Obsah

Fyzika


Vyučující
 • Mgr. Svatopluk Štípek
 • Ing. Jaromíra Sokolová
 • Mgr. Filip Potyka


"Génius - to je 99 % dřiny a jen jedno procento nápadu" - T. A. Edison
"Pouze život, který žijeme pro ostatní stojí za to" - A. Einstein


Vzdělávání v předmětu fyzika:

vede k rozvíjení a upevňování dovedností pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy

směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí

učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi

vede k vytváření a ověřování hypotéz

směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie

podporuje vytváření otevřeného myšlení, logického uvažování


Přehled učiva

6. ročník

 • Látka a těleso
 • Fyzikální veličiny a jejich měření
 • Síla a její měření
 • Elektrické vlastnosti látek
 • Magnetismus
 • Elektrický obvod

7. ročník

 • Pohyb tělesa
 • Síly a jejich vlastnosti
 • Kapaliny
 • Plyny
 • Světelné jevy

8. ročník

 • Práce a energie
 • Tepelné jevy
 • Zvukové jevy
 • Elektrický proud
 • Počasí kolem nás

9. ročník

 • Elektromagnetické jevy
 • Elektrický proud v kapalinách, plynech
 • Polovodiče
 • Elektromagnetické záření, světelné jevy
 • Jaderná energie
 • Astronomie

Zprávy

#

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Z důvodu získání přehledu o nových trendech v oblasti strojírenské výroby, robotiky apod. se žáci 8. ročníku účastnili „Mezinárodního strojírenského veletrhu“ v Brně. celý text

ostatní | 11. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
#

PROGRAMOVÁNÍ A ŘÍZENÍ ROBOTICKÝCH MANIPULÁTORŮ

V rámci volitelného předmětu „Informatika 2“ jsme se s žáky devátého ročníku účastnili programu „Programování a řízení robotických manipulátorů“ na COPTU v Kroměříži. celý text

ostatní | 11. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
1

VIDA, Brno - EXPOZICE

Na ploše větší než 6200 m² na nás čekalo přes 180 interaktivních exponátů, díky kterým jsme mohli objevovat, jak funguje svět kolem nás.

Unikátní stálá expozice byla rozdělena do šesti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět a Dětské science centrum. celý text

ostatní | 7. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Pokusy ve fyzice

V rámci spolupráce a prohlubování vědomostí se hulínští osmáci účastnili projektu „Pokusy ve fyzice“, které uspořádala střední škola COPT Kroměříž. celý text

ostatní | 1. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Úspěch fyzikální!

Velký úspěch v okresním kole fyzikální soutěže. Nádherné
3. místo získala Nicol Pecháčková.
11. místo Tomáš Kolomár, 14. místo Tomáš Kaňa, 22. Matěj Brabec, 24. Radek Mrhálek.
Úspěchů si velice vážíme, protože konkurence byla obrovská. Celkem se této soutěže zúčastnilo 39 žáků.
Děkujeme naši žákům za skvělou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy. SŠ


celý text

ostatní | 26. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Fyzikální soutěž

V dubnu 2019 jsme uspořádali školní kolo fyzikální soutěže. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Veselé bádání

Dne 23. 11. 2018 jsme pro žáky 7. a 8. tříd ve spolupráci s deváťáky uspořádali netradiční pohled do výuky přírodovědných předmětů. Jednalo se o vyzkoušení si věcí, na které není tolik času v běžné výuce. Žáci si mohli ve fyzice vyzkoušet zapojování různých elektrických obvodů, seznámit se s programovatelným robotem či ověřit si znalosti poznávání vesmírných těles. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Podpora technického myšlení

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, tedy podpory a rozvoje technického myšlení, se žáci ZŠ Hulín ve spolupráci se střední školou COPT v Kroměříži účastnili „Sdílených dílen elektro“ na této střední škole. Výuka byla směřována na praktické vyzkoušení si zapojování elektrotechnických obvodů s polovodičovými prvky pomocí elektronické stavebnice. Výsledkem bylo sestavení blikače s diodami. celý text

ostatní | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Fyzikální soutěž - 8. ročníky

Dne 5. 4. 2018 se vybraní žáci 8. ročníku účastnili školního kola fyzikální soutěže. Soutěž zahrnovala otázky z oblasti učiva 6. - 8. ročníku pojaté náročnější formou. Všech 15 žáků se velmi snažilo, ale nejlépe se umístila Lucie Pivodová z 8. A. Gratulujeme. celý text

ostatní | 6. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Den otevřených dveří

Dne 11. 4. 2017 proběhl "Den otevřených dveří". Rodiče budoucích, současných i minulých žáků, rovněž děti všech věkových kategorií mohli shlédnout vybavení pracovny fyziky, vyzkoušet si různé pokusy týkající se magnetismu a elektrických obvodů. Bylo k vidění i fungování elektromotoru či pomůcky do mechaniky. Výklad obstarávali žáci 8. ročníku.

Všem děkujeme za návštěvu a těšíme se na vaši podporu.
celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Fyzikální soutěž

V rámci podpory, motivace a rozvoje přírodovědných předmětů se počátkem listopadu 2017 uskutečnila „Fyzikální soutěž“ pro žáky 9. tříd. Soutěž obsahovala okruhy zahrnující vědomosti získané od šestého do osmého ročníku, přičemž se řešily teoretické a početní úkoly. Celkem se účastnilo 18 žáků a celkovým vítězem se stal Filip Hájek z 9. A. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Správce Webu