Obsah

O škole

 

Uplynulý školní rok byl v mnohém výjimečný a mnohé nám ukázal. Ať už ve vztazích, ve výchově, ve spolupráci, ve stavu naší země a ekonomiky a samozřejmě ve vzdělávání. Už nás neopustí forma tzv. distančního vzdělávání, vzdělávání na dálku, i když si každý pod tím představuje něco trochu jiného. Využití digitálních technologií ve stále větším objemu nás trochu odděluje a přitom voláme po větší osobní komunikaci a kontaktech. Musíme tedy najít možnosti, jak tyto požadavky doby  skloubit a přitom nezapomínat na to základní, což je v naší rovině žák a jeho individualita.

Od 11.3.2020 došlo k uzavření škol z důvodu pandemického šíření onemocnění COVID 19. Ze dne na den jsme museli přejít na tzv. distanční vzdělávání.

Některé podmínky pro takovou formu jsme již měli připravené(zajištění pedagogů technikou, zavedení elektronické žákovské knížky a tedy i platformy pro rychlou komunikaci s rodiči – Edookitu, novou formu www. stránek ..) ale realita je vždy ještě náročnější.

Abychom dnes dostáli požadavkům rozšířené digitální komunikace zavádíme ještě širší rozměr elektronické žákovské, která se nám tak osvědčila v době uzavření škol. Převádíme další dokumentaci do digitální podoby, vytváříme nové formy hodnocení a komunikace a  učíme se nové metody práce. Stále máme na paměti, že je tu dítě, žák, který má dostat kvalitní vzdělání v kvalitní formě a prostředí. Proto nejen změny v oblasti informačních technologií, ale také aktivity přímo v kontaktu s dětmi. Důkazem byla mimo jiné aktivita  - Vzdělávací dny -  již v době prázdnin. Děti se mohly sejít s učiteli. Uspořádat výlet, soutěžit, něco nového poznat apod. Vždyť tolik měsíců nebyli někteří ve vzájemném kontaktu. V současné době již běží přípravy aktivit budoucího školního roku.  Adaptační pobyty, plavání, kroužky, volitelné předměty, příprava vánočního jarmarku a mnoho dalších.

Přes prázdniny jsme nezaháleli a zrenovovali jsme čtyři třídy na prvním stupni, rozšířili interaktivní vybavení ve třídách, zrekonstruovali osvětlení ve třídách druhého stupně, zmodernizovali strojové vybavení ve školní kuchyni, zlepšili prostředí pro paní učitelky na prvním stupni a další a další větší i drobné opravy.

Každý rok se snažíme posouvat formy vzdělávání i materiální podmínky. Důkazem může být i úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení na střední školy a následně spolupráce s těmito středními školami. Osvědčilo se rozšíření a půlení hodin matematiky v šestém ročníku, i když nám jich hodně vzalo uzavření škol. V letošním roce jsme se mimo jiné zapojili do projektu, který podpoří péči o začínající učitele a do dotačních programů ke vzdělávání cizinců. Pokračujeme v nabídce doučování (aby děti mohly mít prostor k dovysvětlení nebo doplnění), v nabídce volitelných předmětů, sportovních aktivit, žákovské knihovny a v neposlední řadě aktivit s naším velkým tématem – ekologoií. V této oblasti máme před sebou docela nelehký úkol, obhajobu mezinárodního titulu EKOŠKOLA. Nedílnou součástí přírodovědných aktivit je  naše školní zahrada, která slouží nejen k relaxaci, ale se svými naučnými prvky také ke vzdělávání a to nejen pro naši školu.

Děkuji všem spolupracovníkům, organizacím a zřizovateli za spolupráci a podporu a věřím, že se situace na poli epidemiologickém zlepší a budeme moci klidněji vyučovat, tvořit a hlavně být s dětmi v přímém kontaktu.

 

Mgr.Hana Fuksová, řed.školy