Obsah

Den Země

Typ: ostatní
Den Země 1Letošní projektový den měl název „Voda a život“. Voda má pro historii, současnost i budoucnost naší planety mimořádný význam. Je to základní látka, bez které nemůže žádný živý organismus fungovat a naše lidská společnost existovat.

Žáci 1.-3. tříd se zábavnou formou seznámili s koloběhem vody v přírodě. Využili k tomu propůjčenou  výstavu z ekocentra z Hostětína „Putování s kapkou vody“. Pomocí názorných pokusů si vyzkoušeli filtraci, odpařování, povrchové napětí vody apod. Návštěvu kaktusáře pana Ondrucha absolvovaly první třídy. Měli možnost shlédnout různé druhy kaktusů a dozvědět se, proč vlastně tyto rostliny přežijí suché a velmi teplé počasí. Beseda o památných stromech v našem regionu s Ing. Lenkou Křesadlovou, Ph.D. proběhla v 3.-5. třídách. Na hlavní budově v přízemí byly umístěny informační panely s tímto tématem. Během krátkých dokumentárních filmů o vodě v naší vlasti, se mohli všichni zamyslet nad vlivem člověka na přírodu, jeho úpravách  krajiny a hlavně nad výsledkem těchto úprav. Páté třídy si vyzkoušely své znalosti o vodních živočiších formou kvízových otázek umístěných na školní zahradě.

Všechny třídy využily nabídky filmů mobilního planetária Morava. Mladší děti putovali s medvědem a tučňákem po naší sluneční soustavě, ti starší již odbornou formou poznávali taje vesmíru.

Šesté třídy shlédly film Planeta Země. Poté se zúčastnily „Stezky“ v okolí školy, kde si ve skupinách procvičily hravou formou znalosti z různých oblastí přírodopisu. Sedmé třídy zhlédly film „Plastic ocean“.   Osmé třídy navštívily ČOV Hulín, kde si prošly areál a z odborného výkladu se poučily o úpravách vody po použití v domácnostech. Žáci devátých tříd měli připravený program ve VaK Kroměříž a v Podzámecké zahradě.

Výstupem každé třídy byl „vzkaz vodě“. Jednotlivé třídy jej napsaly na papírovou kapku, kterou připevnily na nástěnku ve vestibulu školy.

Další aktivitou bylo i zapojení do projektu Ekoškoly . Zapojili jsme se do sedmi výzev na jeden týden, jejichž cílem bylo snížit dopad člověka na životní prostředí.

 Projektový den splnil svůj cíl, všichni během dopoledne se setkali s tématem vody a zamysleli se nad určitým problémem s tímto spojeným.                                                                       Dana Hozová


Vytvořeno: 3. 5. 2019
Poslední aktualizace: 3. 5. 2019 15:21
Autor: Správce Webu