Obsah

Žákovský parlament


Žákovský parlament - školní rok 2018/2019
Schůzky členů Žákovského parlamentu: pondělí v 7:15 hodin dle domluvy a dle potřeby aktuálně


Předsedkyně: 
Místopředseda: 

Členové:

4.A Aneta Malinčíková                                            
4.B Veronika Podškubková              
4.C Pavlína Sedláková                       

5.A Marek Hodný, Natálie Lichevníková
5.B Tereza Provazníková, Markéta Poláková
5.C Pavel Pospíšilík

6.A Lukáš Vyvlečka, Lucie Kaňová
6.B Klára Urbanová

7.A Veronika Nevřalová, Kateřina Očadlíková
7.B Alice Marková

8.A Lucie Spurná, Markéta Vávrová
8.B Denisa Rohlederová, Zuzana Kocmanová

9.A Jan Fijalík, Lenka Mlýnková
9.B Daniel Kuchař

Rozhlasová komise

8.B Denisa Rohlederová, Zuzana Kocmanová
6.A Lucie Kaňová


Plán práce na školní rok 2018/2019

1. pololetí

 • Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu
 • Ustavení mediální komise
 •  Přípravy pátečních rozhlasových relací
 •  Aktuální připomínky a návrhy členů Žákovského parlament  k obohacení školního života
 •  Analýza školního prostředí
 •  Přípravy oslav 60 let výročí školy
 •  Podněty k přípravě a konkrétní realizace jednotlivých čísel školního časopisu
 •  Spolupráce s veřejností
 •  Pravidelná setkávání s vedením školy
 •  Podněty k přípravě a konkrétní realizace pátečních rozhlasových relací
 •  Průběžné hodnocení třídních  ekoprojektů
 •  Zpracovat školní projekt ŽP        

       
2.pololetí

 • Pokračování realizace rozhlasových relací     
 • Projekt: Piškvorkiáda 4. ročník
 • Projekt: Přiložíme ruku k dílu
 • Podíl na závěrečném vyhodnocení třídních ekoprojektů
 • Pokračování v projektech ŽP
 • Pravidelná setkávání s vedením školy
 • Spolupráce s veřejností

 

Žákovský parlament – ZŠ Hulín

Žákovský parlament by měl zastávat funkci jakéhosi prostředníka zajišťujícího komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností. Měl by přispívat ke zkvalitňování vzájemné spolupráce a zlepšování vztahů ve školním prostředí. Měl by sloužit k tomu, aby se žáci mohli aktivně zapojit do dění ve škole, aby mohly být prosazeny jejich zajímavé náměty, názory a připomínky. Zároveň by úkolem parlamentu mělo být prostřednictvím zástupců jednotlivých tříd prosadit určité myšlenky mezi žáky.

Cíle parlamentu
 • Být prostředníkem mezi žáky, učiteli, zajišťovat zpětné vazby
 • Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života
 • Dohlížet na dodržování školního řádu
 • Pomáhat při organizaci chodu školy
 • Podílet se na vytváření příznivého klimatu školy

Stanovy žákovského parlamentu
 • Volby třídních zástupců do parlamentu probíhají na začátku školního roku, každá třída si volí jednoho zástupce a jednoho jeho náhradníka, funkce v ŽP je dobrovolná, žák nemůže být zvolen bez svého souhlasu
 • Žákovský parlament se schází 2x měsíčně nebo podle potřeby
 • Na začátku školního roku probíhá volba předsedy a místopředsedy ŽP
 • Žákovský parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy, nebo vydávat taková rozhodnutí, která jsou v rozporu se školním řádem

Povinnosti a práva členů parlamentu

Člen ŽP

 • Má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky
 • Má právo se dotazovat
 • Má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek
 • Má právo aktivně se podílet na chodu školy
 • Má povinnost účastnit se setkání ŽP
 • Má povinnost tlumočit závěry ŽP žákům ve své třídě

 


Zpracovala:  Mgr. Irena Janů

Zprávy

Piškvorkiáda

3. ročník turnaje v piškvorkách se konal 11.4.2018. Třídní kola proběhla první týden v dubnu ve třídách 4. – 8. ročníku. Vítězové třídních kol se sešli ve studovně a vylosovali si soupeřské dvojice. Po napínavém utkání jsme měli vítěze. Odnesli si pěkné ceny a ani poražení nezůstali bez odměny. celý text

ostatní | 12. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Den učitelů

Den učitelů celý text

ostatní | 28. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Fotogalerie: Žákovský parlament

Žákovský parlament celý text

ostatní | 31. 1. 2018 | Autor: Správce Webu