Obsah

Matematika


Vyučující
  • Mgr. Marie Černošková
  • Mgr. Dagmar Štěbrová
  • Mgr. Svatopluk Štípek

Zprávy

1

Okresní kolo Pythagoriády 2022

Dne 18. října 2022 se konalo na naší škole školní kolo Pythagoriády. V kategorii Z7 uspěla Eliška Kolomárová ze třídy 7.A, která postoupila do okresního kola. celý text

ostatní | 29. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

PYTHAGORIÁDA 2022/2023

V úterý 18. října 2022 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDY. Této soutěže se zúčastnili žáci 6. – 9. tříd. celý text

ostatní | 25. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2022

V říjnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže celý text

ostatní | 21. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Okresní kolo Matematické olympiády

V průběhu měsíce ledna a února se konalo školní kolo matematické olympiády. V kategorii Z6 uspěla Eliška Kolomárová z 6. A, která postoupila do okresního kola. celý text

ostatní | 28. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
1

Úspěšné umístění našich žáků ve finanční gramotnosti

Smyslem soutěže finanční gramotnost je porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. I naše škola se pokusila prověřit finanční znalosti žáků. celý text

ostatní | 28. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Matematický klokan 2022

V březnu proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan pro žáky od 2. do 9.ročníku.

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. celý text

ostatní | 6. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Matematická olympiáda 2022

V průběhu měsíce ledna a února se konalo školní kolo matematické olympiády, a to ve třech kategoriích. Účastnili se jí tito žáci: celý text

ostatní | 17. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
1

Finanční gramotnost – postup žáků do krajského kola

V měsíci lednu se náš tříčlenný tým (M. Cimermanová, J. Smutná a J. Mlčoch), který postoupil ze školního kola, zúčastnil ve finanční gramotnosti kola okresního. celý text

ostatní | 24. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Matematická olympiáda 2021/2022

V prosinci proběhlo školní kolo matematické olympiády pro 9.a 5.ročník. celý text

ostatní | 18. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY 2021/2022

Kvůli nepříznivým podmínkám, které neumožňovaly osobní kontakt a setkávání žáků, se okresní kolo soutěže konalo zcela nestandardně. Proběhlo 8. prosince na naší domovské škole prostřednictvím videokonference. celý text

ostatní | 12. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Soutěž finanční gramotnost

Ve středu 1.12.2021 se naši žáci 2. stupně zúčastnili soutěže finanční gramotnost, která umožňuje žákům porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. celý text

ostatní | 7. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Pythagoriáda 2021/2022

V úterý 2. listopadu 2021 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDY. celý text

ostatní | 11. 11. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Zlomky v přírodě

V měsíci říjnu si třída 7. C vyzkoušela hodinu matematiky prožít na školní zahradě. celý text

ostatní | 22. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Přírodovědný klokan

V říjnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan v kategorii:  KADET pro  8.a 9.ročník. celý text

ostatní | 20. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Matematický klokan 2021

19.3.2021 na naší škole proběhla mezinárodní matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN 2021 “. Soutěž probíhala on line. Zúčastnili se žáci ze 4. - 9.ročníku. celý text

ostatní | 25. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

PYTHAGORIÁDA 2019/2020

V týdnu od 20. ledna do 24. ledna 2020 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda v kategorii 5. – 8. ročník.

Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získal 10 a více bodů. celý text

ostatní | 27. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Hravá matematika

V pondělí 21. října si žáci 7. A připravili pro své mladší kamarády ze 4.A neobvyklou hodinu matematiky. Společné setkání se uskutečnilo v tělocvičně, kde pro 4.třídu byla připravena stanoviště, na kterých žáci plnili zadané úkoly. Jednotlivá stanoviště byla zaměřena na prostorovou orientaci, geometrické tvary, sčítání a odčítání, násobení a dělení, procvičení jemné motoriky a další úkoly spojené s matematikou. Na každém stanovišti radili a pomáhali zkušenější žáci ze 7.třídy těm mladším a dohlíželi na správnost splněných úkolů. Za odvedenou práci je v cíli čekala sladká odměna. Všichni si vyučování hravou matematikou užili a náramně se bavili. Společně se těšíme na další setkání.


Bc. Dagmar Štěbrová
celý text

ostatní | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

PYTHAGORIÁDA 2019

4. – 5.4.2019 proběhla na naší škole matematická soutěž „PYTHAGORIÁDA  2019“. celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

MATEMATICKÝ KLOKAN 2019

22.3.2019 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN 2019“. celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Školní kolo matematické olympiády

ŠKOLNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V únoru a březnu probíhalo školní kolo matematické olympiády 2019. Soutěže byla pro žáky 6.,7.,8.ročníku.
V 6.ročníku soutěžily tři žákyně a úspěšnými řešiteli této kategorie je Simona Pivodová a Nikola Karská ze třídy 6.B.
V 7.ročníku celkem soutěžilo 9 žáků a úspěšnými řešiteli jsou Jan Podškubka ze 7.B a Tadeáš Čuřík ze 7.A.
V 8.ročníku soutěžilo 17 žáků a úspěšnými řešiteli jsou Nicol Pecháčková z 8.B a Matěj Brabec z 8.A.

Předmětová komise matematiky
celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Přírodovědný klokan 2018-2019

V říjnu na naší škole proběhla mezinárodní matematická soutěž „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN “. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. ročníku v kategorii „KADET“.
Soutěžní úkoly byly z předmětů matematika, fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis.
Celkem se soutěže zúčastnilo 81 žáků a výsledky následujících ročníků jsou následující:
celý text

ostatní | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Přírodovědný klokan 2017/2018, Matematická olympiáda

Matematická olympiáda celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Matemaatický klokan 2017

17.3.2017 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN 2017“. Pořadatelem je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s přírodovědeckou a pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Kategorie KADET a BENJAMÍN jsou zařazeny v testovacím režimu pro EXCELENCI ZŠ. celý text

ostatní | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu