Obsah

Přírodopis


Vyučující
  • Mgr. Irena Hudcová
  • Bc. Dagmar Štěbrová

 

TITUL EKOŠKOLA
Po loňské obhajobě naše škola získala titul EKOŠKOLA na následujícíh 5 let.

Ekoškola

Zprávy

Fotografická soutěž „Najdi a vyfoť hmyz“ 1

Fotografická soutěž „Najdi a vyfoť hmyz“

Nastalo období teplých dní a probouzení života v přírodě. Pro nás byl však tento čas trochu jiný, protože jsme se nemohli společně setkat a vyrazit pozorovat proměny v přírodě.
celý text

ostatní | 16. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Biologická olympiáda

Dne 25. 2. 2020 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády. Kategorie D je určená pro žáky 6. a 7. ročníků, kategorie C pro žáky 8. a 9. ročníků. Téma letošního ročníku znělo „Těžký život ve vodě“. celý text

ostatní | 28. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Sčítání ptactva

10. ledna se žáci 6. B v hodině přírodopisu zapojili do prospěšné činnosti, a to sčítání ptáků na krmítku v rámci tzv. Ptačí hodinky. Zimní období je doba, kdy bychom neměli zapomínat na přikrmování ptáků, kteří neodlétají do teplých krajin a zůstávají u nás po celou zimu. Žáci společně vytvořili několik krmítek, které naplnili velmi pestrou potravou a rozvěsili je v okolí školy. Následně si společně připomněli, které ptáky mohou v zimní období pozorovat a kteří již odletěli do teplých krajin. Největší napětí vrcholilo při čekání, zda nějací ptáci na krmítko usednou. Netrvalo dlouho a žáci mohli za oknem pozorovat usedající ptáky na krmítko, kteří si náramně vychutnávali přinesenou potravu. Žáci společně poznávali druhy ptáků a zapisovali si jejich počet. Pozorování zakončili sledováním ptactva pomocí dalekohledů, které létalo v okolí školy. Po skončení zimního období se vydají uklidit rozvěšená krmítka, které následně ekologicky zlikvidují.
celý text

ostatní | 13. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Eko-olympiáda 1

Eko-olympiáda

Dne 22. 5. 2019 se žáci naší školy Lenka Mlýnková a Tomáš Dudík zúčastnili Eko-olympiády na ZŠ Štípa Zlín. Podmínkou vstupu do soutěže bylo vypracování projektu na téma Globální problémy světa: Kácení deštných pralesů. celý text

ostatní | 30. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Biologická olympiáda

Dne 12. 3. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády pro 6. a 7. ročník na téma „Příjem a výdej“. Otázky byly zaměřeny na různé druhy způsobu obživy. V závěru žáci poznávali rostliny a živočichy. celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

ŠKOLNÍ PROJEKT „Vodní život“

Již potřetí se sešly třídy 8. A s 3. A. Třídy pracují na celoročního projektu na téma vodní život. celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Ornitologická stanice ORNIS

Dne 14.1.2019 se třídy 7.A a 7.B vydaly na exkurzi do ornitologické stanice ORNIS v Přerově, která se zabývá pomocí ptákům a menším savcům. Stanici navštěvují každým rokem žáci sedmých tříd ke konci 1. pololetí, kdy končí učivo zoologie právě třídou ptáci a začíná botanika. celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt „HOUBY“

V lednu žáci z tříd 6. A, 6. B dokončili projekt houby. Chlapci a děvčata měli houby rozdělené podle různých kritérií. Někteří žáci nás seznámili s houbami jedlými, někteří s těmi, co by nás mohly otrávit. Dozvěděli jsme se také zajímavosti o houbách, které ani za houby nepovažujeme a taky nevypadají jako hřiby, které chodíme sbírat do lesa. Žáci se navíc naučili vystupovat a prezentovat svoji práci před třídou, což byla pro většinu z nich největší výzva. Většina z nich se tohoto úkolu zhostila velmi dobře a příjemně tím překvapili vyučující. Ty nejlepší práce jsme vystavili v prvním patře. celý text

ostatní | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt „PTÁCI“

Ke konci 1. pololetí žáci ukončili výuku živočichů třídou ptáci. S jednotlivými druhy se seznámili prostřednictvím projektů, které zpracovali podle oblastí přirozeného prostředí, kde ptáci žijí. celý text

