Obsah

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Termín zápisu na ZŠ Hulín se uskuteční ve dnech

13.4.2021, 14.4.2021 a 15.4.2021

od 13:00 do 17:00 hodin

virtuální prohlídka školy:    https://www.youtube.com/watch?v=jL8eXDBJCG4

Pro zajištění hladkého průběhu zápisu a malé kumulace osob v budově ZŠ Hulín jsme připravili rezervační systém, kde si vyberete termín a čas zápisu.

Vzhledem k Usnesení vlády ČR ze dne 26.února 2021 jsou povoleny individuální konzultace - pouze jedno dítě, jeden pedagogický pracovník a jeden zákonný zástupce.


Termín a způsob zápisu se může vzhledem k epidemiologické situaci v ČR měnit. Sledujte aktuality na webových stránkách školy.
 

Které dítě přihlásit k zápisu k základnímu vzdělávání?


Zákonný zástupce je povinen přihlásit k řádnému zápisu

  1. dítě, které dovrší 6 let k  31. 8. 2021, tedy dítě narozené

od 1. září 2014 do 31.8.2015.

  1. dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku


Zákonný zástupce může požádat o předčasné přijetí dítěte

dle §36 Z.561/2004 Sb., v platném znění

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.


 

Zápis do 1. ročníku má dvě části

1. Formální část

1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí, což je možné následujícími způsoby:

a) vytisknutím žádosti o přijetí (ke stažení ZDE) a odevzdáním osobně u zápisu
b) do datové schránky školy do 12. 4. 2021 (ID datové schránky: xv9mmtb)

c) do poštovní schránky u vchodu hlavní budovy
d) na email školy zapis.zshulin@seznam.cz

e) vyplněním žádosti o přijetí osobně v době zápisu (doporučujeme pro zkrácení konání zápisu raději vytisknout a vyplnit dopředu)

2. Zákonný zástupce poskytne údaje do školní matriky těmito způsoby:
a) vytisknutím zápisního listu (ke stažení ZDE), a odevzdáním u zápisu

b) do datové schránky školy do 12. 4. 2021 (ID datové schránky: xv9mmtb)

c) do poštovní schránky u vchodu hlavní budovy
d) na email školy zapis.zshulin@seznam.cz
e) vyplněním zápisního listu v době zápisu

3. Při osobní přítomnosti dítěte u zápisu se zákonný zástupce prokáže těmito doklady:
- občanský průkaz zákonného zástupce

- kopii rodného listu dítěte (vytištěný dokument, scan nebo fotografie)
- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (soudní rozhodnutí, případně plná moc)

 

V případě vzdáleného způsobu zápisu zasílá zákonný zástupce kopii rodného listu dítěte (scan nebo fotografii) na email školyzapis.zshulin@seznam.cz

4. Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky, je potřeba:
- podat žádost o odklad povinné školní docházky v době zápisu (ke stažení ZDE) (152.5 kB),
zajistit doklady k jeho vyřízení a doručit je škole do 30. 4. 2021
        1. doporučení školského poradenského zařízení
        2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa


5. Zákonný zástupce dítěte, u něhož bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021 znovu předkládá žádost o přijetí, zápisní list a kopii rodného listu dítěte (scan nebo fotografie) viz. předchozí odkazy.
 

 


2. Motivační část


Motivační část zápisu vedou paní učitelky 1. stupně ve třídách na pavilonu 1. stupně. Pro děti i rodiče je motivační část nejslavnostnějším okamžikem celého dne. Děti se při rozhovoru s paní učitelkou a plněním různých zábavných činností seznámí nejen s prostředím školy, ale projeví se také jejich zrakové a sluchové vnímání, řečová vyspělost, samostatnost, pozornost či matematické představy.

Současně se zápisem do 1. ročníku probíhá i zápis do školní družiny.
Kritéria přijetí do ŠD -   ZDE (13.09 kB)
Zápisní list do školní družiny si můžete vytisknout (ke stažení ZDE) (92.98 kB), a odevzdat vyplněný v den zápisu.
Nebo si ho vyplníte přímo ve škole v den zápisu, kde bude vytištěný formulář k dispozici.

Stravování ve školní jídelně
V případě zájmu o stravování Vašeho dítěte ve školní jídelně se můžete seznámit s pravidly přihlašování na webových stránkách naší školy - ZDE (52.5 kB)   a vyplnit přihlášku do školní jídelny na školní rok 2021/2022 -  (ke stažení ZDE) (92.42 kB)

 

Aktivity naší školy - ZDE (123.32 kB)
Připravenost dítěte na vstup do školy  -  ZDE (19.89 kB)

 

Dokumenty v pdf - možné ke stažení:

žádost o přijetí s úpravou GDPR 2021.pdf (226.36 kB)

zápisní list s úpravou GDPR 2021.pdf (407.24 kB)

žádost o odklad šk. docházky 2021.pdf (297.75 kB)

Přihláška do ŠD 2021-2022.pdf (226.4 kB)

Přihláška ke stravování pro prváčky.pdf (222.9 kB)