Obsah

Chemická olympiáda

Typ: ostatní
V letošním školním roce máme v devátém ročníku několik nadaných žáků se zájmem o chemii, a proto jsem mohla opět připravit soutěž, ve které by porovnali své znalosti – chemickou olympiádu.

Tato soutěž je velmi náročná a skládá se ze tří částí. V první – teoretické části studenti pracují samostatně po dobu dvou měsíců a vyhledávají odpovědi na zadané otázky. Jde o práci s odbornou literaturou, internetovými vyhledávači, encyklopediemi a konzultace s vyučujícím. Cílem je nejen příprava na test a praktickou část soutěže, ale také prověření schopnosti získávat informace z mnoha zdrojů, což budou žáci potřebovat při studiu na střeních školách.

Druhou částí soutěže je test z teoretických vědomostí, ve kterém je dán velký důraz na logické myšlení a vyvozování závěrů z daných informací.

Třetí, nejzajímavější částí jsou praktické dovednosti. Žáci musí v laboratoři provést dva pokusy a na základě získaných výsledků opět zpracovat odpovědi včetně chemických výpočtů.

Je evidentní, že tato soutěž patří k nejtěžším a proto si všichni žáci, kteří se jí zúčastní, zaslouží vekou pochvalu, bez ohledu na výsledky.

Ale je to soutěž a ta má své vítěze, kterými jsou: 1 – Pavlůsková Klára, 2 – Malošíková Julie, 3 – Švestková Alžběta. Blahopřejeme!

Všem zúčastněným žákům moc děkuji, že se nebáli a do takové soutěže se pustili, a doufám, že jim získané vědomosti a dovednosti pomohou v dalším náročném studiu na středních školách.

Ing.Jaromíra Sokolová


Vytvořeno: 8. 3. 2019
Poslední aktualizace: 8. 3. 2019 11:28
Autor: Správce Webu