Obsah

Informace k novým opatřením!

Vážení rodiče, milí žáci.

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.
V období od 14.10 2020 - 23.10. 2020 bude probíhat u všech žáků školy distanční výuka prostřednictví EŽK (Edookit), kde vám budou od vyučujících zadávány materiály k výuce a požadavky na jejich plnění. Během distanční výuky budete mít možnost se také spojit s vyučujícími prostřednictvím videokonferencí. Odkaz na videokonferenci, její termín a čas budete mít dopředu zveřejněn v EŽK. Je potřebné, abyste se videokonferencí zúčastnili. Pro přihlášení do Edookit by měli mít žáci zřízený vlastní přístup a nepřipojovat se pod rodičovskými přihlaš. údaji.
V době distanční výuky platí stejná pravidla pro omlouvání – tj. omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence. Pokud je v době distanční výuky žák nemocen nebo z jiných závažných důvodů nemůže vykonávat povinnosti vyplývající z distanční výuky, je třeba, aby zákonný zástupce žáka omluvil přes Edookit a následně pak písemně přes žákovský průkaz (nebo žákovskou knížku).

V týdnu od 26.10. 2020 do 30.10. 2020 bude u žáků probíhat prázdninový režim, tj. bez distanční výuky. 

Po dobu uzavření škol pro žáky (14.10. - 1.11. 2020) je také uzavřena školní družina a školní jídelna.

Víme, že situace není jednoduchá, ale věříme, že ji společnými silami zvládneme.
Hodně zdraví , 

vedení ZŠ Hulín

Plánovaný sběr papíru dne 14.10.2020 od 14:00 do 17:00 hod se KONÁ!

 

UPOZORNĚNÍ

Na základě mimořádného opatření ze dne 8.10.2020 upozorňujeme na uzavření tělocvičen Základní školy /hlavní sál + zrcadlový sál, malá tělocvična – pavilon/ od 9.10. 2020 - prozatím do 2.11.2020.

                                                       

                                                                                                                Mgr. Hana Fuksová

                                                                                                                     ředitelka školy

 

EKOŠKOLA POMOC VOLÁ, VÍ TO UŽ I NAŠE ŠKOLA.

LÁTKOVOU TAŠKU DO OBCHODU VEM, IGELITKU PŘIBIJ DOMA HŘEBÍKEM.

NEJEĎ AUTEM, PĚŠKY BĚŽ, NENÍ TO ŽÁDNÁ LEŽ.

VODOU PLÝTVAT NEMŮŽEŠ, PŘÍRODĚ TAK POMŮŽEŠ.

DO KAMPANĚ S NÁMI ZAPOJ SE, NENÍ TO TĚŽKÉ, NEBOJ SE 

 

Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

7 dní, kdy můžeš zlepšit svět! Zapoj se až do 7 malých výzev.

Každý jedinec si může vybrat, kolik výzev chce plnit (např. šetři vodou při čištění zubů, choď pěšky, buď venku, zasaď rostlinu).

 Důležité je vydržet plnit výzvu celý týden.

!!!!!!!!   12.10. – 18. 10. 2020  na naší škole, v našem městě !!!!!!!!!

Podrobné informace vám sdělí členové ekotýmu, napište na adresu ekotymhulin@seznam.cz

 

Kampaň

Průběžný vyhodnocovací list

 

 

Pro rodiče aktuální informace KHS Zlín:

KHS Zlín - mimořádné opatření 9_2020

Sběr kaštanů - pozor sběr kaštanů končí v úterý 13.10.2020                                                                                    

Od úterý 29.9.2020 začne sběr kaštanů na pavilonu - žákovský vchod od 7:40 - 7:55 hod. Sběr bude probíhat do odvolání každý den.    Mgr. Eva Cupáková                                                  kaštany

sběr papíru

metodik prevence

Další informace obdrží zákonní zástupci přes elektronickou žákovskou knížku.

ODKAZ NA MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ vydané dne 17.9.2020 ZDE

 

Plavecký výcvik probíhá za zvýšených hygienických opatření.  Prověřili jsme, že žáci byli plaveckou školou poučeni o bezpečnosti a chování na plaveckém bazéně a o epidemických  opatřeních v rámci výcviku.

Věříme, že zvládneme všech 10 lekcí.                                                   plaváníplavání                                          

Aktuální opatření v souvislosti vývojem edipemiologické situace v celé ČR

Vážení zákonní zástupci,
vzhledem k aktuálnímu opatření ministerstva zdravotnictví v celé České republice vás žádáme, abyste od čtvrtka 10. 9. 2020 zajistili vašemu dítěti minimálně 2 roušky na den a sáček na jejich uložení. Dle tohoto opatření se budou žáci pohybovat v rouškách pouze ve společných prostorech školy (šatny, chodby, jídelna - mimo konzumace jídla).
Děkujeme, že nám pomůžete tuto situaci zvládnout.
E. Illová, zástupce ŘŠ

 

ODKAZ NA MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VYDANÉ DNE 9.9.2020  ZDE

 

 

 

 

Pročtěte si, prosím, informace v souboru Poučení.

