Obsah

Dotazník spokojenosti listopad 2018

Celkem odevzdaných lístků: 350


pestrost jídelníčku /opakování jídel/

velmi spokojen                 92 odpovědí                      26%                      

spokojen                         193                                      55%

nehodnotím                      35                                      10%

nespokojen                      30                                       9%                                                                                                                                                                          

kvalita polévek

velmi spokojen                   59                                        17%

spokojen                           133                                        38%

nehodnotím                      111                                        32%      

nespokojen                         47                                        13%

zpracování masa /druhy, úprava/

velmi spokojen                 104                                        30%

spokojen                           159                                        46%

nehodnotím                        47                                        13%

nespokojen                         40                                        11%

bezmasá jídla

velmi spokojen                 110                                        32%

spokojen                           182                                        52%

nehodnotím                       32                                           9%

nespokojen                        26                                           7%

sladká jídla

velmi spokojen                 183                                        52%

spokojen                           120                                        34%

nehodnotím                        37                                         11%

nespokojen                         10                                           3%

teplota pokrmů

Velmi spokojen                 122                                        35%

Spokojen                           155                                        45%

Nehodnotím                       47                                         13%

Nespokojen                        26                                           7%

hygiena výdeje

velmi spokojen                 100                                        29%

spokojen                           126                                        36%

nehodnotím                        63                                        18%

nespokojen                         61                                        17%

chování personálu /ochota, vstřícnost/

velmi spokojen                 151                                        43%

spokojen                           144                                        41%

nehodnotím                        41                                        12%

nespokojen                         14                                          4%

prostředí jídelny

velmi spokojen                 120                                        34%

spokojen                           170                                        49%

nehodnotím                        38                                        11%      

nespokojen                         22                                          6%

technická obsluha /objednávání, odhlašování/

velmi spokojen                 160                                        46%

spokojen                           127                                        36%

nehodnotím                        51                                        15%

nespokojen                         12                                          3%


Poznámky:

Poznámka byla zaznamenána ve 103 dotaznících.

13 strávníků v poznámce uvádí pouze spokojenost se stravováním ve školní jídelně.

Převážné množství poznámek vyjadřuje přání oblíbeného jídla strávníků jako například - zařadit do jídelníčku kebab, palačinky, pizzu, častěji saláty, vegetariánská jídla, každý týden krupici, méně ryb, hřibů, méně rýže, omáček a jiná individuální přání.  V jednom případě strávník píše, abychom nevařili „ze sáčku“. Dva žáci uvedli, že si přejí větší porce.

37 připomínek se týkalo hygieny výdeje oběda/podnosy, příbory, stoly/  a prostředí jídelny.

Všechny poznámky jsme pečlivě vyhodnotili.

Oblíbená jídla dětí se v rámci možností provozu snažíme zařazovat s přihlédnutím k plnění výživových doporučení, která jsou pro nás závazná. Některá jídla jako palačinky a kebab však nejsme schopni v provozu připravit v odpovídající kvalitě, proto je nenabízíme. Žádné polotovary ze „sáčku“  nevyužíváme. Všechny polévky, bramborovou kaši, omáčky atd. připravujeme z čerstvých surovin. Stoly v jídelně jsou umývány několikrát během výdeje, jakmile to provoz a vytížení pracovnic dovoluje.  Veškeré nádobí i podnosy jsou umývány vždy po každém použití. Snažíme se vychovávat děti ke kulturnímu stolování, omezit hlučnost používáním plastových nástavců nohou židlí i rozložením množství strávníků do celého období výdeje.

Děkujeme všem strávníkům, kteří se do ankety zapojili. Hodnocení strávníků je významnou pomocí pro naši práci.

Eva Fuksová, vedoucí ŠJ

Anketa 2019

Anketa: Co nám chutná ve školní jídelně

Vážení strávníci.

V jídelně připravujeme asi 500 obědů pro žáky, pracovníky škol a pro cizí strávníky. Jídelní lístek sestavujeme velmi pečlivě podle našich znalostí zásad zdravé výživy s ohledem na potřeby dětí a provozní možnosti kuchyně. Snažíme se stále vzdělávat, abychom mohli připravovat pestrou, chutnou ale hlavně plnohodnotně výživnou stravu.  Pomáhá nám při tom sledování „Spotřebního koše“, ve kterém každý den propočítáváme dávky základních komodit – masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, tuků, cukrů, luštěnin a brambor. Samozřejmě preferujeme jídla vhodná pro děti. Malí strávníci možná některá jídla neznají, nejsou na ně zvyklí, ale snažíme se je naučit jíst také méně oblíbené luštěniny, ryby a zeleninová jídla a vychovávat je k odpovědnému přístupu ke svému zdraví.

Zajímáme se o názory strávníků, uvítáme jejich zájem o provoz jídelny.

Na našich stránkách jste měli možnost zapojit se do ankety, jejíž pomocí jsme zjišťovali, druhy vašich oblíbených polévek. Pokusíme se ji rozšířit o další jídla, se kterými se v jídelně setkáváte. Průběžně výsledky ankety sledujeme a budeme se snažit preferovaná jídla dle možností zařazovat.

 

Děkujeme za účast v anketě a vaše odpovědi.

Pracovnice školní jídelny

 

 

 

Aktivní ankety

Chutná vám v naší školní jídelně?

Celkem hlasů:
966
Hlasování začalo:
10. 1. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností