Obsah

INFORMACE Z MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 25.11. A 30.11.2020
https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf
ORGANIZAČNÍ POKYNY A PLÁN VÝUKY PRO ŽÁKY 1. a 2. ROČNÍKU VE ŠKOLE V OBDOBÍ OD 18.11.2020

organizační pokyny

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY A PLÁN VÝUKY PRO OSTATNÍ ŽÁKY V DISTANČNÍ VÝUCE

 

Aktualizováno dle Provozu  škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a Informací k provozu škol a školských zařízení od 18.listopadu 2020

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. Termíny konzultace je třeba si dohodnout s vyučujícím konkrétního předmětu.

VÝSLEDKY  KAMPANĚ  „OBYČEJNÉHO  HRDINSTVÍ

V druhém říjnovém týdnu proběhla v naší škole celorepubliková výzva „Kampaň obyčejného hrdinství. Zapojených účastníků bylo letos kvůli pandemii málo.

 Měli jsme možnost vybrat si jednu z výzev, plnit ji týden a pomoci tak naší planetě Zemi. A co jsme si mohli vybrat? Například šetřit vodou při čištění zubů, zasadit rostlinu, být venku, chodit do obchodu s látkovou taškou, minimalizovat odpad, nejezdit autem a nakonec nejíst týden maso.

Nejvíce jsme šetřili vodu při čištění zubů, 56 účastníků 583krát nenechalo téct zbytečně vodu a tím ušetřilo cca 6,5 van plných vody. Ušetřili jsme 107 plastových tašek a zachránili 4 zvířata před snězením. Podrobnou tabulku najdete na stránkách školy v ekotýmu.

Ekotýmačky z 5.A, Eliška a Anetka, počítaly odevzdané tabulky. Na začátku kampaně také vymyslely úvodní básničku. Letáčky jsme roznesli s ekotýmáky také do infocentra a do knihovny, výzva vyšla i v Hulíňanu. Věříme, že příští kampaně se zúčastní více našich kamarádů, rodin, obyvatel…

EKOŠKOLA POMOC VOLÁ, VÍ TO UŽ I NAŠE ŠKOLA.

LÁTKOVOU TAŠKU DO OBCHODU VEM, IGELITKU PŘIBIJ DOMA HŘEBÍKEM.

NEJEĎ AUTEM, PĚŠKY BĚŽ, NENÍ TO ŽÁDNÁ LEŽ.

VODOU PLÝTVAT NEMŮŽEŠ, PŘÍRODĚ TAK POMŮŽEŠ.

DO KAMPANĚ S NÁMI ZAPOJ SE, NENÍ TO TĚŽKÉ, NEBOJ SE.

 

výsledky kampaně Obyčejného hrdinství

Pravidla pro výdej oběda ve školním roce 2020/2021

v období od 18. 11. 2020 do odvolání.

 

Organizační pokyny ŠJ od 18.11.2020

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

 

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Podpora od našich žáků pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, hygienických stanicích, záchranném systému apod.

obrázekobrázek

Ellenka posílá své babičce, která pracuje ve zdravotnictví.                   Od Nellinky věnováno zdravotníkům.

obrázekobrázek

Od Lidušky.                                                                 Od Karolínky pro všechny lékaře, sestřičky a záchranáře.

                                                                                          Pro všechny sociální pracovníky.

                                                                                          Pro zdravotní sestřičku Lucii Gahurovou a 

                                                                                          sociální pracovnici Editu Hornou.

obrázekobrázek

Od Klárky.                                                                   Od Terezky pro babičku.

obrázekobrázek                                                            Od Anetky.                                                                  Od Lukáše.

obrázekobrázek

Od Ondřeje.                                                              Od prvňáčka Liborka pro potěšení zdravotníkům.

obrázekobrázek

Od Sáry.                                                                       Od Nikči pro doktory.

obrázekobrázek

Od Adélky.                                                               Od Adrianky.

obrázek

Od Veroniky pro maminku Terezku a její kolegyně v soiciálních službách města Hulína.

Další aktuální informace z ministerstva školství ČR

leták pro 1. stupeňleták pro 2. stupeň

Doporučené odkazy

Informace k novým opatřením!

Vážení rodiče, milí žáci.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.
V období od 14.10 2020 - 23.10. 2020 bude probíhat u všech žáků školy distanční výuka prostřednictví EŽK (Edookit), kde vám budou od vyučujících zadávány materiály k výuce a požadavky na jejich plnění. Během distanční výuky budete mít možnost se také spojit s vyučujícími prostřednictvím videokonferencí. Odkaz na videokonferenci, její termín a čas budete mít dopředu zveřejněn v EŽK. Je potřebné, abyste se videokonferencí zúčastnili. Pro přihlášení do Edookit by měli mít žáci zřízený vlastní přístup a nepřipojovat se pod rodičovskými přihlaš. údaji.
V době distanční výuky platí stejná pravidla pro omlouvání – tj. omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence. Pokud je v době distanční výuky žák nemocen nebo z jiných závažných důvodů nemůže vykonávat povinnosti vyplývající z distanční výuky, je třeba, aby zákonný zástupce žáka omluvil přes Edookit a následně pak písemně přes žákovský průkaz (nebo žákovskou knížku).

