Obsah

Chemie


Vyučující
  • Ing. Jaromíra Sokolová


Charakteristika předmětu:

Chemii se žáci ZŠ učí v osmém a devátém ročníku.

V průběhu osmého rořníku získají vědomosti o základech anorganické chemie, jako jsou značky a názvy prvků, jejich zařazení v periodické soustavě, a charakteristické vlastnosti, výskyt a použití těch nejznámějších.

Dále se seznámí se stavbou látek – atomem, molekulou, sloučeniou a směsmi, chemickými reakcemi a jejich úpravou a základními anorganickými sloučeninami, jako jsou halogenidy, oxidy, hydroxidy, kyseliny a soli.

Devátý ročník je zaměřen na organickou chemii, žáci poznají uhlovodíky a základní deriváty – alkoholy, sacharidy, bílkoviny, jejich význam a použití.

Vyuka probíhá ve dvou hodinách týdně v dobře vybavené pracovně chemie.Již druhým rokem používáme i nové učebnice z nakladelství Fraus, které plně vyhovují požadavkům ŠVP, jsou názorné, učivo je předkládáno logicky a v souladu s běžným životem, takže žáci se seznamují s těmi chemickými látkami, které mohou běžně použít, nebo se s nimi setkat.

Při vyuce jsou využívány pokusy a hlavně v osmém ročníku i interaktivní tabule.

Znalosti jsou prověřovány pravidelnně, téměř každou hodinu, tzv. "nudličkami", kdy je v několika otázkách prověřeno poslední učivo. Tímto způsobem jsou vyzkoušeni všichni žáci a mohou tak získat velké množstsví známek, díky čemuž je klasifikace velmi objektivní.

Aktivita žáků je podporována tvorbou referátů (které jsou dobrovolné) a projektů (zejména v devátém ročníku).Obojí jsou vystaveny na nástěnkách v pracovně a ve vitrínách ve škole a slouží zároveň jako "odborná výzdoba".

K doplnění učiva sloužila v minulých letech "Chemická praktika" – vždy po dvou hodinách týdně pro osmý a devátý ročník zvlášť.

V současné době jsou kvůli nízké hodinové dotaci zrušena.

 

Skolní rok 2018/2019

Vyučující i obsah učiva se v letošním roce nemění.

Žáci 8. ročníku budou v listopadu vytvářet modely chemických prvků, které mohou - zlepšit výslednou známku, vyzdobit pracovnu chemie, podpořit kreativitu žáků, potvrdit, že i takový předmět může být zábavný.

Projekty pro žáky 9.ročníku jsou naplánovány až na červen, jako aplikace získaných vědomostí.

Plánujeme také exkurzi do vysoké pece v Ostravě a budeme se opět účastnit Dne otevřených laboratoří v Otrokovicích.

V letošním roce opět probíhají praktika, které navštěvuje 11 žáků 9. ročníku.

Po delší odmlce se budeme účastnit i chemické olympiády.

 

V průběhu roku budou zveřejňovány informace o proběhlých aktivitách.

 

Zprávy

Adventní sbírka

Vzhledem k tomu, že se již podruhé nekonal vánoční jarmark, z jehož výtěžku jsme pravidelně posílali finanční dary nadaci Dobrý Anděl, se v průběhu doby adventní pracovníci naší školy rozhodli uskutečnit sbírku vlastní. celý text

ostatní | 11. 1. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Vánoční dílny.

V úterý, 21. 12. 2021, proběhl na naší škole již tradiční projektový den „Vánoční dílny“. celý text

ostatní | 22. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
1

V novém školním roce v nové učebně.

Jako každý rok, tak i letos je součástí základní výuky předmět chemie, jehož vyučování probíhá na naší škole ve specializované pracovně. celý text

ostatní | 12. 10. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Recyklohraní

Zapojili jsme se do úkolu Recyklohraní a i přesto, že jsme byli na distanční výuce, tak jsme úkol zvládli. :) celý text

ostatní | 31. 12. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Chemická olympiáda

V letošním školním roce máme v devátém ročníku několik nadaných žáků se zájmem o chemii, a proto jsem mohla opět připravit soutěž, ve které by porovnali své znalosti – chemickou olympiádu. celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Správce Webu