Obsah

Získali jsme certifikát Ekoučitel!

Typ: ostatní
Získali jsme certifikát Ekoučitel! 1Školní recyklační program Recyklohraní , jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů vyhlašuje již několikátý rok projekt Ekoučitel roku. Přihlásit se může každý pedagog, který aktivně v průběhu celého školního roku vede své žáky a studenty k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Pro zisk certifikátu je zapotřebí splnit několik kritérií: pedagog spolu se svými žáky zrealizuje minimálně jeden ekologický projekt s libovolným zaměřením, připraví osvětovou kampaň na podporu zpětného odběru použitých baterií nebo elektrozařízení ve svém městě, sdílí minimálně jeden návrh na vyučovací hodiny projektu s ekologickou tematikou, navrhne úkol vhodný do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Také se spolu se svými žáky zapojí do minimálně 2 vyhlašovaných osvětových úkolů v daném školním roce. Splnění kritérií posoudí odborná porota. Tito pedagogové budou oceněni formou 500 bodů v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a certifikátem Ekoučitel roku.

V letošním školním roce se podařilo splnit všechna kritéria i naší paní učitelce Daně Hozové. Sdílela své zkušenosti s projektem Aluminiáda, který před dvěma lety ve škole probíhal a je zaměřen na osvětu a sběr hliníku. Osvětovou kampaň na sběr elektrozařízení v „době koronavirové“ pomáhala vymýšlet děvčata ze čtvrté třídy Anetka a Eliška. Plakát s veršovaným textem a podařenými obrázky určitě využijeme.

Paní učitelce blahopřejeme a přejeme stálé nadšení do další „ekopráce“.          vedení školy


Vytvořeno: 13. 5. 2020
Poslední aktualizace: 13. 5. 2020 07:04
Autor: Správce Webu