Obsah

               zápis          

Základní škola Hulín

Na naší ZŠ máme 1. i 2. stupeň, učebny jsou ve více budovách v rámci jednoho areálu školy. Nyní je počet žáků 504. Bezbariérový přístup nemáme.
Zaměření školy je přírodovědné, sportovní, všeobecné. Speciálně vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování. Výuka tělesné výchovy v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika).
Mezi pravidelné akce školy patří adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety.
Informování rodičů - třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli.

Zápis do škol

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 16. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 na pavilonu 1. stupně. 

K zápisu se dostaví rodiče (zákonní zástupci) s dětmi, které k 1.9.2019 dovrší šestý rok věku, případně mladšími, pokud splňují podmínky §36 zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon v platném znění.

Pro budoucí prvňáčky budou připraveny třídy v prvním patře pavilonu, kde s dětmi mohou být účastni zápisu i rodiče. Převzetí potřebné dokumentace k zápisu se uskuteční v první místnosti, kde rodiče odevzdají žádost o přijetí nebo žádost o odklad a přílohy a zápisní lístek. V této místnosti také bude vedoucí vychovatelka se zápisními lístky do školní družiny.

 

Co potřebujete?

- žádost o přijetí, stáhnou ZDE

- zápisní list, stáhnou ZDE

v případě odkladu školní docházky:

- žádost o odklad, stáhnout ZDE

- doporučující posouzení školského poradenského zařízení

- doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

- doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz) a rodný list dítěte

 

Při přípravě a organizaci zápisu je nutné postupovat podle níže uvedených zákonů:

 - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále již jen školský zákon)

- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění

 

Školní zralost

Rady rodičům budoucích prvňáčků

Aktuality

17.04.2019

Třeťáci poznávají Hulín 3

Třeťáci poznávají Hulín

Tentokrát se třeťáci vydali do Garden centra na kraji Hulína. Přivítaly je milé paní prodavačky. Provedly je celou prodejnou, ukázaly sklady i venkovní zahradu. Trpělivě odpovídaly na všechny otázky, kladené našimi zvídavými žáky. Ti šikovnější poznali přísady i různé druhy jarních květin. Na závěr naší návštěvy nás čekalo překvapení, dostali jsme rýmovník, keřík černého rybízu na školní zahradu a lízátko na zpáteční cestu do školy. Moc děkujeme za vstřícnost a dárky. D.H.

Detail

16.04.2019

Knižní bazar 1

Knižní bazar

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 se uskutečnil v naší žákovské knihovně první knižní bazar. Děkujeme veřejnosti za příspěvky. Žákům 9. A třídy patří poděkování nejen za pomoc při organizaci akce, ale byli také při letošní obnově a stěhování žákovské knihovny. Je to prostě sečtělá a pracovitá třída. D.N.

Detail

15.04.2019

Jarní výstava 1

Jarní výstava

Inspiraci k velikonoční výzdobě bytů mohli zájemci najít na školní zahradě týden před Velikonocemi.

Detail

15.04.2019

Otvírání školní zahrady 1

Otvírání školní zahrady

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Hulín pozval v pátek 5.4. všechny žáky, rodiče, učitele a příznivce školy na 2. ročník akce pro malé i velké.

Detail

15.04.2019

Mc Donalds cup 1

McDonald´s cup

V pátek 12.4. se konalo okrskové kolo fotbalové soutěže Mc Donald´s cup v Kroměříži. Naše škola se každoročně této soutěže zúčastňuje. Letos jedenáct mladších žáků bojovalo s dalšími pěti týmy z Kroměříže, Kvasic a Morkovic.

Detail