Obsah

Pedagogický sbor

 

pedagogický sbor

 

2. stupeň


Šk. rok 2019/2020
Titul, jméno, příjmení Funkce, třídnictví Konzultační hodiny

E-mail

Mgr. Hana Fuksová

Ředitelka školy,

TV, VZ, vých. poradce 

dle sjednaných termínů

 

  zs.hulin@volny.cz

 

Ing. Eva Illová

Zástupce ředitele,

zástupce statutárního orgánu

metodik ICT

AJ, VO

pondělí
13:00 - 14:00


a dle domluvy

eva.illova@post.cz
Mgr. Martin Lendel Z, TV, VO,

6.A

úterý
8:55 - 9:40 


a dle domluvy

lendel.martin@seznam.cz
Mgr. Martina Kovářová

AJ, TV, VO, D, PČ, VZ
školní metodička prevence

6.B

pondělí

10:00 - 10:45


čtvrtek

10:00 - 10:45

marti.kovarova@gmail.com
Mgr. Filip Potyka

Z, D, F,  PČ, VV,
VP - technická praktika


7. A

pondělí
8:55 - 9:40 


a dle domluvy

FPotyka@seznam.cz
Mgr. Lenka Koňárková

AJ, VO


7. B

pondělí
11:50 - 12:35


a dle domluvy

konarkova.l@seznam.cz

Mgr. Martina Morócová, DiS.

HV, VV, VZ, PČ,
VP - výtvarný seminář


8. A

pátek
10:00 - 10:45

a dle domluvy

martina.morocova@gmail.com
Ing. Jaromíra Sokolová

CH, F, NJ, VP - Domácnost


8. B

středa
10:00 - 10:45

a dle domluvy

sokolova.j@seznam.cz
Mgr. Irena Hudcová

PŘ, PČ, TV,  VP - Praktika z ekologie


9. A

pondělí
10:00 - 10:45


a dle domluvy

irenhudcova@seznam.cz
Mgr. Olga Zapletalová

ČJ, VP - Mediální výchova


9. B

pátek

10:55 - 11:40

 
a dle domluvy

sulga@seznam.cz
Mgr. Svatopluk Štípek F, TV, PČ, Informatika, VP - Technická praktika
 

pondělí
10:00 - 10:45

a dle domluvy

svatatkd@email.cz
Mgr. Zdeňka Zemanová

ČJ, D, VP - Dějepisný seminář

 

pondělí
12:45 - 13:30

a dle domluvy

zem45@seznam.cz

Mgr. Marie Černošková M, Informatika, metodik ICT

pondělí
10:00 - 10:45


a dle domluvy

cernoskova@zshulin.cz
Mgr. Renata Barotová AJ, TV, VP - Konverzace v AJ
 

úterý

10:55 - 11:40

a dle domluvy

Renata.Barot@seznam.cz
Bc. Dagmar Štěbrová M, PŘ

pondělí 8:55-9:40

a dle domluvy

dagmarstebrova@seznam.cz
MgA. Petr Levíček HV
dle domluvy
Plevicek@seznam.cz
Jelena Sergejevna Finková RJ

čtvrtek
10:55 - 11:40


a dle domluvy

lena.finkova@seznam.cz
Mgr. Monika Dundová TV, VP - Sportovní hry dle domluvy

monika.svobodova@seznam.cz

 


Vysvětlivky zkratek:
AJ - anglický jazyk, ČJ - český jazyk a literatura, D - dějepis, DO - domácnost, F- fyzika, HV - hudební výchova, CH - chemie,

M - matematika, NJ - jazyk německý, VO - výchova k občanství, PČ - pracovní činnosti, PŘ - přírodopis, MEV - mediální výchova,

SH - sportovní hry, TV - tělesná výchova, VV - výtvarná výchova, Z - zeměpis, IN - informatika, PEKO - praktika z ekologie, MAS - matematický seminář,

VZ - výchova ke zdraví, VP - volitelný předmět, VýS - výtvarný seminář, TEP - technická praktika

VZ - výchova ke zdraví, RJ - jazyk ruský, DĚS - dějepisný seminář.