Poučení

 

Aktuality

15.10.2020

Sběr papíru bez žáků

Sběr papíru bez žáků

Sběr papíru jsme zvládli i v době mimořádných opatření. Děti tu nemáme, ale umíme si poradit a pomoci. Učitelé, paní uklízečky a rodiče přiložili ruce k dílu. Moc jim za to děkujeme. A zároveň děkujeme za mimořádně velké množství sběru, které věnovala žákům rodina Malinčíková. vedení školy

Detail

15.10.2020

Logická olympiáda

I přes složitou a náročnou situaci se můžeme pochlubit a popřát naší žačce 5. ročníku.

Detail

13.10.2020

Plavání

V září jsme 4.A, 4.B a 4.C začali jezdit na plavání do Kroměříže na bazén. Všichni jsme se těšili.

Detail

13.10.2020

Informace ze ŽP

Informace ze ŽP

Škola má nainstalovanou informační interaktivní tabuli jako první základní škola v kraji. Kluci a holky si tu můžou vyhledat informace o škole, najít jídelní lístek a zjisti, co je dobrého k obědu. Najít aktuální počasí, procvičit anglická slovíčka, zjistit, jak na tom jsou v matematice, dozvědět se aktuální zprávy ze školy, a další.

Detail

07.10.2020

„Teambuildingové“ aktivity šestých tříd

„Teambuildingové“ aktivity šestých tříd

V letošním školním roce neproběhl pro žáky 6. ročníků vzhledem k celkové epidemiologické situaci tradiční adaptační pobyt. Jako alternativa byl pro žáky připraven dvoudenní teambuildingový program.

Detail

07.10.2020

Pozdrav vzdělávacího centra Tereza

Zdravím do Vaší Ekoškoly do začátku kampaně nám zbývá již jen 7 dní a já chci dopředu poděkovat Vám, Vašemu týmu i celé škole, že do kampaně jdete.

Detail

05.10.2020

Září 2020

Prvních zářijových dnů se nemohly dočkat nejen děti, ale i my vychovatelky. Vždyť školní družinka skrze současnou epidemiologickou situaci smutněla od měsíce března. Na půdě ŠD pro naše nejmenší proběhla v měsíci září spousta společných akcí, kdy děti v rámci hygienických možností poznávaly své nové kamarády a prostory. V odděleních s nimi střídaly různé zájmové aktivity zkušené, usměvavé paní vychovatelky. Při celodružinovém sportovním odpoledni si školáci zasoutěžili ve družstvech v netradičních disciplínách či plnili „sportovní stezku“ pro nejmenší. O skutečnosti, že zvládneme i dramatickou výchovu, svědčilo zdařilé pohádkové odpoledne. Ať již pohádka „O veliké řepě“, „O pejskovi a kočičce“ – malí diváci se zaujetím sledovali herecké výkony svých kamarádů a odměnou byl upřímný dětský potlesk. O pohádkových postavičkách, které znají kluci a holčičky, jsme si též povídali i je výtvarně zpracovali. Při pohádkovém karnevalu, který byl uspořádán pro prvňáčky, se nejmladší děti do sytosti vydováděly, zasoutěžily a nechyběla sladká odměna. První školní měsíc máme všichni za sebou. Stále našim svěřencům připomínáme bezpečnost při pohybu v silničním provozu. Skvělá myšlenka „Koloběžkové odpoledne“ se proměnila v realitu. Dětem jsme zopakovaly pravidla silničního provozu, dopravní značky a hurá na start. Slalom, jízda zručnosti, ohleduplnost ke kamarádům – jako by se areál u školy proměnil v malou dopravní křižovatku. Z vydařené akce odcházeli spokojené nejen děti, ale i rodiče i my, vychovatelky, jsme odcházeli s úsměvem. Když školáci odjížděli na koloběžce v doprovodu maminek a tatínků domů, zamávali jsme jim s přáním...AŤ SE LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK ROZJEDE ÚSPĚŠNĚ I SE ZDRAVÍM TAK, JAKO PÁTEČNÍ VYDAŘENÁ AKCE.

Detail

05.10.2020

Netradiční výuka v přírodě

Netradiční výuka v přírodě

S žáky 7. ročníků v rámci opakování přírodopisného učiva jsme využili pěkného počasí a vydali se do okolí školy. Na úvod jsme si zopakovali bezobratlé živočichy, které již známe. Po vytvoření skupinek jsme se pustili do práce. Úkolem žáků bylo, aby vytvořili modely bezobratlých živočichů z přírodního materiálu pomocí vlastní kreativity. Posuďte sami, jak se nám to podařilo. DŠ

Detail

03.10.2020

Geometrie venku

Geometrie venku

Opakování geometrických tvarů v horkých zářijových dnech venku v parku u školy bylo pro žáky páté třídy určitě zpestřením.

Detail

21.09.2020

Plán aktivit čtenářského klubu 2020/2021

Na období 1. pololetí školního roku 2020/2021 plánujeme mnoho aktivit. Využíváme prostoru žákovské knihovny, která je obohacena o spoustu nových knižních titulů. Mgr. D. Naučová

Detail