Obsah

Výchovný poradceSchránka důvěry


pro I.st.: Mgr. Šárka Chudějová
pro II.st.: Mgr. Hana Fuksová

Konzultační hodiny pro žáky: dle předběžné domluvy

 

Doporučujeme:

DEZINFORMACE - Jak reagovat? (1.08 MB)

 


Kde najít důležité informace k přijímacímu řízení

Právní a další předpisy týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) - viz: www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon. (poslední změny přijímacího řízení schváleny zákonem č. 178/2016 Sb., změny schválené v § 20 odst. 4 školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. a v § 183b odst. 3 školského zákona zákonem č. 222/2017 Sb.).

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen „vyhláška“).

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen „vyhláška č. 27/2016 Sb.“).
www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“) www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz
(dále jen „správní řád“).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou průběžně zveřejňovány rovněž na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-nastredni-skoly-a-konzervatore, na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz,  příp. na www.nuv.cz, www.infoabsolvent.cz,  www.uiv.cz.

Dále na webových stránkách jednotlivých krajů a škol.


Jak se bránit možné šikaně?

Změnit svůj postoj

Oběti  si v sobě mnohdy nesou problematická přesvědčení, která usnadňují agresorům, aby je používali jako živý terč.

Následující doporučení platí pouze v případě verbálních útoků, popř. mírných fyzických. Pokud se jedná o závažnější formy šikany je potřeba vše řešit s kompetentní osobou!

Oběti musí „přeprogramovat“ svůj negativní, bezmocný postoj, aby dokázaly šikaně s úspěchem čelit. Musejí se smířit s tím, že šikana existuje, zvážit svoje možnosti a přijmout účinná opatření.

 Jakmile pozmění pohled na sebe i na ostatní, dokážou nahradit chybné postoje rozumnými, které jim pomohou se ochránit.

KDYŽ ZMĚNÍTE STAV SVÉ MYSLI, ZMĚNÍTE I CHOVÁNÍ!

 

Které postoje je třeba změnit?

1) Být jiný je špatné

Každý jsme jiný, jedinečný, odlišný od ostatních. Přesto je snahou většiny zapadnout, nevyčnívat, stát se součástí davu.

Rada: „Jestli se lišíš, od jiných dětí, protože jsi nadaný, inteligentní, sportovně zdatný aj., některé děti ti budou závidět. Na druhé straně pokud si znevýhodněný (tělesně, rasově, aj.) pak se ti zlomyslné, nešťastné, nejisté děti budou snažit posmívat. Budou chtít, aby ses cítil špatně. Všude se však najdou děti, které jsou sice jiné, ale přesto nikoho neohrožují. Buď hrdý na to co máš, čím jsi odlišný a zároveň čím jsi podobný ostatním.“
 

2) Je to moje vina

Některé děti jsou přesvědčené, že si zaslouží, aby je ostatní šikanovali.

Rada: „Zkus najít 3 důvody, proč tě šikanují. Když je nenajdeš, obviňuj školu, vládu, hvězdy. Ale hlavně ne sebe! Dobrým lidem se někdy stávají špatné věci, ale takový je život. “


3) Jsem velmi citlivý

Rada: „Když na tebe někdo slovně zaútočí, nevíš, jak zareagovat. Je to pro tebe jistě šok. Nevíš, jak se zachovat. Dáš najevo strach, vztek nebo nic neuděláš. Tím ale nahraješ agresorovi. On pozná, jak se cítíš. Snaž se tedy své pocity zamaskovat. Nedat vůbec nic najevo!“


4) Nedokážu přijmout pravdu

Většina dětí si není jistá tím, kdo doopravdy jsou. Jsou nespokojení se svým vzhledem, šatníkem, znalostmi, koníčky apod.

Rada: „Když si v duchu nadáváš za to, že jsi moc tlustý nebo hubený, moc hloupý nebo chytrý aj., útočník si všimne, jak na poznámky o tom tématu reaguješ.

Vyhmátne tvoje citlivé místo a použije je proti tobě. Pokud je poznámka pravdivá, můžeš se ji snažit změnit. Pokud to nejde, smiř se se skutečností.

Měj rád sám sebe, žertuj o svých nedostatcích, nebo nápadných  přednostech.  A jestli to pravda není, proč se kvůli tomu rozčilovat?“


5) Jak si dovolují posmívat se mojí rodině?

Každé dítě nesnáší, když někdo vystupuje proti jeho rodině. Nikdo nemá právo kritizovat jeho blízké. Pouze on sám. Všichni vědí, že žádná rodina není dokonalá. Ale pokud se ji budeme snažit agresivně bránit, jen ještě více přidáme na oheň agresorovi.

Rada: „Když přijmeš sebe a svoji rodinu takové, jací jsou, můžeš reagovat přiměřeně. Když nedokážeš zachovat klid, prober rodinná tajemství s někým, komu důvěřuješ. To ti pomůže změnit postoje a reakce.“


6) Chci to udělat sám

Některé děti jsou zvyklé zvládat všechno samy. Jsou přesvědčené, že nikoho nepotřebují. Některé problémy (dlouhodobou šikanu) však nelze vyřešit samostatně, bez pomoci.

Rada: „Nauč se techniky a začni se sám bránit. Zároveň však vyhledej pomoc, radu nebo podporu ostatních.“


7) Věřím ve spravedlnost – tohle není  fér

Rada: „Možná pevně věříš ve spravedlnost a šikana je porušování tvých lidských práv. Musíš se ale vyrovnat s tím, že k šikaně dochází. Naučit se jí čelit a zamezovat. Možná se do skupiny, kam se chceš dostat nehodíš, a proto tě ta skupina vylučuje. Víš, že život někdy není fér a spravedlnost nemáš jednoznačně zaručenou. Jde o to nepodlehnout a podniknout něco konstruktivního, hledat účinná řešení, abys šikaně zabránil.“


8) Něco jsem zkusil, ale nefungovalo to

Některé děti vyzkoušejí pouze jeden jediný nápad a očekávají okamžitý výsledek.

Rada: „Není snadné najít ten správný recept. Nemůžeš čekat okamžitý výsledek. Je potřeba vyzkoušet různé postupy, než najdeš ten správný a vysoce účinný. Než se člověk naučí účinně bránit šikaně, vyžaduje to trochu času.“


9) Nikdo a nic mi nepomůže

Některé děti jsou přesvědčené, že šikana se nedá zarazit.

Rada: „I když ti přijde zbytečné něco podnikat, protože nevěříš, že se ta situace dá změnit. Můžeš mít pocit, že je to jen ztráta času. Nezjistíš to, dokud to nezkusíš. To, že se ty cítíš zoufale, ještě neznamená, že i druzí jsou zcela bezmocní.“ Ve škole je ti k dispozici výchovný poradce, školní psycholožka, která kdykoli ochotně vyslechne tvé problémy. Dále zde působí i preventistka rizikového chování, které můžeš svěřit své starosti. Pokud se stydíš, najdeš oporu i ve své paní učitelce třídní/panu učiteli třídním.

 

Zpracováno dle Fieldová, E. M. (2009). Jak se bránit šikaně. Praha: Ikar ,

zprac.H.Fuksová