Obsah

Základní škola Hulín

Na naší ZŠ máme 1. i 2. stupeň, učebny jsou ve více budovách v rámci jednoho areálu školy. Nyní je počet žáků 504. Bezbariérový přístup nemáme.
Zaměření školy je přírodovědné, sportovní, všeobecné. Speciálně vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování. Výuka tělesné výchovy v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika).
Mezi pravidelné akce školy patří adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety.
Informování rodičů - třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli.

Aktuality

16.05.2019

Planetárium Brno

V 5. ročníku se v rámci přírodovědy učíme o Sluneční soustavě. Abychom si výuku zpestřili, vyrazili jsme do planetária do Brna, kde jsme zhlédli  program „Planety - Cesta Sluneční soustavou“.  

Detail

16.05.2019

Štafetový pohár krajské kolo 1

Štafetový pohár krajské kolo

Vybraní žáci 1. stupně se v úterý 14.5. zúčastnili krajského kola štafetového poháru v Uherském Hradišti.

Detail

16.05.2019

piškvorkiáda

Piškvorkiáda

4. ročník turnaje v piškvorkách se konal 14.5.2019. Třídní kola proběhla poslední týden v dubnu a první týden v květnu ve třídách 4. – 8. ročníku. Vítězové třídních kol se sešli ve studovně a vylosovali si soupeřské dvojice. Po napínavém utkání jsme měli vítěze. Odnesli si pěkné ceny a ani poražení nezůstali bez odměny. 1. místo: Markéta Vávrová 8.A 2. místo: Tomáš Kaňa 8.A 3. místo: Tereza Brázdilíková 4.C Vítězům blahopřejeme, poraženým zdar a sílu do dalšího ročníku.

Detail

16.05.2019

Proč jsou děti netrpělivé, znuděné, opuštěné a vychloubačné?

V průběhu let sledujeme u dětí kromě neustálého a prudkého nárůstu výskytu poruch učení a dalších diagnóz, také propad v sociálním, emocionálním a vzdělávacím fungování dětí.

Detail

10.05.2019

Soutěž v řečových dovednostech 1

Soutěž v řečových dovednostech

Ve čtvrtek 9. 5. proběhla na ZŠ Hulín soutěž v řečových dovednostech mezi žáky 2. stupně.

Detail