Obsah

sběr papíru

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021-2022

 

Rozhodnutí

Rozhodnutí (743.19 kB)

Žáci 5.ročníku vytvořili plakáty pro sběr hliníku.  Jsou velmi zdařilé a prosí spolužáky a rodiče o hlasování, který plakát se jim nejvíce líbí.

Hlasujte na tomto odkazu: https://padlet.com/…rn9

Děkujeme.

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,
akce školy můžete sledovat i na facebooku:    https://www.facebook.com/…lin

obrázek


 

Milí žáci, vážení rodiče a navštěvníci našich internetových stránek,

žáci Mediální výchovy si pro Vás připravili další číslo školního časopisu.

Přejeme příjemné počtení.

školní časopis (3.79 MB)

 

Den zeměDen Země - Ukliďme svět a pomozme tím Zemi                                                                                                          22. dubna si připomínáme Den Země, jedná se o každoroční celosvětovou událost, která je zaměřena na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Tento svátek se přímo nabízí, abychom společně udělali něco pro Zemi a přírodu. Žáci 7. ročníku vyzvali ostatní žáky školy a veřejnost, aby se zúčastnili dobrovolné úklidové akce „Ukliďme svět“, která v České republice probíhá již od roku 1993 a zajišťuje ji svaz ochránců přírody.                    Na základě propagačního letáku „Ukliďme Hulín a okolí“ si žáci přichystali ochranné pomůcky (gumové rukavice, igelitové pytle) a vyrazili do přírody sbírat odpadky. Smyslem akce nebylo pouze odstranění odpadků z krajiny, ale také zamyšlení se nad problémem množství odpadu, který naše civilizace produkuje.

Dokážete si představit, kolik takového odpadu se v přírodě nachází? Pokud ne, tak si pozorně prohlédněte fotografie našich dobrovolníků.

Do akce se zapojili žáci 7. tříd: Cikánek A., Čajková N., Dvořáková M., Motal Š., Mrhálková V., Přikrylová T., Štěrbová A., Štrofová A.,  Kejnarová M., Ludvík O., Nevřala P., Plško M., Vedra M. a ostatní žáci naší školy: Neumann D., Šubertová V., Ludvíková D., Rozsypalová A, Šebíková V, Očadlíková K., Štěrbová M., Neumanová E., Bělunková S. a Nevřalová V.

Velice nás mrzí, že jsme nemohli tuto akci uskutečnit hromadně vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, ale pevně věříme, že v příštím roce se to podaří. Všem účastníkům velmi děkujeme a věříme, že si tuto akci zase zopakujeme nejen ke Dni Země, ale kdykoliv, kdy uvidíme, že je to v přírodě potřeba.

 

Štěbrová, Hudcová a Jiříčková


Den Země


 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
zpracovali jsme podmínky postupného návratu žáků do naší školy (dle pokynů MŠMT a Krajského úřadu Zlínského kraje) s největší možnou snahou ulehčit dětem i Vám současnou situaci. Chápeme, že testování, skupinový nástup i pobyt v rouškách se Vám zdá náročný a pro děti omezující, ale ze zkušeností z minulého období víme, že děti zvládly podobnou situaci velmi dobře. 
Věřte, že učitelé, vychovatelky i asistentky pedagoga vytvoří příjemné studijní podmínky, aby dětem v co největší míře usnadnili tento neobvyklý návrat do školy.
Podrobné informace k nástupu dětí na prezenční výuku obdržíte během dne 9.4.2021 v Edookitu a na internetových stránkách školy.

Žáci 2. stupně nadále pokračují v režimu distanční výuky.

Rozpis tříd v rotační výuce:

12.4. - 16.4.2021

prezenční výuka: 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.C, 5.A

distanční výuka: 1.B,2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 5.B, 5.C

19.4. - 23.4.2021

prezenční výuka: 1.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 5.B, 5.C

distanční výuka:  1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.C, 5.A

 

Provoz školní družiny - z organizačních důvodů byl upraven ranní provoz ve školní družině ve dnech pondělí a čtvrtek

pondělí a čtvrtek od 6:30 hodin

úterý, středa, pátek ranní provoz nezměněn od 6:00 hodin

 

Školní jídelna

Žákům přihlášeným ke stravování bude v prezenční výuce poskytována strava v obvyklém režimu dle hygienických a protiepidemických nařízení, (bližší informace ke stravování obdržíte během dne 9.4.2021).

