Obsah

EVVO projekty

Třídní miniprojekty EVVO 2015/2016


2.A - L.Odstrčilíková - Třídění odpadu, spolupráce s firmou RESO Hulín

2.B - K. Horáčková - Divadelní zpracování tématu „My a EVVO“

2.C - Š. Chudějová - „Kam s tím“ – třídění odpadu, spolupráce s 9.B

3.A - I. Janů - Pěstujeme bylinky na školní zahradě

3.B - T. Pitnerová - Pranostiky

3.C - E. Cupáková - Měření teploty ve třídě

4.A - A. Bublová - „Hřbitov odpadků“, jezírka na školní zahradě

4.B - R. Kociánová - Minizoo Pravčice

5.A - D.Hozová - Co vlastně jíme

5.B - H.Škopíková - Pozorování ptáků v okolí školy během čtyř ročních období

5.C - D.Naučová - Černé skládky

6.A - S. Štípek - Oblovky, křeček, Ekoškolák

6.B - I. Herodesová - Bylinky a jejich význam

7.A - M. Černošková - Spotřeba elektřiny v domácnosti

7.B - M. Potůčková - Šnek, Klima a spotřeba

8.A - Z.Lačíková - Černé skládky ve městě

8.B - A.Goišová - Zeleň v našem městě

8.C - M. Lendel - Bioodpad v našem městě

9.A - J. Sokolová - „Kdo zdravě nejí, nesmí do lesa“

9.B - M. Kovářová - „Kam s tím“ – třídění odpadu, spolupráce s 2.C


Třídní miniprojekty EVVO

Cílem miniprojektů je začlenit co nejvíce témata Ekoškoly (Prostředí školy, Energie, Voda, Odpady, Šetrný spotřebitel, Doprava, Klimatické změny) do tříd, naučit se spolupracovat se spolužáky a prezentovat svou práci. Zároveň také učí trpělivosti, nutnosti komunikovat s ostatními a vede k poznání, že ne vždy bude výsledek úspěšný.  Metodou „sedmi kroků“ žáci postupně celoročně zpracovávají své téma. Vytvoří si pracovní skupinky, naplánují postup práce, informují ostatní na nástěnkách a na závěr projekty prezentují. Ekotým a žákovský parlament v průběhu školního roku kontroluje a boduje činnost jednotlivých tříd a body přičte k závěrečnému hodnocení na Ekosetkání a vyhodnotí nejlepší miniprojekt EVVO. Hodnotí se zvlášť žáci prvního a druhého stupně.

Miniprojekty žáci velmi pěkně zpracovávají, vybírají si témata, která mají smysl a učí se vážit si prostředí kolem sebe.


Fotogalerie prezentace miniprojektů je zde