Obsah

Aktuality

12.11.2019

Vydařený sběr papíru 1

Vydařený sběr papíru

První sběr papíru v tomto školním roce se opravdu vydařil, i když předpověď počasí pro tuto akci nebyla moc příznivá. Nakonec nám nepršelo a ve středu 6.11. se ke škole už od 13 hodin sjížděla auta plná starého papíru. Za vydatné pomoci některých žáků z 5. B a 6. třídy se zaplnily 3 kontejnery. Vysbíralo se asi 11 000 kg. Děkujeme všem, kteří se zapojili do této sběrové aktivity. H. Š.

Detail

11.11.2019

„Dušičkový den“

„Dušičkový den“

První listopadový den jsme si ve 4.A hned po příchodu do školy vysvětlili význam svátku Památka zesnulých. Každý si nakreslil svou vlastní „dušičku“, kterou rozstříhal na čtyři kousky, aby ji postupně zase dával dohromady. Po splnění čtyř „dušičkových úkolů“ (z matematiky, češtiny, angličtiny a přírodovědy) naši třídu zdobily veselé obrázky. Na závěr si někteří naši spolužáci připravili kvízy a básničky o dušičkách. Den se vydařil, všichni jej zvládli na jedničku. DH

Detail

11.11.2019

Oslavy 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE na naší škole

Oslavy 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE na naší škole

U příležitosti 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE jsme v průběhu října s žáky 9. ročníku vytvořili projekt s tématem: „Sametová revoluce - 30 let svobody“. Žáci v hodinách dějepisu nahlédli do událostí, které předcházeli revoluci, do událostí 17. listopadu a porevolučního období. Protřídili veškeré informace a vytvořili soupis událostí tohoto období. Projekty k tomuto výročí můžete vidět v hlavní budově školy u učebny dějepisu ve 2. patře. V rámci 30. výročí se uskuteční v měsíci listopadu i beseda s pamětníkem – panem F. Pivodou, relace do školního rozhlasu a výstava výtvarných prací žáků. Mgr. F. Potyka, Mgr. Z. Zemanová

Detail

11.11.2019

Halloween u druháků

Halloween u druháků

Přesně na čas, 31. října, jsme s žáčky druhých ročníků oslavili anglosaský lidový svátek Halloween. Děti i paní učitelky přišly do školy v nejrůznějších kostýmech a maskách, takže na chodbách bylo rázem ještě veseleji než obvykle. Řádili tu kostlivci, čarodějnice, hulkové, zombíci a další halloweenské postavy. Počítali až se z nich kouřilo, psali recepty kouzelných nápojů, četli v angličtině pohádku o hodné a rozpustilé čarodějnici, tvořili dýňové postavičky a zabývali se přírodou a jejími proměnami. Povídání o tomto svátku paní učitelky propojily písničkami a příběhy se strašidelnými motivy v angličtině. A aby zapojily co nejvíce smyslů u žáků, připravily ve spolupráci s maminkami hrůzostrašné svačinky. Uááá! Mňam!

Detail

11.11.2019

Podzimní paleta

Podzimní paleta

V rámci hodin prvouky žáci druhých ročníků od října poznávali stromy v okolí školy. Přiřazovali listy a plody žaludů, kaštanů, bukvic k těm pravým stromům. Už ví, že jírovec maďal si mohou plést s kaštanem a také jak je lípa srdčitá. Park a bezprostřední upravene okolí školy je náš poklad. Prostředí, které každá škola nemá. Příroda v okolí školy nás každoročně přijímá do své náruče. Mandaly, labyrinty i všechny další obrazy tak mohly vzniknout bez štětce.

Detail

05.11.2019

Indiáni v ZŠ?

Indiáni v ZŠ?

1. 11. 2019 se žáci 1. tříd proměnili v indiány. Vyrobili si čelenky, masky a rozdělili se do jednotlivých kmenů. Náčelník malým indiánům zadával náročné úkoly, které prověřovaly jejich schopnosti, zdatnost a um. Nechyběl indiánský pokřik, zakopání válečné sekery, popíjení nápoje míru u týpí a divoký indiánský tanec. Všichni jsme si tento den ve formě zábavného učení náležitě užili. PhDr. Alena Krutilová

Detail

05.11.2019

Osvětim – Svědomí lidstva.