Organizační pokyny školní jídelny (15.33 kB)

 

Za vedení školy Mgr. Hana Fuksová

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Termín zápisu na ZŠ Hulín se uskuteční ve dnech

13.4.2021, 14.4.2021 a 15.4.2021

od 13:00 do 17:00 hodin

virtuální prohlídka školy:    https://www.youtube.com/watch?v=jL8eXDBJCG4

Pro zajištění hladkého průběhu zápisu a malé kumulace osob v budově ZŠ Hulín jsme připravili rezervační systém, kde si vyberete termín a čas zápisu -  zadávejte ZDE  (14.94 kB)

Vzhledem k Usnesení vlády ČR ze dne 26.února 2021 jsou povoleny individuální konzultace - pouze jedno dítě, jeden pedagogický pracovník a jeden zákonný zástupce.


Termín a způsob zápisu se může vzhledem k epidemiologické situaci v ČR měnit. Sledujte aktuality na webových stránkách školy.
 

Které dítě přihlásit k zápisu k základnímu vzdělávání?


Zákonný zástupce je povinen přihlásit k řádnému zápisu

  1. dítě, které dovrší 6 let k  31. 8. 2021, tedy dítě narozené

od 1. září 2014 do 31.8.2015.

  1. dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku


Zákonný zástupce může požádat o předčasné přijetí dítěte

dle §36 Z.561/2004 Sb., v platném znění

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.


 

Zápis do 1. ročníku má dvě části

1. Formální část

1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí, což je možné následujícími způsoby:

a) vytisknutím žádosti o přijetí (ke stažení ZDE) (151.5 kB) a odevzdáním osobně u zápisu
b) do datové schránky školy do 12. 4. 2021 (ID datové schránky: xv9mmtb)

c) do poštovní schránky u vchodu hlavní budovy
d) na email školy zapis.zshulin@seznam.cz

e) vyplněním žádosti o přijetí osobně v době zápisu (doporučujeme pro zkrácení konání zápisu raději vytisknout a vyplnit dopředu)

2. Zákonný zástupce poskytne údaje do školní matriky těmito způsoby:
a) vytisknutím zápisního listu (ke stažení ZDE) (98.06 kB), a odevzdáním u zápisu

b) do datové schránky školy do 12. 4. 2021 (ID datové schránky: xv9mmtb)

c) do poštovní schránky u vchodu hlavní budovy
d) na email školy zapis.zshulin@seznam.cz
e) vyplněním zápisního listu v době zápisu

3. Při osobní přítomnosti dítěte u zápisu se zákonný zástupce prokáže těmito doklady:
- občanský průkaz zákonného zástupce

- kopii rodného listu dítěte (vytištěný dokument, scan nebo fotografie)
- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (soudní rozhodnutí, případně plná moc)

 

V případě vzdáleného způsobu zápisu zasílá zákonný zástupce kopii rodného listu dítěte (scan nebo fotografii) na email školy zapis.zshulin@seznam.cz

4. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, je potřeba:
- podat žádost o odklad povinné školní docházky v době zápisu (ke stažení ZDE) (152.5 kB),
zajistit doklady k jeho vyřízení a doručit je škole do 30. 4. 2021
        1. doporučení školského poradenského zařízení
        2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa


5. Zákonný zástupce dítěte, u něhož bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021 znovu předkládá žádost o přijetí, zápisní list a kopii rodného listu dítěte (scan nebo fotografie) viz. předchozí odkazy.
 

 


2. Motivační část


Motivační část zápisu vedou paní učitelky 1. stupně ve třídách na pavilonu 1. stupně. Pro děti i rodiče je motivační část nejslavnostnějším okamžikem celého dne. Děti se při rozhovoru s paní učitelkou a plněním různých zábavných činností seznámí nejen s prostředím školy, ale projeví se také jejich zrakové a sluchové vnímání, řečová vyspělost, samostatnost, pozornost či matematické představy.

Současně se zápisem do 1. ročníku probíhá i zápis do školní družiny.
Kritéria přijetí do ŠD -   ZDE (13.09 kB)
Zápisní list do školní družiny si můžete vytisknout (ke stažení ZDE) (92.98 kB), a odevzdat vyplněný v den zápisu.
Nebo si ho vyplníte přímo ve škole v den zápisu, kde bude vytištěný formulář k dispozici.