V týdnu od 26.10. 2020 do 30.10. 2020 bude u žáků probíhat prázdninový režim, tj. bez distanční výuky. 

Po dobu uzavření škol pro žáky (14.10. - 1.11. 2020) je také uzavřena školní družina a školní jídelna.

Víme, že situace není jednoduchá, ale věříme, že ji společnými silami zvládneme.
Hodně zdraví , 

vedení ZŠ Hulín

 

UPOZORNĚNÍ

Na základě mimořádného opatření ze dne 8.10.2020 upozorňujeme na uzavření tělocvičen Základní školy /hlavní sál + zrcadlový sál, malá tělocvična – pavilon/ od 9.10. 2020 - prozatím do 2.11.2020.

                                                       

                                                                                                                Mgr. Hana Fuksová

                                                                                                                     ředitelka školy

 

EKOŠKOLA POMOC VOLÁ, VÍ TO UŽ I NAŠE ŠKOLA.

LÁTKOVOU TAŠKU DO OBCHODU VEM, IGELITKU PŘIBIJ DOMA HŘEBÍKEM.

NEJEĎ AUTEM, PĚŠKY BĚŽ, NENÍ TO ŽÁDNÁ LEŽ.

VODOU PLÝTVAT NEMŮŽEŠ, PŘÍRODĚ TAK POMŮŽEŠ.

DO KAMPANĚ S NÁMI ZAPOJ SE, NENÍ TO TĚŽKÉ, NEBOJ SE 

 

Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

7 dní, kdy můžeš zlepšit svět! Zapoj se až do 7 malých výzev.

Každý jedinec si může vybrat, kolik výzev chce plnit (např. šetři vodou při čištění zubů, choď pěšky, buď venku, zasaď rostlinu).

 Důležité je vydržet plnit výzvu celý týden.

!!!!!!!!   12.10. – 18. 10. 2020  na naší škole, v našem městě !!!!!!!!!

Podrobné informace vám sdělí členové ekotýmu, napište na adresu ekotymhulin@seznam.cz

 

Kampaň

Průběžný vyhodnocovací list

 

 

Pro rodiče aktuální informace KHS Zlín:

KHS Zlín - mimořádné opatření 9_2020

metodik prevence

Další informace obdrží zákonní zástupci přes elektronickou žákovskou knížku.

ODKAZ NA MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ vydané dne 17.9.2020 ZDE

 

Plavecký výcvik probíhá za zvýšených hygienických opatření.  Prověřili jsme, že žáci byli plaveckou školou poučeni o bezpečnosti a chování na plaveckém bazéně a o epidemických  opatřeních v rámci výcviku.

Věříme, že zvládneme všech 10 lekcí.                                                   plaváníplavání                                          

Aktuální opatření v souvislosti vývojem edipemiologické situace v celé ČR

Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k aktuálnímu opatření ministerstva zdravotnictví v celé České republice vás žádáme, abyste od čtvrtka 10. 9. 2020 zajistili vašemu dítěti minimálně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení. Dle tohoto opatření se budou žáci pohybovat v rouškách pouze ve společných prostorech školy (šatny, chodby, jídelna - mimo konzumace jídla).
Děkujeme, že nám pomůžete tuto situaci zvládnout.
E. Illová, zástupce ŘŠ

 

ODKAZ NA MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VYDANÉ DNE 9.9.2020  ZDE

 

 

 

 

Pročtěte si, prosím, informace v souboru Poučení.

Poučení

 

Aktuality

24.11.2020

VÝSLEDKY KAMPANĚ „OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ“

V druhém říjnovém týdnu proběhla v naší škole celorepubliková výzva „Kampaň obyčejného hrdinství. Zapojených účastníků bylo letos kvůli pandemii málo.

Detail

23.11.2020

Konec kalendářního roku

Kalendářní rok se chýlí ke svému závěru. Můžeme se za ním postupně otáčet, přemýšlet a bilancovat, jak jsme jím prošli, co nás potkalo a jakým příležitostem jsme vyšli vstříc. Snad všechny zaskočila soudobá epidemiologická situace, která tomuto roku přidělila velmi neobvyklou atmosféru, jenž jsme do té doby neznali. Nejen ve špatném slova smyslu, ale mohli jsme si všimnout, jak se všichni spojili a táhneme za jeden provaz. Doufám, že tomu bude i tak nadále. Mezi každoroční činnosti družinky patří zpříjemnění předvánočního času seniorům ve zdejším pečovatelském domě. Vzhledem k situaci, která neumožňuje přímou návštěvu dětí ŠD v domově, jsme vymysleli alternativu. Děti ve svých domovech, paní asistentka a vychovatelky – ty všechny vyráběly drobné dárečky a přáníčka, které se předaly pečovatelskému domu. Věříme, že malá pozornost nejen od těch nejmenších, udělala velkou radost všem tamním babičkám a dědečkům. Tímto bychom chtěli popřát všem pokojný Advent, milé prožití vánočních dní. Do nového roku 2021 si všichni přejme zdraví, klid a mír v duši, a nechť je nový rok lepším než jeho předchůdce. 

