Obsah

Pedagogický sbor

1

 

2. stupeň
šk. rok 2023/2024

 

Titul, jméno, příjmení Funkce, třídnictví Konzultační hodiny

E-mail

Mgr. Hana Fuksová

ředitelka školy,

TV, VZ,

vých. poradce 

dle sjednaných termínů

 

  zshulin@zshulin.cz

 

Ing. Eva Illová

zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu

koordinátor ICT

AJ, VO, Inf

 


dle domluvy

eva.illova@post.cz
Mgr. Martin Lendel

6.A

Z, TV, VO

úterý

10:55 - 11:40

lendel.martin@seznam.cz
Ing. Renáta Vrubelová

6.B

CH, F, VO, PČ, INF

pondělí

10:55 - 11:40

renatavrubelova@seznam.cz
Mgr. Lenka Koňárková

7.A

AJ, ČJ, VP-KOA

čtvrtek

11:50 - 12:35

konarkova.l@seznam.cz
Mgr. Martina Morócová, DiS.

7.B

HV, VV,  VO, VZ, VP - VÝS

pátek

10:00 - 10:45

martina.morocova@gmail.com
Mgr. Filip Potyka

7.C

D, F, PČ, VV, INF, VP - TEP

úterý

10:55 - 11:40

FPotyka@seznam.cz
Ing. Marie Pařízková

8.A

M, F, VO

pondělí

8:55 - 9:40

m.mekky@seznam.cz
Mgr. Renata Barotová

8.B

AJ, VO

pátek

10:55 - 11:40

Renata.Barot@seznam.cz
Mgr. Olga Zapletalová

9.A

ČJ, AJ, VP - MEV, VP - ČFS

úterý

10.55 - 11.40

sulga@seznam.cz
Mgr. Svatopluk Štípek

9.B

koordinátor ICT

M, F, TV, INF, PČ

středa

10.55 - 11.40

svatatkd@email.cz
Mgr. Dagmar Štěbrová

9.C

M, PŘ, INF

úterý

10:00 - 10:45

dagmarstebrova@seznam.cz
Mgr. Martina Kovářová

 

AJ, VO, PČ, TV

pondělí

12:00 - 12:45

dále dle domluvy

marti.kovarova@gmail.com

Mgr. Zdeňka Zemanová

ČJ, D, VO, VP -DĚS

úterý

8:55 - 9:40

zem45@seznam.cz

MgA. Petr Levíček HV

dle domluvy

 

Plevicek@seznam.cz
Jelena Sergejevna Finková RJ

dle domluvy

lena.finkova@seznam.cz
Mgr. Miroslava Koňarik

úterý

8:55 - 9:40

mirka.konarik@gmail.com
Mgr. Alena Malá Z, PŘ, PČ, VZ, VP-PEKO

pondělí

8:55 - 9:40

alen.mala@seznam.cz
Mgr. Markéta Podmolíková JN, D

středa

8:55 - 9:40

marketa.podmolikova@seznam.cz
Ing. Jaromíra Sokolová INF, VP-INF2

 

sokolova.j@seznam.cz
Bc. Lucie Polešovská TV, VP-SH

středa

12.45 - 13.30

panikovalucie@gmail.com
Mgr. Irena Janů VP-DOM

dle domluvy

 

janu.irena@seznam.cz
Mgr. Monika Dundová TV

dle domluvy

 

monika.svobodova@seznam.cz

 


Vysvětlivky zkratek:


AJ - anglický jazyk, ČJ - český jazyk a literatura, RJ - jazyk ruský, NJ - jazyk německý,

M - matematika, INF - informatika, D - dějepis, F- fyzika, CH - chemie, PŘ - přírodopis, Z - zeměpis,

VO - výchova k občanství, VZ - výchova ke zdraví, HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova,

PČ - pracovní činnosti,  TV - tělesná výchova

VP - volitelný předmět, KOA - konverzace v AJ, PEKO - praktika z ekologie, MEV - mediální výchova,

SH - sportovní hry, DĚS - dějepisný seminář, VýS - výtvarný seminář, TEP - technická praktika,

DOM - domácnost, ČFK - čtenářský a filmový seminář