Stravování ve školní jídelně
V případě zájmu o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně se můžete seznámit s pravidly přihlašování na webových stránkách naší školy - ZDE (52.5 kB)   a vyplnit přihlášku do školní jídelny na školní rok 2021/2022 -  (ke stažení ZDE) (92.42 kB)

 

Aktivity naší školy - ZDE (123.32 kB)
Připravenost dítěte na vstup do školy  -  ZDE (19.89 kB)

 

Dokumenty v pdf - možné ke stažení:

žádost o přijetí s úpravou GDPR 2021.pdf (226.36 kB)

zápisní list s úpravou GDPR 2021.pdf (407.24 kB)

žádost o odklad šk. docházky 2021.pdf (297.75 kB)

Přihláška do ŠD 2021-2022.pdf (226.4 kB)

Přihláška ke stravování pro prváčky.pdf (222.9 kB)

 

 

 

Oznámení o obnovení provozu školní jídelny

 

Od úterý 6. 4. 2021 obnovujeme provoz školní jídelny pro žáky s distanční výukou i pro cizí strávníky.

 

Žáci se musí k odběru stravy přihlásit v internetovém objednávkovém systému na webových stránkách školy nebo u vedoucí školní jídelny telefonicky na tel čísle 737 196 235.

Oběd je nutné objednat do dvanácté hodiny předcházející den. Žáci mají nárok odebírat oběd za dotovanou cenu – 24,-, 26,-, 28,- Kč. Stravné je inkasováno obvyklým způsobem z účtu.

Výdej bude probíhat: ve výdejním okénku u kanceláře ŠJ – ze zadní strany budovy. Oběd si strávník převezme v jednorázovém obalu a zaplatí  cenu obalu– 6,- Kč- hotově při převzetí oběda.

Výdej pro žáky: 11,30 až 12,30 hodin.

 

Cizí strávníci

Výdej pro cizí strávníky : 11,00 až 11,25 – je nutné dodržovat z hygienických důvodů čas výdeje.

Pro cizí strávníky bude výdej probíhat také výdejním okénkem u kanceláře ŠJ – ze zadní strany budovy.

 

Do budovy školní družiny a jídelny je všem osobám vstup zakázán.

 

Děkujeme za pochopení

 

Eva Fuksová, vedoucí ŠJ

Tel: 737 196 235


 

Aktuality

11.05.2021

Návrat žáků z distanční výuky do školy 1

Návrat žáků z distanční výuky do školy

Žáci konečně po delší době usedli do školních lavic.

Detail

11.05.2021

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

30. dubna jsem oslavili „Pálení čarodějnic“, proběhla tzv. Filipojakubská či Valpuržina noc.

Detail

07.05.2021

Na skok zpátky do pravěku

Na skok zpátky do pravěku

V tomto duchu se nesla skupinová konzultace z dějepisu pro 6. ročník. V jejímž rámci jsme se s žačkami 6A vrátily zpět do pravěku a vytvořily obrázkový příběh na téma lovci a nosorožec z knihy U pravěkých lovců od Josefa Augusty.

Detail

02.05.2021

Duben

Připravili jsme pro děti projektové odpoledne ke Dni Země. Ať již povídáním o planetě Zemi,soutěžemi, kvízy či výtvarným zpracováním. S příchodem Filipojakubské noci do družiny přiletělo spousta malých čarodejnic a čarodějů. Zábavné odpoledne provázelo dětský smích a radost.

Detail

01.05.2021

Distanční výuka v 3.C

Distanční výuka v 3.C

Třeťáci nezahálí ani během distanční a online výuky, pracují na plné obrátky. Hravé procvičování, zábavné tvoření a sportování - to vše zvládáme i doma ☺

Detail

14.04.2021

Biologická olympiáda 2021

Dne 29. a 30. 3 2021 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády. Byl to již 55. ročník této olympiády a nesl název „Těžký život ve vodě“.

Detail

13.04.2021

ODHALOVÁNÍ PUPENŮ

ODHALOVÁNÍ PUPENŮ

Jaro je jedno z počátečních období, kdy se nám příroda začíná měnit přímo před očima.

Detail

06.04.2021

Vyhlášení školní výtvarné soutěže o Logo školní jídelny.

Vyhlášení školní výtvarné soutěže o Logo školní jídelny.

V měsíci leden naše škola vyhlásila výtvarnou soutěž na téma Logo školní jídelny. Všem soutěžícím velice děkujeme za poslání úžasných návrhů. Sešlo se nám jich velice mnoho.

Detail

01.04.2021

Distanční výuka v prvním ročníku

Distanční výuka v prvním ročníku

Ačkoliv jsme prváčci, s distanční výukou se také umíme poprat a dokážeme si ji zpříjemnit. Díky paní učitelce a našim rodičům zvládáme nejen učení, ale také tvoření a sem tam i sportování. ZP

Detail

01.04.2021

Distanční výuka ve 2. ročníku

Distanční výuka ve 2. ročníku

Ačkoliv máme výuku online a nejdůležitější předměty se učíme na dálku, stíháme si při vyučování i lehce zacvičit a sdílíme naše tvořivé nápady.

Detail