Obsah

Informatika


Vyučující
 • Mgr. Marie Černošková
 • Mgr. Svatopluk Štípek   

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

 • poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií
 • porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
 • schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
 • porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
 • využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce
 • tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
 • pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů
 • respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
 • zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích
 • šetrné práci s výpočetní technikou

 

Pranostiky – zimní období – Vánoce


Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité metorologické jevy a roční dobu, založená na dlouhodobé lidské zkušenosti. Slovo pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis tedy předpověď. Spojuje se s každým měsícem.

V hodinách informatika a výtvarné výchovy jsme si vybrali měsíc prosinec a začali zjišťovat pranostiky, které se k tomuto měsíci váží. Bylo jich hodně a některé žáci slyšeli poprvé. Byly zde i pranostiky, které jsou všem dobře známé. Rčení jsme doplnili různými obrázky, které připomínají zimní období a období Vánoc. Práce se dětem povedly a jsou vystaveny na panelech na chodbě školy.

 

Zprávy

#

Fotogalerie: Informatika

Fotogalerie: Informatika celý text

ostatní | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Kraslice - práce sedmých ročníků v hodinách informatiky

Kraslice - práce sedmých ročníků v hodinách informatiky celý text

ostatní | 16. 4. 2018 | Autor: Správce Webu