Obsah

V průběhu celého školního roku probíhala výuka v souladu se „Školním vzdělávacím programem“ pro základní vzdělávání „Ekologicky myslet, zdravě žít´´. Celoroční plán práce byl splněn. Výchovně vzdělávací činnost byla obohacována atraktivními metodami práce a mnoha zajímavými aktivitami organizovanými pro naše žáky, jak ve škole, tak i mimo školu.

Více zde

   

Vážení a milí přátelé školy

tímto si Vám dovolujeme poděkovat za Váš příspěvek do tomboly Společenského večírku Základní školy Hulín.

Velice si vážíme vaší spolupráce a podpory a těšíme se na Vás na večírku příští rok.

S pozdravem

Mgr. Hana Fuksová, v.r.

                                    večírek

Aktuality školy

20.03.2019

Jaderná elektrárna Dukovany

Ve středu 6. března 2019 se vybraní žáci tříd 8.A a 9.A zúčastnili školní exkurze do jaderné elektrárny Dukovany.

Detail Fyzika

20.03.2019

Vlastivědné muzeum

V měsíci březnu žáci z volitelného předmětu „Dějepisný seminář“ navštívili Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Detail Volitelné předměty

20.03.2019

Týden zdraví

Koná se 25. - 29. 3. 2019

Detail 2018⁄2019

20.03.2019

Jarní výstava

Zveme Vás na jarní výstavu na školní zahradě, která se uskuteční ve spolupráci Základní školy, Školní družiny a Klubu žen. Určitě získáte jarní inspiraci a věříme, že se Vám bude líbit.

Detail 2018⁄2019

13.03.2019

Škola v přírodě

Školy v přírodě se zúčastnilo 34 žáků ze 3.B a 3.C. 

Detail 2018⁄2019