Obsah

Týden zdraví

Typ: ostatní
Týden zdraví 1V měsíci březnu realizovala naše škola akci Týden zdraví. Pro žáky 1. stupně byly v rámci primární prevence sociálně patologických jevů naplánovány a uskutečněny různé přednášky.

Celý Týden zdraví byl laděn do různých barev. Bylo velmi potěšující, že se nejen žáci, ale i paní učitelky, vedení školy i pracovnice městské knihovny zapojili do „barevných dnů“ s nadšením a škola se tak rozzářila veselými barvičkami jara. Nezapomněli jsme si každé ráno zacvičit a potom se s veselou pustili do plnění připravených úkolů a soutěží, které si paní učitelky pro zvídavé žáky připravily.

Úkolem školy není jen předávat dětem znalosti a dovednosti, ale také je provést bezpečně dětstvím. Každá třída prochází svým vlastním individuálním procesem z pohledu dynamiky vztahů. V jednotlivých etapách vývoje se třída může ocitnout ve fázi, v níž jsou ohroženy vztahy mezi některými žáky, nebo dokonce v celé třídě. V té chvíli je ideální, pokud jsou učitelé vnímaví a umí problematické vztahy ve třídě včas zachytit, poskytnout jednotlivcům či třídnímu kolektivu první pomoc.

Pro budování příznivější atmosféry ve třídě, podporu koheze skupiny a rozvoj komunikačních dovedností v rámci práce s kolektivem prostřednictvím sociálně psychologických technik byla využita spolupráce s Unií Kompas, pod vedením Mgr. Martina Stavjaníka.

Jako velmi účinná metoda prevence kriminality mládeže se nám osvědčila spolupráce s Policií České republiky.

Občanské sdružení Centrum pro rodinu, Zlín si pro žáky 1. až 5. ročníku připravilo řadu zajímavých přednášek na téma: „Etické otázky všedního dne“, „Myšlenky a vztahy“, „Hrdina a mé vzory“.

Pracovník pedagogicko psychologické poradny, Mgr. Kratochvíl mapoval sociální vztahy
v pátých třídách a prezentoval přednášky na téma „šikana“.

Žáky rovněž zaujala přednáška „Buďme kamarádi“, při níž měli možnost seznámit se s formami pomoci nevidomým a bylo jim také předvedeno Brailleovo písmo.

Preventivní programy pro žáky základních škol pomáhají předcházet či mírnit negativní projevy rizikového chování. Zaměřujeme se na specifickou formu prevence  rizikového chování s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl a které dokáže žák uplatnit ve svém chování, a to nejen v době školní docházky, ale i v budoucnosti.

Cílovou skupinou programu jsou žáci na 1. stupni ZŠ. Práce se skupinou probíhá výhradně interaktivní formou, velká část setkání je vyplněna psychosociálními technikami vycházejícími z principů zážitkové pedagogiky. Při komunikaci se skupinou dbáme zvláště na jazykovou formu předávaných informací, která je vždy uzpůsobena a přiblížena danému věkovému složení skupiny. Srozumitelnost a pochopení sdělení je v tomto případě cestou
k úspěchu. Žáky, třídu motivujeme ke společnému řešení problémových témat a vzájemné interakci.

 

PhDr. Alena Krutilová

 

 


Vytvořeno: 15. 4. 2019
Poslední aktualizace: 16. 4. 2019 00:09
Autor: Správce Webu