Obsah

Pracovní činnosti


Vyučující
 • Mgr. Svatopluk Štípek
 • Mgr. Filip Potyka
 • Mgr. Irena Hudcová
 • Mgr. Martina Kovářová
Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

 • pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
 • osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
 • vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
 • poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
 • autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
 • chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení
 • orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci

Zprávy

#

Svícny

Ve druhém prosincovém týdnu v rámci hodin pěstitelských prací jsme si s žákyněmi vyrobily jablečné svícny. Pracovalo se výhradně s přírodními materiály a kreativitě se meze nekladly. Svícny se povedly a dívky si svá dílka domů odnášely s nadšením jimi potěšit své maminky.
Hradilová celý text

ostatní | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Halloween

Když už jsme uklidili zahradu, schovali jsme se před zimou do třídy. Společně jsme oslavili Halloween. Vyrobili jsme si krásné dýně, zapálili v nich svíčku a hodinu jsme si báječně užili. celý text

ostatní | 31. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Podpora TOS Hulín

Na základě rozvoje technického myšlení se rozhodla naše škola otevřít volitelný předmět „Technická praktika“, který má moderní formou zdokonalit technické dovednosti žáků. celý text

ostatní | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Práce na zahradě

Až do pozdních chladných dní jsme s nadšením pracovali na školní zahradě. Zryli jsme záhony, ostříhali uschlé stonky bylin, pohrabali zahradu. Teď už jen přežít zimu a na jaře hurá zase do práce. celý text

ostatní | 24. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Podpora technického myšlení

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, tedy podpory a rozvoje technického myšlení, se žáci ZŠ Hulín ve spolupráci se střední školou COPT v Kroměříži účastnili „Sdílených dílen elektro“ na této střední škole. Výuka byla směřována na praktické vyzkoušení si zapojování elektrotechnických obvodů s polovodičovými prvky pomocí elektronické stavebnice. Výsledkem bylo sestavení blikače s diodami. celý text

ostatní | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Krásné „babí léto“

Letošní podzim se opravdu vydařil. Dlouho bylo krásné „babí léto“, na zahradě jsme pracovali až do konce října. Během horkých dnů jsme se schovávali před sluníčkem pod „pergolou“ nebo jsme se získávali vědomosti u rybníčku, kde jsme pozorovali vodní živočichy. Také jsme stihli krásně uklidit školní zahradu a připravit ji na zimu. Na jaře se pustíme do jejího dalšího zkrášlování.

Mgr. Irena Hudcová celý text

ostatní | 10. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Technická praktika ZŠ Hulín

Práce s roboty - video celý text

ostatní | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Školní projekt – vybavení dřevodílny

Na základě školního projektu – „Vybavení dřevodílny“ bychom chtěli velmi poděkovat firmě TOSHULIN, a. s. za finanční podporu, která se týkala tohoto projektu. Konkrétně se jednalo o vybavení dílenskými skříněmi pro uschování technického nářadí, závěsného panelu na nářadí a plastové stěny vybavené boxy a držáky na nářadí. Rovněž nás firma podpořila v nákupu závitové sady. celý text

ostatní | 16. 6. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Nové stoly a pracovní nářadí

Od školního roku 2013/2014 mají naši žáci možnost pracovat v dílnách na nových stolech s novým pracovním nářadím viz foto... celý text

ostatní | 9. 6. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Fotogalerie: Pracovní činnosti

Fotogalerie: Pracovní činnosti celý text

ostatní | 6. 6. 2014 | Autor: Správce Webu