Obsah

Informatika


Vyučující
 • Mgr. Marie Černošková
 • Mgr. Svatopluk Štípek   
 • Mgr. Dagmar Štěbrová
 • Ing. Eva Illová

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií
 • porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
 • schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
 • porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
 • využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce
 • tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
 • pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů
 • respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
 • zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích
 • šetrné práci s výpočetní technikou

 

 

 

Zprávy

www.umimexcel.cz. 1

www.umimexcel.cz.

Po dobu 3 měsíců se poskytuje žákům bezplatný přístup k Vámi vybraným kurzům Office.


Bc. Petr Kohoutek | MOS MPS ECDL
ITLektor.cz | Školení, konzultace Microsoft Office
UmimExcel.cz | e-learning online kurzy s certifikátem
ITLektor.cz - mé volné termíny | UmimExcel.cz | info@itlektor.cz | Tel: +420 775 678 186 celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Fotogalerie: Informatika

Fotogalerie: Informatika celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Kraslice - práce sedmých ročníků v hodinách informatiky

Kraslice - práce sedmých ročníků v hodinách informatiky celý text

ostatní | 16. 4. 2018 | Autor: Správce Webu