Obsah

Výchova k občanství


Vyučující
  • Ing. Eva Illová
  • Mgr. Martina Kovářová
  • Mgr. Pavla Darebníčková
  • Mgr. Renata Barotová
  • Mgr. Olga Zapletalová
  • Mgr. Martin Lendel

 
Výchova k občanství rozvíjí schopnost orientovat se v mnohotvárnosti všech aspektů každodenního života. Cílem je utvářet úctu k vlastnímu národu a respektovat odlišnosti národů jiných. Ve „Výchově k občanství“ žák získává povědomí o aktuálním dění ve své vlasti, ale také i ve světě. U žáka je rozvíjeno sebepoznání a sebehodnocení, je utvářena jeho vlastní identita. Předmět učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla, rozvíjí občanské a právní vědomí žáků a motivuje žáky k aktivnímu životu v demokratické společnosti. Ve „Výchově k občanství“ je žák veden ke kultivovanému vyjadřování vlastních názorů a myšlenek a k přiměřenému obhajování svých práv.

Z.Z.

Zprávy

#

ZÁŽITKOVÝ KURZ - ONDRÁŠ 2022

I letos nejstarší žáci naší školy odstartovali školní rok netradičně.Již ve středu 31.8. odjeli na městské rekreační středisko Ondráš, aby se zúčastnili kurzu, který jim přinese zážitek, dobrodružství,a díky instruktorům z organizace Tokaheya, kteří žáky provázeli celým pobytem, i osobnostní rozvoj. celý text

ostatní | 11. 9. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva informačního centra v Hulíně

V polovině listopadu jsme navštívili Informační centrum v Hulíně, kde jsme si prohlédli výstavu věnovanou 60. výročí vzniku naší školy. Podívali jsme se na fotografie bývalých žáků školy a prohlédli si práce současných i bývalých pedagogů – výtvarníků. Jejich práce se nám moc líbily.

Žáci třídy 9.B celý text

ostatní | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu