Obsah

Dotazník spokojenosti listopad 2018

Typ: ostatní
Vyhodnocení dotazníku spokojenosti listopad 2018
Celkem odevzdaných lístků: 350


pestrost jídelníčku /opakování jídel/

velmi spokojen                 92 odpovědí                      26%                      

spokojen                         193                                      55%

nehodnotím                      35                                      10%

nespokojen                      30                                       9%                                                                                                                                                                          

kvalita polévek

velmi spokojen                   59                                        17%

spokojen                           133                                        38%

nehodnotím                      111                                        32%      

nespokojen                         47                                        13%

zpracování masa /druhy, úprava/

velmi spokojen                 104                                        30%

spokojen                           159                                        46%

nehodnotím                        47                                        13%

nespokojen                         40                                        11%

bezmasá jídla

velmi spokojen                 110                                        32%

spokojen                           182                                        52%

nehodnotím                       32                                           9%

nespokojen                        26                                           7%

sladká jídla

velmi spokojen                 183                                        52%

spokojen                           120                                        34%

nehodnotím                        37                                         11%

nespokojen                         10                                           3%

teplota pokrmů

Velmi spokojen                 122                                        35%

Spokojen                           155                                        45%

Nehodnotím                       47                                         13%

Nespokojen                        26                                           7%

hygiena výdeje

velmi spokojen                 100                                        29%

spokojen                           126                                        36%

nehodnotím                        63                                        18%

nespokojen                         61                                        17%

chování personálu /ochota, vstřícnost/

velmi spokojen                 151                                        43%

spokojen                           144                                        41%

nehodnotím                        41                                        12%

nespokojen                         14                                          4%

prostředí jídelny

velmi spokojen                 120                                        34%

spokojen                           170                                        49%

nehodnotím                        38                                        11%      

nespokojen                         22                                          6%

technická obsluha /objednávání, odhlašování/

velmi spokojen                 160                                        46%

spokojen                           127                                        36%

nehodnotím                        51                                        15%

nespokojen                         12                                          3%


Poznámky:

Poznámka byla zaznamenána ve 103 dotaznících.

13 strávníků v poznámce uvádí pouze spokojenost se stravováním ve školní jídelně.

Převážné množství poznámek vyjadřuje přání oblíbeného jídla strávníků jako například - zařadit do jídelníčku kebab, palačinky, pizzu, častěji saláty, vegetariánská jídla, každý týden krupici, méně ryb, hřibů, méně rýže, omáček a jiná individuální přání.  V jednom případě strávník píše, abychom nevařili „ze sáčku“. Dva žáci uvedli, že si přejí větší porce.

37 připomínek se týkalo hygieny výdeje oběda/podnosy, příbory, stoly/  a prostředí jídelny.

Všechny poznámky jsme pečlivě vyhodnotili.

Oblíbená jídla dětí se v rámci možností provozu snažíme zařazovat s přihlédnutím k plnění výživových doporučení, která jsou pro nás závazná. Některá jídla jako palačinky a kebab však nejsme schopni v provozu připravit v odpovídající kvalitě, proto je nenabízíme. Žádné polotovary ze „sáčku“  nevyužíváme. Všechny polévky, bramborovou kaši, omáčky atd. připravujeme z čerstvých surovin. Stoly v jídelně jsou umývány několikrát během výdeje, jakmile to provoz a vytížení pracovnic dovoluje.  Veškeré nádobí i podnosy jsou umývány vždy po každém použití. Snažíme se vychovávat děti ke kulturnímu stolování, omezit hlučnost používáním plastových nástavců nohou židlí i rozložením množství strávníků do celého období výdeje.

Děkujeme všem strávníkům, kteří se do ankety zapojili. Hodnocení strávníků je významnou pomocí pro naši práci.

Eva Fuksová, vedoucí ŠJ


Vytvořeno: 21. 1. 2019
Poslední aktualizace: 21. 1. 2019 10:53
Autor: Správce Webu