ostatní | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Veselé bádání

V pátek 23. listopadu naše škola oslavila 60 let výročí vzniku. Tento den se dveře školy otevřely veřejnosti, která si mohla prohlédnout všechny prostory školy a také toho ve velkém počtu využila. Pro žáky sedmých a osmých tříd vyučující přírodopisu, chemie, zeměpisu a fyziky připravili Veselé bádání. V přírodopisu si žáci sedmých tříd mohli ověřit, zda poznají některé druhy jehličnanů. Také si připomněli základy mikroskopování z šesté třídy. Žáci osmých tříd zase skládali lidské tělo a přiřazovali plody k různým druhům listnatých stromů. Někteří svými znalostmi překvapili, a tak jim do klasifikace přibyla i drobná jednička. A jak se u toho soustředili se podívejte do naší galerie. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Kvízy - vodní svět

22.11. jsme se sešli s žáčky na školním pozemku a bavili jsme je zajímavými kvízy na téma vodní život, které jsme pro ně v rámci třídnických hodin vytvořili s naší třídní učitelkou v předcházejících týdnech.
Naši malí spolužáci byli velmi šikovní, kvízy zvládli na jedničky. Všichni jsme se dobře bavili a těšíme se na další setkání. Fotky a kvízy jsme si vystavili v naší třídě 8.A
celý text

ostatní | 22. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Den s pagekonem Miloušem

V 7. třídě se žáci během 1. pololetí seznamují s jednotlivými třídami z podkmene obratlovců. Po probrání tříd paryby, ryby, obojživelníci se v listopadu dostáváme ke třídě plazů. Jako vždy si ve výuce pouštíme jako doplnění učiva krátká videa ze života živočichů. celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Savci

V měsíci říjnu proběhl v osmých ročnících projekt s názvem „Savci“. Žáci se zaměřili na vybraného zástupce z příslušného řádu. Celý řád zpracovali do papírové podoby, vyhledali o živočichovi zajímavé informace, s kterými potom seznámili celou třídu. Nejlepšími pracemi jsme vyzdobili třídu přírodopisu, ostatní práce jsme vystavili na chodbě v 2. patře. celý text

ostatní | 22. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

EVVO 2018

Každý rok žáci jednotlivých tříd pracují na celoročním projektu EVVO. My, žáci 8. A třídy jsme se rozhodli letošním rokem spolupracovat s 3. A třídou paní učitelky Hozové. Projekt jsme nazvali „Vodní život“. V rámci tohoto projektu jsme se v úterý 16. 10. byli podívat na výlov rybníka v Záhlinicích. Někteří naši spolužáci jsou rybáři, a tak nám o jednotlivých rybách řekli spoustu zajímavostí. Rybářům se podařilo vylovit kromě kaprů i štiky, sumce, karasy, tolstolobiky a líny. Také nám je dali do kádě a my jsme měli možnost si je prohlédnout zblízka, a dokonce je i pohladit. Na zpáteční cestě jsme pozorovali okolní krajinu a paní učitelka Hozová jako místní znalec okolí nás upozornila na nory bobrů. celý text

ostatní | 19. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Biologická olympiáda

Dne 26. 2. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády pro 6. a 7. ročník. Téma znělo „Pohyb“. Otázky byly zaměřeny na pohyb živočichů i rostlin od nejjednodušších organismů až po nejsložitější. Znalosti soutěžících byly tak vyrovnané, že o pořadí až do pátého místa rozhodoval vždy jen jeden bod. celý text

ostatní | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Přírodovědná exkurze sedmáků

1.2.2018 se třídy 7.A a 7.B vydaly na exkurzi do ornitologické stanice ORNIS v Přerově, která se zabývá pomocí ptákům a menším savcům. Při prohlídce stanice měli žáci možnost nakrmit netopýry, pohladit si ježka, vypustit odchycené a okroužkované ptáčky zpátky do přírody, nebo vidět sovu nebo malé myšky. Ornitologická stanice si pro nás také připravila spoustu otázek, za správné odpovědi dostali žáci odměnu v podobě samolepek a kartiček se zvířaty. Exkurzi jsme si užili a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a novinek ze života zvířat.

Dominika Konečná a 7.A a 7.B celý text

ostatní | 1. 2. 2018 | Autor: Správce Webu