Obsah

Přírodopis


Vyučující
  • Mgr. Irena Hudcová
  • Mgr. Dagmar Štěbrová
  • Mgr. Lucie Dudová

 

TITUL EKOŠKOLA
Po loňské obhajobě naše škola získala titul EKOŠKOLA na následujícíh 5 let.

Ekoškola

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

#

PROJEKT "SAVCI"

Na konci listopadu dokončili žáci všech osmých tříd projekt s názvem savci. celý text

ostatní | 28. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
#

SPOLUPRÁCE SE SOŠ VETERINÁRNÍ V KROMĚŘÍŽI

V měsíci listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili výukové hodiny na SOŠ veterinární v Kroměříži. Setkání sloužilo k podpoření zájmu o přírodovědné předměty. celý text

ostatní | 16. 11. 2022 | Autor: Správce Webu
#

VÝLET 6.A

V pátek 17. 6. vyrazila třída 6A na školní výlet. Kvůli problémům s vlakovou dopravou jsme na poslední chvíli měnili plány a nakonec vyrazili na Hostýn. celý text

ostatní | 23. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
#

ŠKOLNÍ VÝLET 7.C

Dne 14. června 2022 se uskutečnil pro žáky 7. C školní výlet v Rožnově pod Radhoštěm v Gibon parku. celý text

ostatní | 21. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Badatelský klub

V druhém pololetí školního roku se šest sedmáků pravidelně scházelo v badatelském klubu. Stihli jsme si vyzkoušet spoustu pokusů. celý text

ostatní | 25. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Ekologická soutěž ve Štípě

V úterý 18. května proběhl již 12. ročník ekologické olympiády ve Štípě. celý text

ostatní | 25. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze Ekologického praktika

Blížící se konec školního roku jsme si s žáky ekologického praktika zpestřili exkurzí do Olomouce. celý text

ostatní | 25. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

SBĚR PAPÍRU

Dne 10.5.2022 proběhl na naší škole sběr papíru.
Do sběrny se odvezlo skoro 7 000 kg papíru.
celý text

ostatní | 12. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

DEN ZEMĚ - 2. stupeň

Po dvouleté „coronavirové“ přestávce se na naší škole opět uskutečnil Den Země, který proběhl 22. dubna a byl zaměřený na recyklaci odpadů a aktivity na zlepšení životního prostředí. celý text

ostatní | 27. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
#

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

V pátek 8.4. zorganizoval Český svaz ochránců přírody v Holešově soutěž Poznej a chraň. Na letošní ročník bylo vyhlášené téma „Včera jsem v lese byl - lesy ve Zlínském kraji“. celý text

ostatní | 12. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Myslivost a příroda

Dne 8. dubna pořádal okresní myslivecký spolek Kroměříž v rámci výstavy „Myslivost a příroda“ chovatelskou přehlídku trofejí ulovené spárkaté zvěře, na kterou jsme se s žáky 8. A přijeli podívat. celý text

ostatní | 10. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Modely pavouků z brambor

V přírodopise právě probíráme členovce, konkrétněji pavoukovce, a tak jsme si během hodiny vytvořili model pavouka z brambor a špejlí. celý text

ostatní | 17. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
Zkoumání ptačího peří 1

Zkoumání ptačího peří

V rámci zakončení pololetí a tématu ptáci se 7.B věnovala zkoumání ptačího pera. celý text

ostatní | 1. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
Biologická olympiáda 1

Biologická olympiáda

25.1.2022 proběhlo školní kolo již 56. ročníku biologické olympiády, letos zaměřené na téma „Jak přežít zimu.“ celý text

ostatní | 1. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Ptačí hodinka

Pod záštitou České ornitologické společnosti probíhá každý rok sčítání ptáků na krmítkách pod názvem tzv. Ptačí hodinka. celý text

ostatní | 10. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Pozorování ptáků

V letošním roce se žáci 2. stupně opět zapojili do sčítání ptáků na krmítku v rámci “Ptačí hodinky“, kterou pořádá Česká společnost ornitologická. celý text

ostatní | 10. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Šesťáci na zahradě

