Obsah

Žákovský parlament

Scházíme se každé úterý v 7:00 hodin ve studovně.

předseda ŽP: Aneta Malinčíková

místopředseda ŽP: Karolína Tomášková

                               Mariana Klímková

komise pro rozhlasovou relaci:  

1. sk. Aneta Malinčíková, Karolína Tomášková,

2. sk. Klaudie Alánová, Vendula Stoklásková

3. sk. Veronika Smékalová, Beata Stará, Natali Anna Masaříková, Vanesa Brázdilová

4. sk. Nikola Malinčíková, Daniela Horná, Denisa Karlíková

- vysíláme každý pátek ráno, pouštíme písničky na přání

Žákovský parlament - školní rok 2023/2024
 

4.A - Nikola Malinčíková, Libor Dunda

4.B - Josef Gaja, Karolína Máchová

5.A - Petr Jordán, Barbora Jordánová

5.B - Daniela Horná, Denisa Karlíková

5.C -Michal Doležel, Tomáš Rec

6.A -Barbora Tomášková, Veronika Smékalová

6.B - Anita Kalíková, Lucie Doláková, Natali Anna Masaříková

7.A -  Gabriela Vlčková, Vendula StokláskováMiroslav Novák,

7.B - Klaudie Alánová, Natálie Mudráková

7.C - Beata Stará, Patrik Miklas

8.A - Anna Horáčková

8.B -Jitka Výchopňová, Mariana Klímková

9.A - Aneta Malinčíková, Karolína Tomášková

9.B - Veronika Šubertová, Petr Uličný

9.C - Vendula Šprňová, Eva Uhercová

 

Plán práce na školní rok 2023/2024
1. pololetí

- volba předsedy a místopředsedy ŽP, ustavení rozhlasové komise

- připravujeme a vysíláme páteční rozhlasové relace

- aktuálně se budeme zabývat připomínky a návrhy členů Žákovského parlament k obohacení školního života

- připravujeme organizaci projektových dnů ( Mikuláš, Jarmark, Na slovíčko paní učitelko, ŽP ve školní družině, Horké křeslo paní ředitelky, Týden 5x jinak, Den učitelů, Piškvorkiáda a další)

- uvažujeme o spolupráci se seniory

- chtěli bychom více poznat naše malé spolužáky - společné dny

- hodnotíme EVVO miniprojekty

- připravíme hry na školní zahradě pro spolužáky 1. stupně

 

Žákovský parlament – ZŠ Hulín

Žákovský parlament by měl zastávat funkci jakéhosi prostředníka zajišťujícího komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí. Měl by sloužit k tomu, aby se žáci mohli aktivně zapojit do dění ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé náměty, názory a připomínky. Zároveň by úkolem parlamentu mělo být prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd prosadit určité myšlenky mezi žáky.

Cíle parlamentu
 • Být prostředníkem mezi žáky, učiteli, zajišťovat zpětné vazby
 • Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života
 • Dohlížet na dodržování školního řádu
 • Pomáhat při organizaci chodu školy
 • Podílet se na vytváření příznivého klimatu školy

Stanovy žákovského parlamentu
 • Volby třídních zástupců do parlamentu probíhají na začátku školního roku, každá třída si volí jednoho zástupce a jednoho jeho náhradníka, funkce v ŽP je dobrovolná, žák nemůže být zvolen bez svého souhlasu
 • Žákovský parlament se schází 2x měsíčně nebo podle potřeby
 • Na začátku školního roku probíhá volba předsedy a místopředsedy ŽP
 • Žákovský parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy, nebo vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem

Povinnosti a práva členů parlamentu

Člen ŽP

 • Má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky
 • Má právo se dotazovat
 • Má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek
 • Má právo aktivně se podílet na chodu školy
 • Má povinnost účastnit se setkání ŽP
 • Má povinnost tlumočit závěry ŽP žákům ve své třídě

 


Zpracovala:  Mgr. Irena Janů

Zprávy

#

Den učitelů

Žákovský parlament nezahálí. Kromě aktivit pro své spolužáky, přínos pro život ve škole, celý text

ostatní | 1. 4. 2024 | Autor: Správce Webu
#

Dobrá věc se podařila

Plánovaná podpora Městského útulku pro psy Čápka v Kroměříži se nám podařila uskutečnit tento týden.
Žáci si v loňském školním roce odhlasovali částku z vánočního školního jarmarku, kterou chtějí přispět na naše zvířecí kamarády. celý text

ostatní | 5. 10. 2023 | Autor: Správce Webu
#

Informace ze ŽP

Škola má nainstalovanou informační interaktivní tabuli jako první základní škola v kraji.
Kluci a holky si tu můžou vyhledat informace o škole, najít jídelní lístek a zjisti, co je dobrého k obědu. Najít aktuální počasí, procvičit anglická slovíčka, zjistit, jak na tom jsou v matematice, dozvědět se aktuální zprávy ze školy, a další. celý text

ostatní | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Piškvorkiáda

3. ročník turnaje v piškvorkách se konal 11.4.2018. Třídní kola proběhla první týden v dubnu ve třídách 4. – 8. ročníku. Vítězové třídních kol se sešli ve studovně a vylosovali si soupeřské dvojice. Po napínavém utkání jsme měli vítěze. Odnesli si pěkné ceny a ani poražení nezůstali bez odměny. celý text

ostatní | 12. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Den učitelů

Den učitelů celý text

ostatní | 28. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Fotogalerie: Žákovský parlament

Žákovský parlament celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu