Obsah

Žákovský parlament

Scházíme se každou středu v 7:15 hodin.

předseda ŽP: Lucie Kaňová

místopředseda ŽP: Karolína Recová

komise pro rozhlasovou relaci:  Nela Ženožičková, Adéla Štěrbová, Veronika Šubertová, Miroslav Novák

- vysíláme každý pátek ráno, pouštíme písničky na přání

Žákovský parlament - školní rok 2021/2022
 

4.A - Klára Fuksová, Ema Hroníková

4.B - Lucie Doláková, František Spáčil

4.C -  Veronika Smékalová, Martina Studená

5.A - Šárka Šteigerová, Gabriela Vlčková

5.B - Klaudie Alánová, Pavla  Koryčánková

5.C - Beata Stará, Patrik Miklas

6.A - Miroslav Novák, Lukáš Křenovský

6.B - Jitka Výchopňová, Mariana Klímková

7.A -  Aneta Malinčíková, Karolína Tomášková

7.B - Veronika Šubertová, Petr Uličný

7.C - Adéla Šůstková, Adéla Králíková

8.A - Marek Plško, Michal Magnano

8.B - Adéla Štěrbová, Nela Ženožičková

9.A - Lucie Kaňová, Barbora Nedbalová

9.B - Klára Urbanová, Karolína Recová

 

Plán práce na školní rok 2021/2022 
1. pololetí
Některé plány jsme v loňském školním roce nemohli uskutečnit, snad se nám v letošním školní roce podaří uskutečnit, co máme naplánováno!

- volba předsedy a místopředsedy ŽP, ustavení rozhlasové komise

- připravujeme a vysíláme páteční rozhlasové relace

- aktuálně se budeme zabývat připomínky a návrhy členů Žákovského parlament k obohacení školního života

- dokončujeme organizaci projektových dnů ( Mikuláš, Jarmark, ZŠ Hulín má talent, Na slovíčko paní učitelko, ŽP ve školní družině, Horké křeslo paní ředitelky a další)

- uvažujeme o spolupráci se seniory

- chtěli bychom více poznat naše malé spolužáky - společné dny

- budeme spolupracovat s mediální výchovou

- hodnotíme EVVO miniprojekty

- připravíme hry na školní zahradě pro spolužáky 1. stupně

 

Ve školním roce 2020-2021 jsme měli velké plány. Ty nám zmařila pandemie!

Ale přesto jsme některé akce zvládli a uskutečnili.

 1. Pravidelně jsme vysílali každý pátek - rozhlasové relace
 2. Začali jsme s hodnocením třídních miniprojektů EVVO
 3. Zapojili jsme se do výzvy: Namaluj obrázek pro radost pracovníkům IZS
 4. Spojili jsme se se seniory v době, kdy byly zakázány návštěvy v domovech pro seniory a poslali jsme jim pozdrav.
 5. Dali jsme příspěvek do školního časopisu

 

Těšíme se na nový školní rok a věříme, že se nám podaří organizovat více akcí pro naše spolužáky a učitele!


Žákovský parlament - školní rok 2020/2021

4.A - Šárka Šteigerová, Gabriela Vlčková

4.B - Klaudie Alánová, Pavel Rozsypal

4.C - Adéla Štáblová

5.A - Anna Horáčková

5.B - Dominika Klímková, Mariana Klímková

5.C - Miroslav Novák, Lukáš Měrka

6.A - Aneta Malinčíková, Alena Rozsypalová

6.B -  Veronika Šubertová, Adéla Janečková

6.C - Eliška Šůstková, Sedláková Pavlína

7.A -  Marek Plško

7.B - Adéla Štěrbová, Nela Ženožičková

8.A - Lucie Kaňová, Lukáš Vyvlečka

8.B - Klára Urbanová, Karolína Recová

9.A - Markéta Štěrbová, Veronika Nevřalová

9.B - Anna Konrádová, Kateřina Konečná

 

předseda ŽP: Anna Konrádová

místopředseda ŽP: Kateřina Konečná, Lucie Kaňová

 

komise pro rozhlasovou relaci: Lucie Kaňová, Nela Ženožičková, Adéla Štěrbová

 

Scházíme se každé úterý v 7:00 hodin. 

1x za měsíc schůzka ve středu nebo ve čtvrtek v dopoledních hodinách.


Plán práce na školní rok 2020/2021 
1. pololetí
Máme velké plány!

- volba předsedy a místopředsedy ŽP

- ustavení rozhlasové komise

- připravujeme páteční rozhlasové vysílání

- aktuálně se budeme zabývat připomínky a návrhy členů Žákovského parlament k obohacení školního života

- budeme průběžně analizovat školní prostředí

- dokončujeme organizaci projektových dnů ( Mikuláš, Jarmark, ZŠ Hulín má talent, Na slovíčko paní učitelko, ŽP ve školní družině, a další)

- uvažujeme o spolupráci se seniory

- chtěli bychom více poznat naše malé spolužáky - společné dny

- budeme spolupracovat s mediální výchovou

- hodnotíme EVVO miniprojekty

- připravíme hry na školní zahradě pro spolužáky 1. stupně

 

Žákovský parlament – ZŠ Hulín

Žákovský parlament by měl zastávat funkci jakéhosi prostředníka zajišťujícího komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí. Měl by sloužit k tomu, aby se žáci mohli aktivně zapojit do dění ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé náměty, názory a připomínky. Zároveň by úkolem parlamentu mělo být prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd prosadit určité myšlenky mezi žáky.

Cíle parlamentu
 • Být prostředníkem mezi žáky, učiteli, zajišťovat zpětné vazby
 • Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života
 • Dohlížet na dodržování školního řádu
 • Pomáhat při organizaci chodu školy
 • Podílet se na vytváření příznivého klimatu školy

Stanovy žákovského parlamentu
 • Volby třídních zástupců do parlamentu probíhají na začátku školního roku, každá třída si volí jednoho zástupce a jednoho jeho náhradníka, funkce v ŽP je dobrovolná, žák nemůže být zvolen bez svého souhlasu
 • Žákovský parlament se schází 2x měsíčně nebo podle potřeby
 • Na začátku školního roku probíhá volba předsedy a místopředsedy ŽP
 • Žákovský parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy, nebo vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem

Povinnosti a práva členů parlamentu

Člen ŽP

 • Má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky
 • Má právo se dotazovat
 • Má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek
 • Má právo aktivně se podílet na chodu školy
 • Má povinnost účastnit se setkání ŽP
 • Má povinnost tlumočit závěry ŽP žákům ve své třídě

 


Zpracovala:  Mgr. Irena Janů

Zprávy

#

Informace ze ŽP

Škola má nainstalovanou informační interaktivní tabuli jako první základní škola v kraji.
Kluci a holky si tu můžou vyhledat informace o škole, najít jídelní lístek a zjisti, co je dobrého k obědu. Najít aktuální počasí, procvičit anglická slovíčka, zjistit, jak na tom jsou v matematice, dozvědět se aktuální zprávy ze školy, a další. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Piškvorkiáda

3. ročník turnaje v piškvorkách se konal 11.4.2018. Třídní kola proběhla první týden v dubnu ve třídách 4. – 8. ročníku. Vítězové třídních kol se sešli ve studovně a vylosovali si soupeřské dvojice. Po napínavém utkání jsme měli vítěze. Odnesli si pěkné ceny a ani poražení nezůstali bez odměny. celý text

ostatní | 12. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Den učitelů

Den učitelů celý text

ostatní | 28. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Fotogalerie: Žákovský parlament

Žákovský parlament celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu