Obsah

Pravidla pro provoz školní jídelny v období od 25. 5. do konce školního roku 2019/2020

Typ: ostatní
Stravování žáků
Stravují se přihlášení žáci, odhlašování obědů probíhá standartním způsobem /telefonicky, internetovým objednávkovým systémem/.
Žáci přicházejí do jídelny tak, jak jsou společně ve skupinách v doprovodu pověřeného pedagogického pracovníka v časovém odstupu nejméně 15ti minut. Vstup do budovy je povolen pouze žákům a pracovníkům školy, kteří vykonávají doprovod žáků, nebo se v jídelně stravují.
Výdej oběda probíhá v době od 11,15 do 14,00 hodin. Podává se pouze chod číslo jedna.
Ve všech prostorách platí povinnost zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky po celou dobu pobytu, kromě doby konzumace pokrmů u stolu. Roušku si odloží každý do vlastního sáčku.
Před vstupem do jídelny si všichni myjí ruce v umývárně rukou dle tohoto postupu:
1. Umyjí si ruce mýdlem a vodou
2. Osuší si ruce papírovým ručníkem
3. Nanesou si na ruce dezinfekci, kterou si již neomývají ani neotírají.
Strávníci stojí před výdejním okénkem v předepsaných rozestupech . Pokrmy včetně pití a čistých balených příborů vydává personál. Při stravování je zajištěn zasedací pořádek v rozestupech jako ve skupině.
Po skončení konzumace každý strávník /s již nasazenou rouškou/odloží použité nádobí na odkládací okénko.
Žáci opouštějí jídelnu opět ve skupinách. U východu je odpadkový koš určený pouze k likvidaci použitých roušek.
Hygienická pravidla se dodržují zvýšenou měrou. Po odchodu každého žáka je provedena dezinfekce jeho místa k sezení u stolu.
Kliky dveří, vypínače, vodovodní baterie, výdejní okénko a okénko na odkládání použitého nádobí, výdejový terminál, jsou dezinfikovány opakovaně během výdeje. Dezinfekce ostatních ploch probíhá jedenkrát denně. K provádění dezinfekce se používají dezinfekční prostředky dle sanitačního řádu v předepsaném ředění.
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanci, kteří mají objednaný oběd jej konzumují ve školní jídelně, nelze vnášet do budovy vlastní nádoby. Jednorázové obaly jsou určeny pouze pro cizí strávníky. Zbytkové obědy se neprodávají.

V Hulíně 19. 5. 2020
Fuksová Eva, vedoucí školní jídelny
Vytvořeno: 20. 5. 2020
Poslední aktualizace: 20. 5. 2020 06:14
Autor: Správce Webu