Obsah

Druhý cizí jazyk


8. ročník

Německý jazyk - Ing. Jaromíra Sokolová
Ruský jazyk - Jelena Sergejevna Finková

9. ročník

Německý jazyk - Ing. Jaromíra Sokolová
Ruský jazyk - Jelena Sergejevna Finková


Školní rok 2018/2019

Jazyky i jejich vyučující zůstávají nezměněni.


Plánované akce na tento školní rok

Zájezd do Vídně - 8. a 9.ročník - pořádá J. Sokolová ve spolupráci s výukovou agenturou pana Pavla Kočího z Kroměříže

Světový den jazyků - 8. ročník - návštěva akce pořádané Gymnáziem a Jazykovou školou Zlín - J. Sokolová, L. Finková

Soutěž v ruském jazyce - 9. ročník - Holešov - L. Finková

Dlouhodobý projekt věnovaný 60. výročí založení naší školy - 9. ročník -spolupráce JN i JR - prezentace - listopad až červen - vestibul hlavní budovy

Krátkodobé projekty upevňující učivo - slouží také k tomu, aby si žáci mohli zábavnou formou zlepšit známku z jazyka - průběžně
 

Německý jazyk

Jako každý rok, i letos je do vyuky (pro velký zájem žáků) zařazen Německý jazyk, jako druhý cizí jazyk.

Vyuka probíhá ve 3. vyučovacích hodinách týdně, v 8. a 9. ročníku.

Žáci by měli dosáhnout úrovně A1, což je základní znalost jazyka - schopnost rozumět jednoduchým větám jak ve čtené, tak i v psané formě, povyprávět o sobě, své rodině, koníčcích, domově, městě, napsat e-mail v němčině.

Učivo je doplňované zábavnými projekty, které jsou prezentovány ve třídách a na chodbách školy.

P.S. Na níže uvedené adrese si mohou žáci i jejich rodiče prověřit úroveň znalostí jazyka formou testů, křížovek nebo doplňovacích cvičení, přečíst si německy pohádku nebo příběh.

https://www.nemecky.net


Ruský jazyk

Již několik let nabízí naše škola žákům jako druhý cizí jazyk ruštinu. Pro velkýzájem byly i v letošním školním roce vytvořeny dvě skupiny. Naším cílem je naučit žáky reagovat na každodenní životní situace ( seznámení, rodina, zájmy a volný čas, cestování, škola, orientace ve městě, nákupy apod.), získat základní informace o zemi a její kultuře.
Nyní se věnujeme nácviku azbuky a až ji zvládneme, těšíme se na první dopisy.

Zprávy

Jazyk německý 1

Jazyk německý

Projekt Meine Familie celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Projekt

Jsme šikulové a dokážeme i přes překážky dnešní doby (distanc a rotační výuka) vypracovat úžasné prezentace osobností. celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
Konverzační soutěž v jazyce německém 2

Konverzační soutěž v jazyce německém - Lenka vyhrála

Lenka prokázala výborné znalosti, tvořivý přístup i super výslovnost a proto v této soutěži s přehledem zvítězila.
Za úspěchem stojí její pilná příprava, ale i odborné vedení paní učitelky Sokolové.
Lence gratulujeme a přejeme hodně dalších, stejně skvělých úspěchů v jejím studiu na vybrané střední škole. celý text

ostatní | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu