Obsah

Mimoškolní činnost

ŠKOLNÍ ROK 2021-2022


Naše škola je i místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.
Aby žáci trávili svůj volný čas smysluplně, mohou navštěvovat tyto zájmové útvary.

Zájmový útvar

Vedoucí

Den konání

Od – do  (hod.)

Poznámka

Logopedie

 

aktualizujeme

 

 

Angličtina hrou

Lenka Filandrová

pondělí 14:30 - 15:00

Zpívánky

Iveta Frátriková

úterý 14:30 - 15:00
Malvínek Eva Formánková středa 14:30 - 15:00
Spporťák Lenka Filandrová čtvrtek 14:30-15:00
Dětský fotbálek Iveta Vajdová pátek 13:45 - 14:30

Hravá angličtina pro nejmenší

Mgr. Lenka Říhová

pondělí

 13:30 - 14:00

 

Čtenářský klub

Mgr. Daniela Naučová

středa

13:00 – 14:30

 

Pohybové hry 

Mgr. Michaela Bartáková, Dis.

středa

15:00 - 16:00

 

Pohybové hry Barbora Bublová čtvrtek 7:00 - 7:50

 

Pohybové hry

Eva Formánková

Iveta Vajdová

pátek 7:00 - 7:50  

Žákovská knihovna

Mgr. Daniela Naučová

středa 13:00 – 15:00

Doučování

1. stupeň

dle rozpisu

 

 

Doučování

2. stupeň

dle rozpisu

 

 

Minivolejbal

Mgr. Martina Kovářová

středa

15:30 – 17:00

 

Florbal

Mgr. Martin Lendel

Mgr. Svatopluk Štípek

čtvrtek

15:15 – 16:30

 

Příprava na příjmací zkoušky  v ČJ a M

Mgr. Olga Zapletalová

Mgr. Zdena Zemanová

Mgr. Marie Černošková

aktualizujeme

 

Badatelský klub

Ing. Jaromíra Sokolová

pondělí

14:00 - 15:30

Bodyform

Mgr. Monika Dundová

čtvrtek 

15:00 - 16:30

bez zájmu žáků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedie - 3 skupiny, Mgr. A. Bublová, Mgr. E. Cupáková, Mgr. J. Ševčíková Stárková, Mgr. Šárka Chudějová