Obsah

Dějepis


Vyučující
  • Mgr. Zdeňka Zemanová
  • Mgr. Filip Potyka
  • Mgr. Martina Kovářová
  • Mgr. Lucie Dudová

Zprávy

#

SETKÁNÍ S PERNÍKÁŘKOU

Koncem dubna jsme v 7.A zakončili EVVO projekt o perníkářství besedou a workshopem s perníkářkou Markétou Látalovou. celý text

ostatní | 28. 5. 2023 | Autor: Správce Webu
#

Edukační program Kroměříž v soukolí dějin

V pátek 12.5. se vybraní žáci osmých ročníků zúčastnili dějepisného výukového programu v kroměřížském muzeu. Téma se týkalo roku 1848, připomněli si základní informace a rozšířili je o nové poznatky, týkající se především sněmu v Kroměříži. celý text

ostatní | 26. 5. 2023 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Na konci dubna jsme s volitelným předmětem „Dějepisný seminář“ navštívili Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. celý text

ostatní | 18. 5. 2023 | Autor: Správce Webu
1

Dějepisná olympiáda

V pondělí 5. prosince se konala na Základní škole v Hulíně „Dějepisná olympiáda“. Téma letošního školního roku znělo: „Rozdělený svět a Československo v něm“. celý text

ostatní | 6. 12. 2022 | Autor: Správce Webu
#

DĚJEPISNÁ EXKURZE

Na začátku prosince se žáci volitelného předmětu „Dějepisný seminář“ vydali na svou první exkurzi. Cílem jejich výjezdu bylo navštívit Vlastivědné muzeum v Olomouci. celý text

ostatní | 6. 12. 2022 | Autor: Správce Webu
#

OSVĚTIM - SVĚDOMÍ LIDSTVA

Koncem října se vybraní žáci devátých a osmých ročníků zúčastnili vzdělávací exkurze do Státního muzea Auschwitz–Birkenau. celý text

ostatní | 25. 10. 2022 | Autor: Správce Webu
#

DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ V DRUŽINĚ

Návštěva žáků volitelného předmětu „Dějepisný seminář“ ve školní družině celý text

ostatní | 7. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

SAMETOVÁ REVOLUCE OČIMA PAMĚTNÍKA

V úterý 10.5. 2022 proběhla na naši škole beseda s pamětníkem věnovaná sametové revoluci a byla určena pro žáky 9. ročníku. celý text

ostatní | 23. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Dějepisná exkurze

Na konci dubna se žáci z volitelného předmětu „Dějepisný seminář“ zúčastnili exkurze do Uherského Brodu, kde navštívili Muzeum Jana Amose Komenského. celý text

ostatní | 6. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze 7.C do Záhlinic

Ve středu 9.3. se žáci 7.C vydali na dějepisnou exkurzi do muzea Františka Skopalíka v Záhlincích. celý text

ostatní | 17. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
1

Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci

Na začátku března se žáci z volitelného předmětu „Dějepisný seminář“ zúčastnili exkurze do Vlastivědného muzea v Olomouci. celý text

ostatní | 8. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
1

Osmáci a Marie Terezie

Na konci února žáci 8. ročníku navštívili Městskou knihovnu v Hulíně, aby se dověděli něco více o významné české panovnici – Marii Terezii a době osvícenství. celý text

ostatní | 8. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Dějepisná soutěž v 6. ročnících

V úterý 1. března se uskutečnila dějepisná soutěž pro šesťáky. Jelikož se celé první pololetí v dějepise zabývali pravěkem, tak tématem soutěže byl právě pravěk. celý text

ostatní | 3. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
1

Soutěž v dějepisných znalostech

V lednu se na naší škole konala soutěž v dějepisných znalostech pro žáky, kteří mají rádi historii. celý text

ostatní | 24. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí jsme v dějepise oslavili soutěží pro žáky 6. ročníku. Zúčastnila se jí družstva ve složení Ludmila Doláková, Barbora Hájová, Julie Pšenicová a Alena Rozsypalová za 6. A, Petr Uličný, Veronika Šubertová, Jakub a Radek Vystavělovi za 6. B, tým z 6. C tvořily Klára Plevová, Adéla celý text

ostatní | 16. 8. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Na skok zpátky do pravěku

V tomto duchu se nesla skupinová konzultace z dějepisu pro 6. ročník. V jejímž rámci jsme se s žačkami 6A vrátily zpět do pravěku a vytvořily obrázkový příběh na téma lovci a nosorožec z knihy U pravěkých lovců od Josefa Augusty. celý text

ostatní | 7. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Projektová výuka – Muzeum Františka Skopalíka

Na konci listopadu se žáci 6. ročníku, vydali vlakem do Záhlinic, do Muzea Fr. Skopalíka. Tam nás přivítala paní průvodkyně, která nám poutavě představila významného občana – Františka Skopalíka. Starostu obce a poslance, který se velmi zasloužil o rozvoj našeho kraje. Prohlédli jsme si různé písemnosti a jiné zajímavosti. Také jsme si vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích ve staré třídě, začetli jsme se do starých čítanek. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, které se nám v hodinách dějepisu budou hodit.

M. Dvořáková, K. Trávníčková / 6.B celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

BESEDA S PAMĚTNÍKEM

Ve čtvrtek 14. 11. proběhla na naší škole beseda s panem. F. Pivodou, která byla věnovaná 30. výročí sametové revoluce.

celý text

ostatní | 21. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 1

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

V listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma: „Dlouhé století se loučí“, které zahrnovalo období od roku 1880 do roku 1920.
Přihlášení žáci 9. ročníku odpovídali na otázky, které se týkaly nejen 1. světové války a poválečného období, ale také zajímavostí z oblasti vědy a techniky, doplňovali tajenky, řešili rébusy a doplňovačky. Připomněli si i nejznámější knihu J. Haška – Dobrý voják Švejk. celý text

ostatní | 21. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Oslavy 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE na naší škole

U příležitosti 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE jsme v průběhu října s žáky 9. ročníku vytvořili projekt s tématem: „Sametová revoluce - 30 let svobody“. Žáci v hodinách dějepisu nahlédli do událostí, které předcházeli revoluci, do událostí 17. listopadu a porevolučního období. Protřídili veškeré informace a vytvořili soupis událostí tohoto období. Projekty k tomuto výročí můžete vidět v hlavní budově školy u učebny dějepisu ve 2. patře. V rámci 30. výročí se uskuteční v měsíci listopadu i beseda s pamětníkem – panem F. Pivodou, relace do školního rozhlasu a výstava výtvarných prací žáků.
Mgr. F. Potyka, Mgr. Z. Zemanová
celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Osvětim – Svědomí lidstva.

Dne 24. října 2019 se vybraní žáci z osmého a devátého ročníku naší školy vydali na vzdělávací exkurzi do bývalého koncentračního tábora v polském městě Osvětim. I přes to, že jsme učivo 2. světové války zatím v hodinách dějepisu neprobírali, většina z nás se na exkurzi těšila už od minulého roku. Po vstoupení do 1. části vyhlazovacího tábora na nás všechny začala působit drsná atmosféra tohoto prostředí. Měli jsme možnost vyslechnout si detaily krutých trestů, podívat se na jednu z bývalých plynových komor či vidět nevinně ležící „majetek“ lidí, kteří neměli ani ponětí, co je čeká.
Věřím, že to byl pro všechny zúčastněné zážitek na celý život.
D. Konečná, 9.B
celý text

ostatní | 5. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Dějepis - nástěnné obrazy z dějin

Dějepis - nástěnné obrazy z dějin celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu