Obsah

Titul Ekoškola jsme obhájili

V prosinci se konal na naší škole už pátý audit. Poprvé jsme titul Ekoškola obhajovali v roce 2009. Podmínky se za ty roky trochu změnily a „zelenou cestu“ dostanou jen ty nejlepší školy na dobu tří let. Kritéria jsme splnili, počet získaných bodů nás zařadil do nejvyššího stupně programu a to „Zelené cesty“. To znamená, že opět dostaneme zelenou vlajku, logo a certifikát Ekoškoly.

Tentokrát příprava na obhajobu nebyla vůbec jednoduchá. Covidová pandemie nám kladla neustále nějaké překážky, ale i přesto se nám podařilo udělat analýzu školy, vyhodnotit ji, udělat srovnání s minulou analýzou a na základě těchto zjištění sestavit plán činností na tento školní rok. Členové ekotýmu se scházeli každý týden, někdy i dvakrát, aby všechno zvládli do prosince. V listopadu k nám do školy přijela paní konzultantka, aby nám pomohla a poradila, co ještě máme k auditu připravit. Zároveň byla i auditorkou při obhajobě, což byla výhoda, protože ji členové ekotýmu již znali a lépe se jim spolupracovalo.

Máme velkou radost, že pokračujeme v nastavené cestě dál a doufáme, že naši žáci  budou díky programu Ekoškola, který zaštiťuje ekologické sdružení Tereza v Praze, motivovaní k tomu, aby si všímali problémů životního prostředí a budou schopni je i aktivně řešit.

1

 


poděkování


Změna režimu testování žáků od 3.1.2022

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vám sdělujeme, že:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění s účinností od 3. ledna 2022 takto:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x

v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím

dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto

dni

  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí;

není- li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování

první vyučovací den v týdnu

 

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

 

Testování žáků probíhá dle nastavených pravidel – místnosti testování, testování žáků se zákonnými zástupci, testování v ŠD, apod.


V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud. Více informací v odkazu na www.mzcr.cz.

 

S pozdravem

vedení školy

 

Podrobnější  informace zde:

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022/

 

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022 (146 kB)


 

Žáci volitelného předmětu Mediální výchova pro Vás připravili školní časopis vánočního vydání.
Přejeme Vám příjemné počtení.

časopis (8.15 MB)

DESATERO PRIMÁRNÍ PREVENCE

Naše škola se zapojila do nového projektu MŠMT Desatero pro primární prevenci.

Ten si klade za cíl mladým lidem atraktivní a interaktivní formou přiblížit aktuální témata primární prevence. Už dávno to totiž není jen o tom, že drogy jsou špatné. Svět se žene kupředu neuvěřitelnou rychlostí, vznikají nové možnosti a výzvy, ale i nová nebezpečí. 

 

desatero

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,
akce školy můžete sledovat i na facebooku:    https://www.facebook.com/…lin

obrázek


 

Aktuality

18.01.2022

Matematická olympiáda 2021/2022

V prosinci proběhlo školní kolo matematické olympiády pro 9.a 5.ročník.

Detail

13.01.2022

Čtenářský klub

Čtenářský klub

Celé první pololetí se setkávala skvělá skupina zájemců třetí až páté třídy u knížek a příběhů ze žákovské knihovny.

Detail

12.01.2022

Titul Ekoškola jsme obhájili

Titul Ekoškola jsme obhájili

V prosinci se konal na naší škole už pátý audit. Poprvé jsme titul Ekoškola obhajovali v roce 2009. Podmínky se za ty roky trochu změnily a „zelenou cestu“ dostanou jen ty nejlepší školy na dobu tří let.

Detail

12.01.2022

1

POHYBOVÉ HRY PRVÁČKŮ

Už od října se kluci a holky z prvních tříd společně scházejí každou středu v kroužku pohybových her. Pohybové hry, které děti v kroužku hrají u nich rozvíjejí důležité dovednosti, jako je rychlost, vytrvalost, obratnost a síla.

Detail

12.01.2022

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY 2021/2022

Kvůli nepříznivým podmínkám, které neumožňovaly osobní kontakt a setkávání žáků, se okresní kolo soutěže konalo zcela nestandardně. Proběhlo 8. prosince na naší domovské škole prostřednictvím videokonference.

Detail

11.01.2022

Adventní sbírka

Vzhledem k tomu, že se již podruhé nekonal vánoční jarmark, z jehož výtěžku jsme pravidelně posílali finanční dary nadaci Dobrý Anděl, se v průběhu doby adventní pracovníci naší školy rozhodli uskutečnit sbírku vlastní.

Detail

10.01.2022

Ptačí hodinka

Ptačí hodinka

Pod záštitou České ornitologické společnosti probíhá každý rok sčítání ptáků na krmítkách pod názvem tzv. Ptačí hodinka.

Detail

10.01.2022

Pozorování ptáků

V letošním roce se žáci 2. stupně opět zapojili do sčítání ptáků na krmítku v rámci “Ptačí hodinky“, kterou pořádá Česká společnost ornitologická.

Detail

10.01.2022

SČÍTALI JSME PTÁKY

SČÍTALI JSME PTÁKY

1.A se zapojila do výzvy ČSOP „ Ptačí hodinka“. Nejdříve se ve třídě seznámili s nejběžnějšími ptačími druhy, které přilétají v zimě na krmítka, popsali si jejich vzhled, zjistili, čím se živí.

Detail

30.12.2021

Poděkování ŠD

Vážená paní ředitelko, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za obyvatele domu Dps Nábřeží.

Detail

22.12.2021

Vánoční den

Vánoční den

Vánoční tvoření na 2. stupni

Detail

09.12.2021

ekotým

ekotým

reportáž z naší činnosti

Detail

07.12.2021

Mikuláš 3. ročníky

Mikuláš 3. ročníky

Mikuláš, čerti a andělé.

Detail

07.12.2021

Mikuláš 1. ročníky

Mikuláš 1. ročníky

Mikuláš, čerti a andělé

Detail

07.12.2021

Mikuláš 2. ročníky

Mikuláš 2. ročníky

Mikuláš, čerti a andělé

Detail