Obsah

Mimoškolní činnost

školní rok 2023/2024


Naše škola je i místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.
Aby žáci trávili svůj volný čas smysluplně, mohou navštěvovat tyto zájmové útvary.

 

Zájmový útvar

Vedoucí

Den konání

Od – do  (hod.)

Zpívánky

Iveta Frátriková

úterý 14:30 - 15:00
Malvínek Eva Formánková středa 14:30 - 15:00
Sporťák Lenka Filandrová čtvrtek 14:30 - 15:00
Dětský fotbálek Iveta Vajdová pátek 13:45 - 14:30

Žákovská knihovna

Mgr. Daniela Naučová

středa 13:00 - 15:00
Pohybové hry pro žáky 4. a 5. ročníku

Barbora Bublová

Mgr. Andrea Bublová

pátek 7:00 - 7:45
Pohybové hry

Iveta Frátriková

Lenka Filandrová

čtvrtek 7:00 - 7:45
Pohybové hry Bc. L. Polešovská úterý 12:45 - 13:30
Minivolejbal

Mgr. Martina Kovářová

Mgr. S. Málková Morongová

čtvrtek 15:30 – 17:00
Bodyform Mgr. Monika Dundová středa 12:45 - 13:30

Badatelský klub

ekotým

Mgr. Dana Hozová úterý 13:00 - 14:00

Předmět speciálně pedagogické péče

Mgr. Michaela Bartáková

středa

7:00 - 7:45

13:00 - 13:45

Předmět speciálně pedagogické péče

Mgr. Olga Zapletalová

čtvrtek

7:00 - 7:45
Předmět speciálně pedagogické péče Mgr. Jana Ševčíková Stárková

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

7:00 - 7:45

13:00 - 13:45

7:00 - 7:45

7:00 - 7:45

Předmět speciálně pedagogické péče Mgr. Petra Karlíková

úterý

čtvrtek

pátek

10:45 - 11:30

7:00 - 7:45

7:00 - 7:45

Předmět speciálně pedagogické péče Mgr. Šárka Chudějová

úterý

 

středa

7:00 - 7:45

10:45 - 11:30

7:00 - 7:45

Podpora žáků s OMJ Romana Zonová

pondělí

středa

7:00 - 7:45

7:00 - 7:45

Podpora žáků s OMJ Mgr. Zuzana Podhorská středa 12:45 - 13:30
Podpora žáků s OMJ Mgr. Dana Hozová středa 12:45 - 13:30

Příprava na příjmací zkoušky 

od října dle potřeby a zájmu

Mgr. Olga Zapletalová

Mgr. Zdena Zemanová

Mgr. Dagmar Štěbrová

Mgr. Lenka Koňárková

Mgr. Svatopluk Štípek

čtvrtek

čtvrtek

 

 

7:00 - 7:45

7:00 - 7:45

 

 

Logopedická prevence

od října dle potřeby

Mgr. Eva Cupáková