Obsah

Tělesná výchova


Vyučující
 • Mgr. Hana Fuksová
 • Mgr. Martin Lendel
 • Mgr. Svatopluk Štípek
 • Mgr. Martina Kovářová
 • Mgr. Monika Dundová
 • Bc. Lucie Polešovská


 
Olympijské heslo - "Citius, Altius, Fortius" (Rychleji, Výše, Silněji)

Je hlavním zdrojem poznatků, organizačních návyků, pohybových činností a dalších námětů pro rekreační a sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo ni.

V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí různého sportovního náčiní (nářadí), k seznámení s návody pro pohybovou prevenci, korekci jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení i pro rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti. Učí se využívat pohybové činnosti v různém prostředí a s různými účinky. Zvykají si na různé sociální role, které vyžadují spolupráci a odpovědnost za zdraví své i spolužáků. Významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou výchova ke zdraví, hudební výchova, estetika, ekologie, etická a právní výchova atd.

Především umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové možnosti, zdravotní a pohybová omezení. Rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných, aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat.


Výuková úsilí učitele a učební činnost žáků v Tv směřuje k těmto cílům:

 • osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev a správné držení těla
 • orientovat se v ukazatelích tělesné zdatnosti a jejich měření
 • osvojit si základní soubory cvičení s kompenzačními, relaxačními a vyrovnávacími účinky
 • zvládnout základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění vhodné pohybové činnosti
 • kladně prožívat pohybovou činnost a využívat ji k překonávání negativních tělesných a duševních stavů
 • pociťovat radost ze zvládnutého pohybu a chápat ho jako vhodnou náplň volného času
 • chápat sociální vztahy a role ve sportu


Naznačené cíle by měly ústit do pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám ve vlastním denním režimu jako k přirozené součásti zdravého životního stylu.

 

 

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Soutěž ve skoku vysokém

Ve školní tělocvičně se uskutečnila soutěž ve skoku vysokém. Zúčastnili se jí žáci a žákyně druhého stupně 7. až 9. ročníku. celý text

ostatní | 26. 4. 2024 | Autor: Správce Webu
#

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

Dne 29.2. se naše škola zúčastnila Okresního kola ve šplhu, které se konalo na 2. ZŠ Holešov. O co nejlepší umístění zde bojovalo 16 žáků a žákyň z 6. - 9. tříd. celý text

ostatní | 12. 3. 2024 | Autor: Správce Webu
#

Adaptační kurz tříd 6.A a 6.B

Adaptační kurz tříd 6.AB se i v letošním roce uskutečnil v malebném prostředí Penzionu u Ráztoky na Rusavě. Třídenní program kurzu byl postaven na zážitkovém učení, nabídl prostor pro seberozvoj jednotlivých žáků. celý text

ostatní | 12. 10. 2023 | Autor: Správce Webu
#

kroužek BODYFORM

Na konci června jsme navštívily s kroužkem BODYFORM a paní učitelkou Monikou Dundovou Wawes fitness v Otrokovicích. Kde jsme si vyzkoušely lekci Pole dance. Měly jsme možnost vyzkoušet různé prvky a tanec. celý text

ostatní | 12. 9. 2023 | Autor: Správce Webu
#

OLYMPIJSKÝ BĚH

HULÍN, 21. června 2023 – V tento den se na stadionu Spartak v Hulíně konal Olympijský běh, který sloužil jako oslava založení Mezinárodního olympijského výboru. celý text

ostatní | 29. 6. 2023 | Autor: Správce Webu

SPORT A HULÍNSKÁ ŠKOLA

Sport jako důležitý faktor rozvoje osobnosti je jednou ze součástí programu základní školy v Hulíně. Probíhá na všech stupních vzdělávání formou tělesné výchovy, volitelných předmětů, kroužků, ale také účastí na soutěžních akcích v rámci školy či prostřednictvím mezi-školních setkávání. celý text

ostatní | 13. 5. 2023 | Autor: Správce Webu
#

CVIČENÍ NA BOSU

Bezmála hodinová vyučovací lekce TV v 7. ročníku začala zahřátím a protažením, pak nastala část posilovací a balanční. BOSU Core je cvičení na BOSU. celý text

ostatní | 22. 3. 2023 | Autor: Správce Webu
#

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

Dne 23.2.2023 se naše škola zúčastnila okresní soutěže ve šplhu. V letošním roce učitelé TV postavili družstva do všech kategorií. celý text

ostatní | 24. 2. 2023 | Autor: Správce Webu
#

Kroužek BODYFORM

Holky z 1. i 2. stupně ZŠ Hulín pravidelně na lekcích kroužku BODYFORM zpevňují a formují postavu. Cvičební lekce se zaměřují na formování svalů celého těla. celý text

ostatní | 22. 12. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Zimní radovánky

