora Bublová

úterý

12:40 – 13:25

 

Doučování

4. ročníku

Mgr. Michaela Bartáková, Dis.

úterý

13:00 – 14:00

 

Doučování

5. ročníku

Mgr. Zdeňka Veselá

čtvrtek

13:00 – 14:00

 

Doučování

2. ročníku

PhDr. Alena Krutilová

pondělí

12:30 – 13:30

 

Volejbal

Mgr. Martina Kovářová

čtvrtek

15:30 – 17:00

 

Florbal

Mgr. Martin Lendel

Mgr. Svatopluk Štípek

středa

15:15 – 16:30

 

Příprava na příjmací zkoušky  v ČJ a M

Mgr. Olga Zapletalová

Mgr. Marie Černošková

čtvrtek

7:00 – 7:45

 

Doučování v angl.. jazyce

Mgr. Lenka Koňárková

úterý

14:00 – 15:00

 

Doučování v matematice

Mgr. Dagmar Štěbrová

úterý

14:00 – 15:00

 

Badatelský klub

Ing. Jaromíra Sokolová

úterý

14:00 – 15:00

 

Bodyform

Mgr. Monika Dundová

čtvrtek 

15:00 - 16:00

 

Sportuj ve škole

Mgr. Martin Lendel

Mgr. Svatopluk Štípek

úterý

čtvrtek

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedie - 3 skupiny, Mgr. A. Bublová, Mgr. E. Cupáková, Mgr. J. Ševčíková Stárková  -  

pátek 7:00 - 7:45

 

Školní sportovní klub

Sportuj ve škole - Mgr. Martin Lendel - čtvrtek 12:45 - 13:30

                            Mgr. Svatopluk Štípek  - pátek 7:00 - 7:45
 

Bodyform - Mgr. Monika Dundová - středa 15:30-16:15

Taneční skupina TRICK