Obsah

Požadavky na sešity a pomůcky pro žáky 2. stupně

Předmět

6. ROČNÍK

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

9. ROČNÍK

Český jazyk

1ks 524, 2 ks 544

1ks 524, 2 ks 544

1ks 524, 2 ks 544

1ks 524, 2 ks 544

Matematika

1 ks 440 nebo 460

1 ks 440 nebo 460

1 ks 440 nebo 460

1 ks 440 nebo 460

pomůcky : tužka č. 3, dlouhé pravítko 30 cm, pravítko trojúhelník s ryskou, kružítko, guma

Anglický jazyk

1ks 524 (příp. spec.

1ks 524 (příp. spec.

1ks 524 (příp. spec.

1ks 524 (příp. spec.

sešit na zapisování

sešit na zapisování

sešit na zapisování

sešit na zapisování

slovíček), 1 ks 544

slovíček), 1 ks 544

slovíček), 1 ks 544

slovíček), 1 ks 544

Dějepis

1 ks 524

1 ks 524

1 ks 524

1 ks 524

Zeměpis

1 ks 440

1 ks 440

1 ks 440

1 ks 440

Přírodopis

1 ks 560

1 ks 440

1 ks 440

1 ks 444

Fyzika

1 ks 460

1 ks 460

1 ks 460

1 ks 460

Chemie

 

 

1 x 520

1 x 560

Informatika

1 ks 524

1 ks 524

1 ks 524

1 ks 524

Hudební výchova

1 ks 524

1 ks 524

1 ks 524

 

Jazyk ruský Jazyk německý

 

 

 

1ks 524, 1 ks 544

 

1ks 524, 1 ks 544

Výchova k občanství

1 ks 524

1 ks 524

1 ks 524

1 ks 524

Pracovní činnosti

524, 1 ks (pěstitelské práce), pracovní oděv do výuky

Tělesná výchova

sportovní oděv a obuv do tělocvičny a ven

Výchova ke zdraví

 

 

1 ks 524

 

1 ks 524

 

 

 

Výtvarná výchova

vodové+temperové barvy, paleta na barvy, 2 velké štětce (plochý a kulatý), 2 malé štětce (plochý a kulatý), kelímek na štětce, hadřík, pastelky, voskovky, černý fix, tužka č. 1, tuš

černá + špejle (nebo redispero), ochranný oděv

 

požadavky na sešity (429.68 kB)

požadavky na sešity (15.81 kB)