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 na nás čekala sněhová nadílka, a tak jsme se třídou 6.B vyměnili tělocvičnu za boby, lopaty a sáně. U kostela v Hulíně jsme vytvořili i skokanský můstek pro sáně, boby i lopaty. Tento rok to byly nejlepší hodiny tělocviku a venku bylo moc fajn. celý text

ostatní | 16. 12. 2022 | Autor: Správce Webu
#

PŘESPOLNÍ BĚH

Dne 6.10.2022 se v Bystřici pod Hostýnem po delší odmlce znovu konalo tradiční okresní kolo přespolního běhu. celý text

ostatní | 10. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
#

TURNAJ VE VOLEJBALU

V závěru letošního školního roku jsme uspořádali pro žáky soutěž mezi třídami v přehazované s prvky volejbalu. Třídy mezi sebou vybraly ty nejlepší, kteří je reprezentovali a ukázali, co se v průběhu roku naučili. celý text

ostatní | 29. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
#

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

Závěr školního roku 2021-2022 byl ve znamení konání nejrůznějších sportovních soutěží. Naši žáci se účastnili těchto soutěží: „OVOV“ (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), „Minikopané“ chlapců a dívek a „Atletického čtyřboje“ (kategorie mladší, starší, dívky, chlapci). celý text

ostatní | 16. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

„Lyžák na druhou“

Proč „na druhou“? Protože se nám letos podařilo vypravit lyžáky dva. Nejdřív v únoru, již tradičně na Petříkov, vyrazili sedmáci prozkoumat terén, a v březnu jsme se konečně dočkali i my, osmáci. celý text

ostatní | 6. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Okresní kolo ve šplhu

Ve čtvrtek 24.2. se vybraní žáci a žákyně ze 6.A zúčastnili okresního kola ve šplhu. celý text

ostatní | 24. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Netradiční výuka v hodinách tělocviku

Ač to není někdy znát, tělocvik nás baví a je i náš kamarád. celý text

ostatní | 2. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
1

Úspěch

Žák naší školy v 7. ročníku Jáchym Ciprys získal krásné druhé místo na Mistroství České republiky žactva v lukostřelbě.
celý text

ostatní | 12. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
obr

T-Mobile Olympijský běh 2021

Dne 8. 9. 2021 se uskutečnil „T-Mobile Olympijský běh“, který měl oslavovat radost z pohybu a sport jako takový. Touto akcí si připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. celý text

ostatní | 14. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
Zážitkový kurz „Dobrá parta“ tříd 7.B a 8.B 1

Zážitkový kurz „Dobrá parta“ tříd 7.B a 8.B

Zážitek, dobrodružství a osobní rozvoj byly smyslem programu „Dobrá parta“, kterým netradičně odstartovaly naše třídy 7.B a 8.B letošní školní rok. celý text

ostatní | 9. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Projekt Sportuj ve škole

Díky zapojení do projektu, který poskytl hodiny tělesné výchovy na víc, naše škola získala mnoho netradičních pomůcek do tělesné výchovy a vybavení pro učitele - lektory zapojené do projektu.
Naše dlouhodobá spolupráce s Asociací školních sportovních klubů podporuje a rozvíjí sportovního ducha u dětí.
Těšíme se na další spolupráci s AŠSK, která je garantem projektu a také na užití darů v běžné výuce. učitelé TV celý text

ostatní | 21. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Netradiční hodina TV

Pro žáky 6. tříd jsme zpestřili hodinu tělesné výchovy postavením opičí dráhy. Postavili jsme ji podle podmínek, vybavení a fyzických možností žáků. Stejnou dráhu jsme postavili pro dvě družstva paralelně. Odstartování, povzbuzování, soutěžení … Všichni si tuto sportovní zábavu užili. Dodržování pravidel a fair play bylo samozřejmostí.
MD celý text

ostatní | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Halová kopaná dívek

Dne 3. 12. 2019 se žákyně 6. – 9. ročníku účastnily okresního kola v „Halové kopané dívek“. Soutěž se konala v Bystřici pod Hostýnem a účastnilo se celkem 7 týmů.

