Obsah

Pedagogický sbor

 

obrázek

 

2. stupeň


Šk. rok 2021/2022
Titul, jméno, příjmení Funkce, třídnictví Konzultační hodiny

E-mail

Mgr. Hana Fuksová

Ředitelka školy,

TV, VZ,

vých. poradce 

dle sjednaných termínů

 

  zs.hulin@volny.cz

 

Ing. Eva Illová

Zástupce ředitele,

zástupce statutárního orgánu

metodik ICT

AJ, VO, Inf

 


dle domluvy

eva.illova@post.cz
Mgr. Lucie Jiřičková

6.A

D, Z, PŘ, PČ, VO, VP-PEKO

úterý

10.00 - 10.45

jirickova66@seznam.cz
Mgr. Renata Barotová

6.B

AJ, VV, VO

čtvrtek

10.00 - 10.45

Renata.Barot@seznam.cz
Mgr. Olga Zapletalová

7.A

ČJ, VP - MEV

pondělí

10.00 - 10.45

sulga@seznam.cz
Mgr. Svatopluk Štípek

7.B

M, F, TV, Inf, VP - TEP

čtvrtek 11.00 - 11.40 svatatkd@email.cz
Mgr. Dagmar Štěbrová

7.C

M, PŘ

pondělí

8.55 - 9.40

dagmarstebrova@seznam.cz
Mgr. Martin Lendel

8.A

Z, TV, VP-SH

pondělí

11:00 - 11:40

lendel.martin@seznam.cz
Mgr. Martina Kovářová

8.B

AJ, TV, VO, D, PČ


školní metodička prevence

pondělí 

9.00 - 9.45

 a dle dohody

marti.kovarova@gmail.com
Mgr. Filip Potyka

9.A

Z, D, F, PČ, VV, VP - TEP

pondělí

10.00 - 10.45

FPotyka@seznam.cz
Mgr. Lenka Koňárková

9.B

AJ, VO, ČJ

čtvrtek 

12.45 - 13.30

konarkova.l@seznam.cz

Mgr. Martina Morócová, DiS.

HV, VV, VZ, VO,
VP - VÝS

pondělí

8.55 - 9.40

martina.morocova@gmail.com
Ing. Jaromíra Sokolová

CH, F, NJ, VZ, VP - DO

čtvrtek 10:00 - 10:45

 

sokolova.j@seznam.cz
Mgr. Irena Hudcová

PŘ, PČ, TV,  VZ,

VP -SH

úterý

8.55 - 9.40

irenhudcova@seznam.cz
Mgr. Zdeňka Zemanová

ČJ, D, VO,

VP -DĚS

pondělí  

10:55 - 11:40 

zem45@seznam.cz

Mgr. Marie Černošková

M, Inf

metodik ICT

středa

8.00 - 8.45

cernoskova@zshulin.cz
MgA. Petr Levíček HV
dle domluvy
Plevicek@seznam.cz
Jelena Sergejevna Finková RJ

středa 9.00 - 9.45

lena.finkova@seznam.cz

 


Vysvětlivky zkratek:
AJ - anglický jazyk, ČJ - český jazyk a literatura, D - dějepis, DO - domácnost, F- fyzika, HV - hudební výchova, CH - chemie,

M - matematika, NJ - jazyk německý, VO - výchova k občanství, PČ - pracovní činnosti, PŘ - přírodopis, MEV - mediální výchova,

SH - sportovní hry, TV - tělesná výchova, VV - výtvarná výchova, Z - zeměpis, Inf - informatika, PEKO - praktika z ekologie, ,

VZ - výchova ke zdraví, VP - volitelný předmět, VýS - výtvarný seminář, TEP - technická praktika

VZ - výchova ke zdraví, RJ - jazyk ruský, DĚS - dějepisný seminář.