Detail

15.10.2020

Sběr papíru bez žáků

Sběr papíru bez žáků

Sběr papíru jsme zvládli i v době mimořádných opatření. Děti tu nemáme, ale umíme si poradit a pomoci. Učitelé, paní uklízečky a rodiče přiložili ruce k dílu. Moc jim za to děkujeme. A zároveň děkujeme za mimořádně velké množství sběru, které věnovala žákům rodina Malinčíková. vedení školy

Detail

15.10.2020

Logická olympiáda

I přes složitou a náročnou situaci se můžeme pochlubit a popřát naší žačce 5. ročníku.

Detail

13.10.2020

Plavání

V září jsme 4.A, 4.B a 4.C začali jezdit na plavání do Kroměříže na bazén. Všichni jsme se těšili.

Detail

13.10.2020

Informace ze ŽP

Informace ze ŽP

Škola má nainstalovanou informační interaktivní tabuli jako první základní škola v kraji. Kluci a holky si tu můžou vyhledat informace o škole, najít jídelní lístek a zjisti, co je dobrého k obědu. Najít aktuální počasí, procvičit anglická slovíčka, zjistit, jak na tom jsou v matematice, dozvědět se aktuální zprávy ze školy, a další.

Detail

07.10.2020

„Teambuildingové“ aktivity šestých tříd

„Teambuildingové“ aktivity šestých tříd

V letošním školním roce neproběhl pro žáky 6. ročníků vzhledem k celkové epidemiologické situaci tradiční adaptační pobyt. Jako alternativa byl pro žáky připraven dvoudenní teambuildingový program.

Detail

07.10.2020

Pozdrav vzdělávacího centra Tereza

Zdravím do Vaší Ekoškoly do začátku kampaně nám zbývá již jen 7 dní a já chci dopředu poděkovat Vám, Vašemu týmu i celé škole, že do kampaně jdete.

Detail

05.10.2020

Září 2020

Prvních zářijových dnů se nemohly dočkat nejen děti, ale i my vychovatelky. Vždyť školní družinka skrze současnou epidemiologickou situaci smutněla od měsíce března. Na půdě ŠD pro naše nejmenší proběhla v měsíci září spousta společných akcí, kdy děti v rámci hygienických možností poznávaly své nové kamarády a prostory. V odděleních s nimi střídaly různé zájmové aktivity zkušené, usměvavé paní vychovatelky. Při celodružinovém sportovním odpoledni si školáci zasoutěžili ve družstvech v netradičních disciplínách či plnili „sportovní stezku“ pro nejmenší. O skutečnosti, že zvládneme i dramatickou výchovu, svědčilo zdařilé pohádkové odpoledne. Ať již pohádka „O veliké řepě“, „O pejskovi a kočičce“ – malí diváci se zaujetím sledovali herecké výkony svých kamarádů a odměnou byl upřímný dětský potlesk. O pohádkových postavičkách, které znají kluci a holčičky, jsme si též povídali i je výtvarně zpracovali. Při pohádkovém karnevalu, který byl uspořádán pro prvňáčky, se nejmladší děti do sytosti vydováděly, zasoutěžily a nechyběla sladká odměna. První školní měsíc máme všichni za sebou. Stále našim svěřencům připomínáme bezpečnost při pohybu v silničním provozu. Skvělá myšlenka „Koloběžkové odpoledne“ se proměnila v realitu. Dětem jsme zopakovaly pravidla silničního provozu, dopravní značky a hurá na start. Slalom, jízda zručnosti, ohleduplnost ke kamarádům – jako by se areál u školy proměnil v malou dopravní křižovatku. Z vydařené akce odcházeli spokojené nejen děti, ale i rodiče i my, vychovatelky, jsme odcházeli s úsměvem. Když školáci odjížděli na koloběžce v doprovodu maminek a tatínků domů, zamávali jsme jim s přáním...AŤ SE LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK ROZJEDE ÚSPĚŠNĚ I SE ZDRAVÍM TAK, JAKO PÁTEČNÍ VYDAŘENÁ AKCE.

Detail

05.10.2020

Netradiční výuka v přírodě

Netradiční výuka v přírodě

S žáky 7. ročníků v rámci opakování přírodopisného učiva jsme využili pěkného počasí a vydali se do okolí školy. Na úvod jsme si zopakovali bezobratlé živočichy, které již známe. Po vytvoření skupinek jsme se pustili do práce. Úkolem žáků bylo, aby vytvořili modely bezobratlých živočichů z přírodního materiálu pomocí vlastní kreativity. Posuďte sami, jak se nám to podařilo. DŠ

Detail