Naše holky se postupně utkaly se ZŠ Oskol a ZŠ Slovan. Po jedné remíze a prohře obsadily třetí místo ve skupině, což nedovolovalo pokračovat v semifinále. Nakonec oba týmy naší skupiny získaly první a druhé místo celkově v soutěži.

Děvčata hrála s velkým nasazením, bojovností a chtíčem v pokračování v přípravě na následující ročník. S.Š celý text

ostatní | 12. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Pohár rozhlasu 2019 1

Pohár rozhlasu 2019

Okresní kolo atletické soutěže se konalo v polovině května na stadionu Slavie Kroměříž. Závody probíhaly za chladného nepříznivého počasí, které komplikovalo některé technické disciplíny. celý text

ostatní | 30. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Velikonoční laťka

V době předvelikonoční proběhla, pro žáky II. stupně, již tradiční soutěž ve skoku vysokém. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Již poněkolikáté se žáci ZŠ Hulín účastnili soutěže OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), která se konala v Kroměříži. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Sazka olympijský víceboj

Letos bude hravé sportování rozděleno na dvě části. Můžete se sami rozhodnout, zda budete s žáky plnit disciplíny Olympijského diplomu, nebo Olympijského odznaku – OVOV. Lze se samozřejmě zapojit do obou soutěží zároveň!

Ukončení vkládání výsledků 31. 5. 2019 celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Vánoční turnaj v kin-ballu

Hra KIN-BALL, která k nám přišla z Kanady, je mezi žáky velmi oblíbená, a tak nebylo divu, že i letos se do předvánočního turnaje přihlásilo mnoho družstev. Smíšená družstva žáků druhého stupně mezi sebe letos přibrala zástupce pátého ročníku, kteří nic nedarovali svým starším spolužákům. Týmy se mezi sebou utkaly v několika kolech a nikomu nechyběla bojovnost. Vítězem se nakonec stal tým Kláry Šimoňukové ze třídy 7.A – K. Mikulíková, R. Měrka, D. Kejnar, J. Caletka a K. Klímková. Druhé místo získal tým Tomáše Neradila ze třídy 6.A – L. Vyvlečka, L. Kaňová, L. Kaláčková a E. Koppová. Třetí místo obsadil tým Jiřiny Smutné také ze třídy 6.A – F. Foukal, J. Mlčoch, J. Foltýn, V. Hodonská, D. Vlček. celý text

ostatní | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Beseda s triatletem P. Vabrouškem

Dne 13. 11. 2018 se v rámci oslav 60. výročí založení školy konala beseda se světoznámým profesionálním triatletem Petrem Vabrouškem, který má za sebou ve své kariéře více než 1 500 závodů, od plaveckých, veslařských, běžeckých až po triatlony různých délek. celý text

ostatní | 14. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Minifotbal dívek a chlapců

V měsíci říjnu 2018 se dívky ZŠ Hulín účastnily okresního kola v soutěži „Minifotbal dívek“. Soutěž se konala na umělém povrchu v Kroměříži za účasti 7 týmů. Systém turnaje probíhal ve dvou skupinách s postupem do semifinále a následně se konaly zápasy o pořadí. celý text

ostatní | 15. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Přespolní běh

Dne 26. 9. 2018 se vybraní žáci v kategorii mladších žáků a žákyň zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Ten se pravidelně koná v Bystřici pod Hostýnem v areálu biatlonového klubu. Pro mladší žákyně byla skvěle nachystána trať na 1500 metrů a pro chlapce na 2000 metrů. Závod začíná hromadným startem a poté mladí sportovci a sportovkyně běží dva okruhy v lesnatém terénu. V těžké konkurenci naši žáci skvěle obstáli. Děvčata získala pěkné šesté místo a chlapci vybojovali místo třetí a dostali se na „bednu“. celý text

ostatní | 27. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední