Obsah

Nové pro všechny

Typ: ostatní
Když se před několika týdny v rámci nařízení vlády uzavřely dveře škol, byli učitelé v podstatě ze dne na den postaveni před úkolem, jak udržet v chodu rozběhlý vzdělávací proces a poradit si s nastalou situací. Bylo a stále je nutné hledat způsoby, jak v naprosto odlišných a nestandartních podmínkách zvládnout výuku dětí.
I když se může zdát, že současný stav přinesl pouze problémy, zkusme hledat i určitá pozitiva, která můžeme ze současné situace  vytěžit. Jednou z největších příležitostí je možnost využití interaktivních prvků ve výuce. Vydavatelství učebních pomůcek okamžitě zareagovala a zpřístupnila pro žáky on-line učebnice, učební materiály, testy, na které žáci od učitelů dostávají odkazy a mohou je kdykoliv využívat.
Učitelé sami pak pro žáky vytvářejí výukové prezentace, posílají jim odkazy na výuková videa, která pomohou s pochopením nové látky. Pro procvičení a upevnění látky jsou vytvářeny kvízy, testy, pracovní listy, které učitelé opravují nebo posílají žákům správná řešení, aby si mohli provést sebehodnocení.
Je samozřejmé, že vzniká a bude vznikat spousta učebních problémů, a proto jsou učitelé  připraveni kdykoliv s rodiči a žáky komunikovat a tyto problémy řešit.  Je zde velká příležitost pro nás pro všechny, jak zkvalitnit vzájemnou komunikaci mezi rodiči, žáky a učiteli.  Nejčastěji je ke komunikaci využíván portál Edookit, ale komunikujeme i přes e-maily, telefony a další komunikační aplikace. Úkoly jsou zadávány ke splnění v určitém časovém rámci – zkusme ho brát jako orientační, jako vodítko ukazující cestu, směr a rychlost, kterou by se práce dětí měla ubírat. Nestresujme se množstvím nesplněných úkolů a chyb – i samotná cesta k výsledku naše děti může mnohé naučit.
V této situaci se učíme všichni, učíme se být mnohem více spolu, učíme se zvládat  každodenní úzkosti, obavy, nejistoty, překážky, ale zároveň  schopnost si vzájemně  pomoci, být solidární, respektovat mnohdy i nepříjemná pravidla. Nejsme v tom sami a věřím, že se všichni už těšíme, až se zase potkáme ve škole.                                                                                                                           OZ

Vytvořeno: 13. 5. 2020
Poslední aktualizace: 13. 5. 2020 07:01
Autor: Správce Webu