Osvětim – Svědomí lidstva.

Dne 24. října 2019 se vybraní žáci z osmého a devátého ročníku naší školy vydali na vzdělávací exkurzi do bývalého koncentračního tábora v polském městě Osvětim. I přes to, že jsme učivo 2. světové války zatím v hodinách dějepisu neprobírali, většina z nás se na exkurzi těšila už od minulého roku. Po vstoupení do 1. části vyhlazovacího tábora na nás všechny začala působit drsná atmosféra tohoto prostředí. Měli jsme možnost vyslechnout si detaily krutých trestů, podívat se na jednu z bývalých plynových komor či vidět nevinně ležící „majetek“ lidí, kteří neměli ani ponětí, co je čeká. Věřím, že to byl pro všechny zúčastněné zážitek na celý život. D. Konečná, 9.B

Detail

01.11.2019

Očima rodičů

Očima rodičů

Ve středu 23.10.2019 se v budově školy uskutečnilo setkání prvňáčků, kteří navštěvují školní družinku. Děti pro nás, pro rodiče, nacvičily krásné vystoupení plné tanců, písniček, básniček a soutěží, které se v družince naučily. K tomuto vystoupení si děti samy vyrobily krásné indiánské oblečky. Děkujeme paní učitelce Formánkové a paní asistentce Nedbalové, že naše děti tak skvěle připravují a těšíme se na další ukázky jejich práce.

Detail

01.11.2019

Záložka do knih spojuje školy

Záložka do knih spojuje školy

Knihy nás provázejí celým životem. V raném dětství nám maminky předčítají pohádkové příběhy o zakletých princeznách a nebojácných rytířích. Následně, když povyrosteme, odkrýváme příběhy, u kterých se nám tají dech. Knihy nás provázejí celým životem a ne nadarmo se říká „Kniha nejlepší přítel člověka“.

Detail

31.10.2019

Říjen 2019

Barevný podzim Předposlední měsíc roku přišel. Listí postupně opadává, vítr se zvedá, dny se zkracují. My se však ohlédneme za měsícem říjnem a jeho prožitím ve školní družince. Abychom si užili čerstvého vzduchu a radosti z pohybu, svolaly jsme nejen naše malé svěřence, ale i holky a kluky ze SVČ. Všechny ratolesti pak spolu prožili sportovní odpoledne, kde se vydováděl úplně každý.Zdraví je to nejdůležitější, co máme. Musíme o něj pečovat. Naši žáčci jsou si vědomi toho, že se staráme nejen o lidské zdraví, kdy se pravidelně chodí na prohlídky k lékaři, ale vědí i to, že zvířátka mají taktéž svého doktora. Pana doktora Žáka jsme navštívili, aby prohlédl naši morčecí kamarádku Lilinku. Neodmyslitelně k podzimu patří pouštění draků. Draků malých, velkých, usměvavých, hrozivých.Mezitím, co některé děti draky na špagátcích pouštěly do oblak, jiné malovaly draky na chodník křídami.I družinová zahrada si musí odpočinout, aby načerpala síly na to být zázemím po jarní, letní a teplejší část podzimních měsíců. Proto jsme ji našim klíčem zamkli, rozloučili se s ní.Při sychravých večerech je dobré mít vždy po ruce nějakou hezkou knížku. Snažíme se vést kluky i holčičky k tomu, aby rádi četli, listovali v knihách. Vydali jsme se společně do knihovny, kde si každý mohl vybrat právě takovou, jaká se mu líbí nejvíce. Listopad nám zaklepal se svými krásnými dny na dveře. Užívejte si proto každé chvíle, všímejte si každého spadlého listí, jeho barev, tónů. Na chvilku se však také odmlčíme, a to tehdy, kdy přijde čas ,,Dušiček‘‘ a s ním i zapálení svíček za naše nejbližší, kteří si s námi každodenních krás mohou užít tak, že jsou s námi neustále v našich srdcích.

Detail