Obsah

Fyzika


Vyučující
 • Mgr. Svatopluk Štípek
 • Ing. Jaromíra Sokolová
 • Mgr. Filip Potyka


"Génius - to je 99 % dřiny a jen jedno procento nápadu" - T. A. Edison
"Pouze život, který žijeme pro ostatní stojí za to" - A. Einstein


Vzdělávání v předmětu fyzika:

vede k rozvíjení a upevňování dovedností pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy

směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí

učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi

vede k vytváření a ověřování hypotéz

směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie

podporuje vytváření otevřeného myšlení, logického uvažování


Přehled učiva

6. ročník

 • Látka a těleso
 • Fyzikální veličiny a jejich měření
 • Síla a její měření
 • Elektrické vlastnosti látek
 • Magnetismus
 • Elektrický obvod

7. ročník

 • Pohyb tělesa
 • Síly a jejich vlastnosti
 • Kapaliny
 • Plyny
 • Světelné jevy

8. ročník

 • Práce a energie
 • Tepelné jevy
 • Zvukové jevy
 • Elektrický proud
 • Počasí kolem nás

9. ročník

 • Elektromagnetické jevy
 • Elektrický proud v kapalinách, plynech
 • Polovodiče
 • Elektromagnetické záření, světelné jevy
 • Jaderná energie
 • Astronomie

Zprávy

Fyzikální soutěž

V dubnu 2019 jsme uspořádali školní kolo fyzikální soutěže. celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Veselé bádání

Dne 23. 11. 2018 jsme pro žáky 7. a 8. tříd ve spolupráci s deváťáky uspořádali netradiční pohled do výuky přírodovědných předmětů. Jednalo se o vyzkoušení si věcí, na které není tolik času v běžné výuce. Žáci si mohli ve fyzice vyzkoušet zapojování různých elektrických obvodů, seznámit se s programovatelným robotem či ověřit si znalosti poznávání vesmírných těles. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Podpora technického myšlení

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“, tedy podpory a rozvoje technického myšlení, se žáci ZŠ Hulín ve spolupráci se střední školou COPT v Kroměříži účastnili „Sdílených dílen elektro“ na této střední škole. Výuka byla směřována na praktické vyzkoušení si zapojování elektrotechnických obvodů s polovodičovými prvky pomocí elektronické stavebnice. Výsledkem bylo sestavení blikače s diodami. celý text

ostatní | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Fyzikální soutěž - 8. ročníky

Dne 5. 4. 2018 se vybraní žáci 8. ročníku účastnili školního kola fyzikální soutěže. Soutěž zahrnovala otázky z oblasti učiva 6. - 8. ročníku pojaté náročnější formou. Všech 15 žáků se velmi snažilo, ale nejlépe se umístila Lucie Pivodová z 8. A. Gratulujeme. celý text

ostatní | 6. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Den otevřených dveří

Dne 11. 4. 2017 proběhl "Den otevřených dveří". Rodiče budoucích, současných i minulých žáků, rovněž děti všech věkových kategorií mohli shlédnout vybavení pracovny fyziky, vyzkoušet si různé pokusy týkající se magnetismu a elektrických obvodů. Bylo k vidění i fungování elektromotoru či pomůcky do mechaniky. Výklad obstarávali žáci 8. ročníku.

Všem děkujeme za návštěvu a těšíme se na vaši podporu.
celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Fyzikální soutěž

V rámci podpory, motivace a rozvoje přírodovědných předmětů se počátkem listopadu 2017 uskutečnila „Fyzikální soutěž“ pro žáky 9. tříd. Soutěž obsahovala okruhy zahrnující vědomosti získané od šestého do osmého ročníku, přičemž se řešily teoretické a početní úkoly. Celkem se účastnilo 18 žáků a celkovým vítězem se stal Filip Hájek z 9. A. celý text

ostatní | 12. 4. 2017 | Autor: Správce Webu