Obsah

Aktuality

DEN ZEMĚ 2020

Každoroční projektový den ke Dni Země bude letos úplně jiný, než tradičně bývá. Proč, to samozřejmě všichni víme. Celosvětová pandemie nás přinutila změnit radikálně svůj život. Zpomalili jsme, máme více času na rodinu, na sebe, na věci, na které nám dříve nezbýval čas. Všímáme si rozkvetlých květin, stromů, zpěvu ptáků… Vypadá to, jako by se přírody kolem nás pandemie netýkala. Týká, ale ne jako nás lidí negativně, spíše pozitivně. Spousta lidských činností byla přerušena a životní prostředí se začíná zlepšovat. Méně smogu, čistější řeky, klid ve městech, obloha bez letadel …

Náš Den Země měl být zaměřený na téma „Člověk a potrava“, stejně jako třídní projekty EVVO a na závěr se měl konat Školní farmářský den. Cílem bylo zvýšit povědomí žáků o původu potravin, jejich zpracováním a spotřebě. Jednotlivé ročníky si vybraly zajímavá témata: „Díky nechci slevu totální, já mám radši FARMU lokální“, „ Zdravá svačinka“, „Nežijeme, abychom jedli, jíme, abychom žili“, „Zdravá a nezdravá strava“, „České nebo světové, ryby jsou vždy suprové“, „Mája, Vilík a 4.A“, „Správná výživa školáka“, „Zahrado, prostři se!“, „Příběh chleba“, „Mléčné výrobky“, „Palmový olej“, „Víme, co jíme?“, „Jsme co ne)jíme“, „Fastfoody“, „Co se jí v Evropě“, „Poruchy příjmu potravy“, „Potravinová banka“. Na tématech začaly všechny třídy pracovat od začátku školního roku, dostaly i dvakrát bodové ohodnocení od školního parlamentu. Bohužel práce je přerušena a pokračovat bude pravděpodobně v příštím školním roce.

Letošní Den Země bychom se mohli všichni zamyslet nad tím, co nám a přírodě pandemie přinesla a co zkusíme udělat proto, aby se životní prostředí na naší planetě nezhoršovalo, ale zlepšovalo.

Na závěr posílám odkazy na krátké reportáže o vlivu pandemie na životní prostředí.

https://www.youtube.com/watch?v=HVwjs_D_kRI

https://www.youtube.com/watch?v=ysGGIxxrwuk

Mgr. Dana Hozová, koordinátor EVV