Obsah

Matematika


Vyučující
  • Mgr. Marie Černošková
  • Bc. Dagmar Štěbrová

Zprávy

Pythagoriáda 2021/2022

V úterý 2. listopadu 2021 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDY. celý text

ostatní | 11. 11. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Zlomky v přírodě

V měsíci říjnu si třída 7. C vyzkoušela hodinu matematiky prožít na školní zahradě. celý text

ostatní | 22. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Přírodovědný klokan

V říjnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan v kategorii:  KADET pro  8.a 9.ročník. celý text

ostatní | 20. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Matematický klokan 2021

19.3.2021 na naší škole proběhla mezinárodní matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN 2021 “. Soutěž probíhala on line. Zúčastnili se žáci ze 4. - 9.ročníku. celý text

ostatní | 25. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

PYTHAGORIÁDA 2019/2020

V týdnu od 20. ledna do 24. ledna 2020 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda v kategorii 5. – 8. ročník.

Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získal 10 a více bodů. celý text

ostatní | 27. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Hravá matematika

V pondělí 21. října si žáci 7. A připravili pro své mladší kamarády ze 4.A neobvyklou hodinu matematiky. Společné setkání se uskutečnilo v tělocvičně, kde pro 4.třídu byla připravena stanoviště, na kterých žáci plnili zadané úkoly. Jednotlivá stanoviště byla zaměřena na prostorovou orientaci, geometrické tvary, sčítání a odčítání, násobení a dělení, procvičení jemné motoriky a další úkoly spojené s matematikou. Na každém stanovišti radili a pomáhali zkušenější žáci ze 7.třídy těm mladším a dohlíželi na správnost splněných úkolů. Za odvedenou práci je v cíli čekala sladká odměna. Všichni si vyučování hravou matematikou užili a náramně se bavili. Společně se těšíme na další setkání.


Bc. Dagmar Štěbrová
celý text

ostatní | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

PYTHAGORIÁDA 2019

4. – 5.4.2019 proběhla na naší škole matematická soutěž „PYTHAGORIÁDA  2019“. celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

MATEMATICKÝ KLOKAN 2019

22.3.2019 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN 2019“. celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Školní kolo matematické olympiády

ŠKOLNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V únoru a březnu probíhalo školní kolo matematické olympiády 2019. Soutěže byla pro žáky 6.,7.,8.ročníku.
V 6.ročníku soutěžily tři žákyně a úspěšnými řešiteli této kategorie je Simona Pivodová a Nikola Karská ze třídy 6.B.
V 7.ročníku celkem soutěžilo 9 žáků a úspěšnými řešiteli jsou Jan Podškubka ze 7.B a Tadeáš Čuřík ze 7.A.
V 8.ročníku soutěžilo 17 žáků a úspěšnými řešiteli jsou Nicol Pecháčková z 8.B a Matěj Brabec z 8.A.

Předmětová komise matematiky
celý text

ostatní | 29. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Přírodovědný klokan 2018-2019

V říjnu na naší škole proběhla mezinárodní matematická soutěž „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN “. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. ročníku v kategorii „KADET“.
Soutěžní úkoly byly z předmětů matematika, fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis.
Celkem se soutěže zúčastnilo 81 žáků a výsledky následujících ročníků jsou následující:
celý text

ostatní | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Přírodovědný klokan 2017/2018, Matematická olympiáda

Matematická olympiáda celý text

ostatní | 11. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Matemaatický klokan 2017

17.3.2017 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN 2017“. Pořadatelem je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s přírodovědeckou a pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Kategorie KADET a BENJAMÍN jsou zařazeny v testovacím režimu pro EXCELENCI ZŠ. celý text

ostatní | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu