Obsah

Aktuální informace o zvláštních pravidlech pro přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2019/2020

Typ: ostatní
V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření
Vládou České republiky platí pro letošní přijímací řízení některé zvláštní postupy.

 

 • Jednotná přijímací zkouška do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

 

 • Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy.

 

 • Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu
  ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

 • Jednotnou přijímací zkoušku koná letos uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené
  na přihlášce v prvním pořadí.
  Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.

 

 • Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií přijímacího řízení. Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.

 

 • Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (např. učební obory), ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni, který bude stanoven pro konání jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle v této lhůtě rozhodnutí.

 

 • V souladu s § 18 zákona č. 135/2020 Sb. není odvolání proti rozhodnutí školy o přijetí
  ke vzdělávání přípustné.

 

 • Zápisový lístek se odevzdává ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu
  pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů
  (tj. počítáno 5 dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky). Tato lhůta platí pro všechny uchazeče, tedy i pro uchazeče přijaté
  do učebních oborů
  (škola nemůže tento termín uchazečům zkracovat).

 

Mgr. Martina Kovářová

Odkazy: www.msmt.cz

                 www.zkola.cz

 


Vytvořeno: 2. 4. 2020
Poslední aktualizace: 2. 4. 2020 13:34
Autor: Správce Webu