V předvánočních dnech se 6.A zabývala třídním projektem EVVO. celý text

ostatní | 22. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Modely buňky na školní zahradě

V prvním listopadovém týdnu strávila 6.A hodinu přírodopisu na školní zahradě. celý text

ostatní | 9. 11. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Adaptační kurz 6.A

V pondělí 20. září vyjeli žáci šesté A za novými zážitky a hlubším poznáním spolužáků na třídenní adaptační kurz na Rusavu. Program, o který se postarala organizace Tokaheya se uskutečnil v prostorách penzionu U Ráztoky a v přilehlých lesích.
celý text

ostatní | 28. 9. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Výuka neprobíhá pouze u počítačů a v učebnách

O tom se mohli přesvědčit žáci 6B v rámci hodin přírodopisu. V distanční výuce neseděli jen u počítačů, ale šli také ven pátrat po členovcích v přírodě. celý text

ostatní | 18. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Biologická olympiáda 2021

Dne 29. a 30. 3 2021 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády. Byl to již 55. ročník této olympiády a nesl název „Těžký život ve vodě“. celý text

ostatní | 14. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
#

ODHALOVÁNÍ PUPENŮ

Jaro je jedno z počátečních období, kdy se nám příroda začíná měnit přímo před očima. celý text

ostatní | 13. 4. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Sběr papíru bez žáků

Sběr papíru jsme zvládli i v době mimořádných opatření. Děti tu nemáme, ale umíme si poradit a pomoci. Učitelé, paní uklízečky a rodiče přiložili ruce k dílu. Moc jim za to děkujeme.
A zároveň děkujeme za mimořádně velké množství sběru, které věnovala žákům rodina Malinčíková.
vedení školy
celý text

ostatní | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

„Teambuildingové“ aktivity šestých tříd

V letošním školním roce neproběhl pro žáky 6. ročníků vzhledem k celkové epidemiologické situaci tradiční adaptační pobyt. Jako alternativa byl pro žáky připraven dvoudenní teambuildingový program.


celý text

ostatní | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Netradiční výuka v přírodě

S žáky 7. ročníků v rámci opakování přírodopisného učiva jsme využili pěkného počasí a vydali se do okolí školy. Na úvod jsme si zopakovali bezobratlé živočichy, které již známe. Po vytvoření skupinek jsme se pustili do práce. Úkolem žáků bylo, aby vytvořili modely bezobratlých živočichů z přírodního materiálu pomocí vlastní kreativity. Posuďte sami, jak se nám to podařilo.

celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
Fotografická soutěž „Najdi a vyfoť hmyz“ 1

Fotografická soutěž „Najdi a vyfoť hmyz“

Nastalo období teplých dní a probouzení života v přírodě. Pro nás byl však tento čas trochu jiný, protože jsme se nemohli společně setkat a vyrazit pozorovat proměny v přírodě.
celý text

ostatní | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Biologická olympiáda

Dne 25. 2. 2020 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády. Kategorie D je určená pro žáky 6. a 7. ročníků, kategorie C pro žáky 8. a 9. ročníků. Téma letošního ročníku znělo „Těžký život ve vodě“. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Sčítání ptactva

10. ledna se žáci 6. B v hodině přírodopisu zapojili do prospěšné činnosti, a to sčítání ptáků na krmítku v rámci tzv. Ptačí hodinky.
celý text

ostatní | 13. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Eko-olympiáda 1

Eko-olympiáda

Dne 22. 5. 2019 se žáci naší školy Lenka Mlýnková a Tomáš Dudík zúčastnili Eko-olympiády na ZŠ Štípa Zlín. Podmínkou vstupu do soutěže bylo vypracování projektu na téma Globální problémy světa: Kácení deštných pralesů. celý text

ostatní | 30. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Biologická olympiáda

Dne 12. 3. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády pro 6. a 7. ročník na téma „Příjem a výdej“. Otázky byly zaměřeny na různé druhy způsobu obživy. V závěru žáci poznávali rostliny a živočichy. celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední